Stránka č. 2 - Stalo se
Jde o katolické hnutí, které se vyvinulo
v Polsku v době posledních 50-ti let.
Jeho zakladatelem je diecézní
kněz František Blachnicki. Jako mladý kněz hledal po svých záporných zkušenostech, (formální víra,
vyhlazovací tábor, ztráta víry v člověka, komunistická vláda, atd.) východisko jak oslovit především mladého člověka, jak přispět k upevnění a prohloubení jeho víry, jelikož byl vystavován velkému nátlaku propagandy, zastrašování, a uměle řízených tendencí...
Více...   
Oáza Choreb · O nás · Plánujeme · Stalo se · Různé · Oáza rodin · Svědectví · Kontakty · Foto · Linky · Vzkazy · Přihláška
Dnes je Pondělí 8. března  2021
Nejbližší akce:

Exercicie, dá-li Pán, se uskuteční v termínu 2.8. - 9.8.2015 (příjezd navečer, odjezd dopoledne) - 7 dní

Cena (zahrnuje ubytování, plnou penzi a zajištění péče o děti v době programu pro manžele - není-li v ceníku uvedeno jinak):

- dospělí a děti nad 10 let - 520 Kč/den

- 1. a 2. dítě ve věku od 2 do 9 let - 410 Kč/den

- další dítě ve věku 2 - 9 let - 360 Kč/den

- dítě do dvou let:

                      a) bez nároku na stravu, lůžko (vlastní postýlka) a péči chůviček) - 50 Kč/den

                      b) jinak než je uvedeno v bodu a) - 210 Kč/den

(Po přihlášení a potvrzení rezervace místa bude potřeba do 15.2.2015 zaplatit zálohu ve  výši 30% ceny. V případě neúčasti na rekolekcích se záloha vrací jen v případě, že účastník zajistí za sebe náhradu)

 

Termín konání akce (od - do):
02.08.2015 - 09.08.2015

Stalo se


Shrnutí oáz 2008 (Krnov, 5.-7.9. 2008)
Shrnutí oáz minulých i budoucích aneb nikdy nejsme sami
Počet zobrazení: 3141,  Datum vydání: 14.09.2008  22:03:46
ORAR I° (Cvilín, 2008)
Obnovili jsme přijetí Pána Ježíše Krista do svého života a odevzdali mu své životy i celé naše rodiny.
Počet zobrazení: 2957,  Datum vydání: 13.09.2008  14:33:15
KODA (Cvilín, 4. - 20. 7. 2008)
K těm nezapomenutelným součástem patří i dlouhé a vášnivé debaty o rolích mužů a žen v rodinách, o partnerských vztazích vůbec a také o politice.
Počet zobrazení: 2777,  Datum vydání: 08.08.2008  00:46:01
COM (Hradec Králové, 9.-11.5.2008)
Jedním z vrcholů celého víkendu byla sobotní vigilie seslání Ducha Svatého.
Počet zobrazení: 2715,  Datum vydání: 15.05.2008  16:31:49
OM na Cvilíně (25.-27.4.2008)
Dozvěděli jsme se také zajímavou legendu, která se vztahuje k hradu i poutnímu místu.
Počet zobrazení: 2730,  Datum vydání: 15.05.2008  16:28:34
OM v Rudíkově (8.-10.2.2008)
Hlásání Krista je samozřejmostí a důsledkem naší víry a naši bližní mají právo dozvědět se o Kristu.
Počet zobrazení: 2668,  Datum vydání: 15.05.2008  16:24:32
OR (Cvilín, 01. - 03. 02. 2008)
Víkend ve znamení bažanta stokrát jinak.
Počet zobrazení: 2421,  Datum vydání: 29.04.2008  22:19:37
OM (Cvilín, 11. - 13. 01. 2008)
Jsme vděční Pánu Bohu za to, že nás neustále evangelizuje.
Počet zobrazení: 2603,  Datum vydání: 16.01.2008  00:05:27
SILVESTR 2007 – 2008: Litoměřice – Na Trojce
- nechyběly ranní chvály ani stánek setkání s Bohem, který tak miloval svět, že nám dal svého jednorozeného Syna...
Počet zobrazení: 2915,  Datum vydání: 13.01.2008  21:51:05

<<
·
1 · ... ·
2 ·
3 ·
4 ·
... · 10 · >>
· Vypsané záznamy: 10 - 18


Oáza pod Chorebem na poloostrově Synaj
 Tato slova Jana Pavla II. vedla o. Blachnického k myšlence velké evangelizace
"Ad Christum Redemptorem"
Modlitba na přímluvu služebníka Božího Františka Blachnického.

- Bože, Otče všemohoucí, děkujeme Ti za Tvého kněze, sluhu Božího Františka, kterého jsi neobyčejným způsobem obdařil milostí pevné víry, a který svůj život odevzdal k Tvé službě.

- Děkujeme Ti za to, že jsi mu dovolil vroucně milovat Tvou církev a porozumět nejhlubší zásadě její životnosti a plodnosti, kterou je snoubenecké odevzdání sebe v lásce Tvému Synu, podle vzoru Neposkvrněné, Matky církve.

- Děkujeme Ti také za to, že skrze tvého kněze vzniklo v Polsku Hnutí Světlo-Život, které touží vychovávat své účastníky k odevzdání a dávání sebe, a tím přispívat k růstu živých společenství církve.

- Buď velebený Bože, v služebníku Božím Otci Františkovi, v jeho životě a díle a oslav své jméno, uděl mi na jeho přímluvu milost ....., o kterou s pokorou prosím.

Amen.

 
 Tony Melendez hraje na kytaru bez rukou - nohama
a rozdává naději!

© Provincie Řádu minoritů v ČR,       Správce: o. Josef, email: ju@minorite.cz,       Webdesign: www.pudu.cz  (2021)