Svědectví
Jde o katolické hnutí, které se vyvinulo
v Polsku v době posledních 50-ti let.
Jeho zakladatelem je diecézní
kněz František Blachnicki. Jako mladý kněz hledal po svých záporných zkušenostech, (formální víra,
vyhlazovací tábor, ztráta víry v člověka, komunistická vláda, atd.) východisko jak oslovit především mladého člověka, jak přispět k upevnění a prohloubení jeho víry, jelikož byl vystavován velkému nátlaku propagandy, zastrašování, a uměle řízených tendencí...
Více...   
Oáza Choreb · O nás · Plánujeme · Stalo se · Různé · Oáza rodin · Svědectví · Kontakty · Foto · Linky · Vzkazy · Přihláška
Dnes je Úterý 18. ledna  2022
Nejbližší akce:

Exercicie, dá-li Pán, se uskuteční v termínu 2.8. - 9.8.2015 (příjezd navečer, odjezd dopoledne) - 7 dní

Cena (zahrnuje ubytování, plnou penzi a zajištění péče o děti v době programu pro manžele - není-li v ceníku uvedeno jinak):

- dospělí a děti nad 10 let - 520 Kč/den

- 1. a 2. dítě ve věku od 2 do 9 let - 410 Kč/den

- další dítě ve věku 2 - 9 let - 360 Kč/den

- dítě do dvou let:

                      a) bez nároku na stravu, lůžko (vlastní postýlka) a péči chůviček) - 50 Kč/den

                      b) jinak než je uvedeno v bodu a) - 210 Kč/den

(Po přihlášení a potvrzení rezervace místa bude potřeba do 15.2.2015 zaplatit zálohu ve  výši 30% ceny. V případě neúčasti na rekolekcích se záloha vrací jen v případě, že účastník zajistí za sebe náhradu)

 

Termín konání akce (od - do):
02.08.2015 - 09.08.2015

Svědectví

Do této rubriky můžeš napsat také své svědectví o tom, jak Bůh působí ve tvém životě skrze oázu. Svědectví pošli na ju@minorite.cz.

Oáza Rodin I° Bílá voda - svědectví

Svědectví účastníků letních rekolekcí Oázy rodin I° v Bílé Vodě.


Počet zobrazení: 2812,  Datum vydání: 23.10.2014  12:16:06
Svědectví o působení Domácí Církve

Svědectví Romany a Petra o působení Domácí Církve v našem životě.


Počet zobrazení: 2901,  Datum vydání: 03.09.2014  08:53:51
ORE2011

Bůh na člověka volal: “Kde jsi?”(Gen 3, 8- 9). I na nás volal a my jsme měli touhu vyjít ven z našich skrýší, ve kterých jsme se naučili schovávat před Bohem, spoléhat jen sami na sebe a řešit si věci po svém.


Počet zobrazení: 4656,  Datum vydání: 22.08.2011  20:07:59
Oáza rodin - cesta manželské spirituality

Rádi bychom napsali několik dojmů z listopadové víkendovky, kterou jsme na Cvilíně prožili a podělili se tak o svědectví.  Věříme, že vás to může obohatit a povzbudit tak jako nás.


Počet zobrazení: 3706,  Datum vydání: 30.11.2010  17:37:00
Janka mamou
Mám v srdci lásku a nemala som ju komu dať.
Počet zobrazení: 4574,  Datum vydání: 20.05.2009  11:03:24
Oáza v mém životě
Co mi dalo Hnutí Světlo-Život?
Počet zobrazení: 4084,  Datum vydání: 21.09.2008  21:56:52
Oáza pod Chorebem na poloostrově Synaj
 Tato slova Jana Pavla II. vedla o. Blachnického k myšlence velké evangelizace
"Ad Christum Redemptorem"
Modlitba na přímluvu služebníka Božího Františka Blachnického.

- Bože, Otče všemohoucí, děkujeme Ti za Tvého kněze, sluhu Božího Františka, kterého jsi neobyčejným způsobem obdařil milostí pevné víry, a který svůj život odevzdal k Tvé službě.

- Děkujeme Ti za to, že jsi mu dovolil vroucně milovat Tvou církev a porozumět nejhlubší zásadě její životnosti a plodnosti, kterou je snoubenecké odevzdání sebe v lásce Tvému Synu, podle vzoru Neposkvrněné, Matky církve.

- Děkujeme Ti také za to, že skrze tvého kněze vzniklo v Polsku Hnutí Světlo-Život, které touží vychovávat své účastníky k odevzdání a dávání sebe, a tím přispívat k růstu živých společenství církve.

- Buď velebený Bože, v služebníku Božím Otci Františkovi, v jeho životě a díle a oslav své jméno, uděl mi na jeho přímluvu milost ....., o kterou s pokorou prosím.

Amen.

 
 Tony Melendez hraje na kytaru bez rukou - nohama
a rozdává naději!

© Provincie Řádu minoritů v ČR,       Správce: o. Josef, email: ju@minorite.cz,       Webdesign: www.pudu.cz  (2022)