Různé
Jde o katolické hnutí, které se vyvinulo
v Polsku v době posledních 50-ti let.
Jeho zakladatelem je diecézní
kněz František Blachnicki. Jako mladý kněz hledal po svých záporných zkušenostech, (formální víra,
vyhlazovací tábor, ztráta víry v člověka, komunistická vláda, atd.) východisko jak oslovit především mladého člověka, jak přispět k upevnění a prohloubení jeho víry, jelikož byl vystavován velkému nátlaku propagandy, zastrašování, a uměle řízených tendencí...
Více...   
Oáza Choreb · O nás · Plánujeme · Stalo se · Různé · Oáza rodin · Svědectví · Kontakty · Foto · Linky · Vzkazy · Přihláška
Dnes je Úterý 18. ledna  2022
Nejbližší akce:

Exercicie, dá-li Pán, se uskuteční v termínu 2.8. - 9.8.2015 (příjezd navečer, odjezd dopoledne) - 7 dní

Cena (zahrnuje ubytování, plnou penzi a zajištění péče o děti v době programu pro manžele - není-li v ceníku uvedeno jinak):

- dospělí a děti nad 10 let - 520 Kč/den

- 1. a 2. dítě ve věku od 2 do 9 let - 410 Kč/den

- další dítě ve věku 2 - 9 let - 360 Kč/den

- dítě do dvou let:

                      a) bez nároku na stravu, lůžko (vlastní postýlka) a péči chůviček) - 50 Kč/den

                      b) jinak než je uvedeno v bodu a) - 210 Kč/den

(Po přihlášení a potvrzení rezervace místa bude potřeba do 15.2.2015 zaplatit zálohu ve  výši 30% ceny. V případě neúčasti na rekolekcích se záloha vrací jen v případě, že účastník zajistí za sebe náhradu)

 

Termín konání akce (od - do):
02.08.2015 - 09.08.2015

Různé


Oáza rodin

Duchovní obnova pro rodiny


Počet zobrazení: 3930,  Datum vydání: 06.04.2013  22:00:55
Duchovní obnova pro mládež:
Mistře, kde bydlíš?


Počet zobrazení: 4672,  Datum vydání: 03.03.2012  19:54:16
WANTED - znáš ho?

Hledá se:

  • Narozen: 24.12.0000
  • Zemřel
    a vstal z mrtvých v roce 0033
  • Proti očekávání stále žije.
  • Je možné potkat ho kdekoliv.

POZOR!!!
Může změnit tvůj život.
POZOR!!!

 

Znáš ho???


Počet zobrazení: 4681,  Datum vydání: 14.01.2012  15:11:29
Kristus miloval církev a dal sebe sama za ni

V brněnské pojedničkové oázové skupince jsme nyní dorazili ke čtvrtému kroku - Církev. Nahlížíme církev jako mysterium, jako mystické tělo Kristovo, jako společenství putujícího Božího lidu spojené jednotou Otce, Syna a Ducha Svatého; všímáme si na církvi stránky lidské ale a snad především té božské.

Avšak lidé "zvenku" vidí jen to, co je očím viditelné, totiž pouze lidskou stránku církve, kterou zde na zemi tvoříme my, lidé zranění hříchem.

Bohužel, i někteří lidé, kteří se považují za věřící, nešetří kritikou na téma církve.

Evangelijní pohled na církev - a jako oázáci bychom řekli: přesně tak, jak se mu učíme na krocích ke křesťanské zralosti - ukazuje P. Raniero Cantalamessa. Text jeho přednášky mě velice oslovil, proto jej zde umíťuji. Doufám, že bude povzbuzením i všem čtenářům.


Počet zobrazení: 4401,  Datum vydání: 04.03.2011  22:04:14
Proč Ježíš?

Mladí přátelé!

Hnutí Světlo-Život vás zve na pětidenní putování za Ježíšem, kterému u nás říkáme Oáza evangelizace. Jedná se o mládežnické rekolekce, během nichž chceme zaměřit svou pozornost na Ježíše z Nazareta.


Počet zobrazení: 5601,  Datum vydání: 22.02.2011  19:41:33
Modlitební novena měsíců - květen 2009
Slovo života: „Blaze milosrdným.“ (Mt 5,7)
Počet zobrazení: 4682,  Datum vydání: 21.04.2009  13:26:35
Modlitební novena měsíců - duben 2009
Slovo života: „Sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka.“ (Fil 2,7)
Počet zobrazení: 4497,  Datum vydání: 21.04.2009  13:18:41
Modlitební novena měsíců - březen 2009
Slovo života:
„Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými.“ (J 8,32)
Počet zobrazení: 4470,  Datum vydání: 27.02.2009  05:56:26
Modlitební novena měsíců - únor 2009
Slovo života:
„Jděte a získávejte mi učedníky.“ (Mt 28,19)
Počet zobrazení: 4382,  Datum vydání: 28.01.2009  11:56:18

<<
1 ·
2 ·
3 ·
>>
· Vypsané záznamy: 1 - 9


Oáza pod Chorebem na poloostrově Synaj
 Tato slova Jana Pavla II. vedla o. Blachnického k myšlence velké evangelizace
"Ad Christum Redemptorem"
Modlitba na přímluvu služebníka Božího Františka Blachnického.

- Bože, Otče všemohoucí, děkujeme Ti za Tvého kněze, sluhu Božího Františka, kterého jsi neobyčejným způsobem obdařil milostí pevné víry, a který svůj život odevzdal k Tvé službě.

- Děkujeme Ti za to, že jsi mu dovolil vroucně milovat Tvou církev a porozumět nejhlubší zásadě její životnosti a plodnosti, kterou je snoubenecké odevzdání sebe v lásce Tvému Synu, podle vzoru Neposkvrněné, Matky církve.

- Děkujeme Ti také za to, že skrze tvého kněze vzniklo v Polsku Hnutí Světlo-Život, které touží vychovávat své účastníky k odevzdání a dávání sebe, a tím přispívat k růstu živých společenství církve.

- Buď velebený Bože, v služebníku Božím Otci Františkovi, v jeho životě a díle a oslav své jméno, uděl mi na jeho přímluvu milost ....., o kterou s pokorou prosím.

Amen.

 
 Tony Melendez hraje na kytaru bez rukou - nohama
a rozdává naději!

© Provincie Řádu minoritů v ČR,       Správce: o. Josef, email: ju@minorite.cz,       Webdesign: www.pudu.cz  (2022)