Stránka č. 9 - Stalo se
Jde o katolické hnutí, které se vyvinulo
v Polsku v době posledních 50-ti let.
Jeho zakladatelem je diecézní
kněz František Blachnicki. Jako mladý kněz hledal po svých záporných zkušenostech, (formální víra,
vyhlazovací tábor, ztráta víry v člověka, komunistická vláda, atd.) východisko jak oslovit především mladého člověka, jak přispět k upevnění a prohloubení jeho víry, jelikož byl vystavován velkému nátlaku propagandy, zastrašování, a uměle řízených tendencí...
Více...   
Oáza Choreb · O nás · Plánujeme · Stalo se · Různé · Oáza rodin · Svědectví · Kontakty · Foto · Linky · Vzkazy · Přihláška
Dnes je Pondělí 8. března  2021
Nejbližší akce:

Exercicie, dá-li Pán, se uskuteční v termínu 2.8. - 9.8.2015 (příjezd navečer, odjezd dopoledne) - 7 dní

Cena (zahrnuje ubytování, plnou penzi a zajištění péče o děti v době programu pro manžele - není-li v ceníku uvedeno jinak):

- dospělí a děti nad 10 let - 520 Kč/den

- 1. a 2. dítě ve věku od 2 do 9 let - 410 Kč/den

- další dítě ve věku 2 - 9 let - 360 Kč/den

- dítě do dvou let:

                      a) bez nároku na stravu, lůžko (vlastní postýlka) a péči chůviček) - 50 Kč/den

                      b) jinak než je uvedeno v bodu a) - 210 Kč/den

(Po přihlášení a potvrzení rezervace místa bude potřeba do 15.2.2015 zaplatit zálohu ve  výši 30% ceny. V případě neúčasti na rekolekcích se záloha vrací jen v případě, že účastník zajistí za sebe náhradu)

 

Termín konání akce (od - do):
02.08.2015 - 09.08.2015

Stalo se


Oázová Rekolekce Diakonie (ORD)
(26.12.-30.12. 2001, Krnov)
Počet zobrazení: 1499,  Datum vydání: 26.04.2006  22:49:40
Oáza modlitby (30.11.-2.12. 2001 Cvilín)
"Pamět svědků" - život Církve.
Počet zobrazení: 1657,  Datum vydání: 26.04.2006  22:43:38
Setkání animátorů (16.-18.11. 2001 Cvilín)
Pracovní setkání.
Počet zobrazení: 2034,  Datum vydání: 26.04.2006  22:41:08
Oáza modlitby (12.-14.10. 2001)
Oáza v hojném počtu dojela na Cvilín.
Počet zobrazení: 1610,  Datum vydání: 26.04.2006  22:35:47
5. Celoslovenské setkání Hnutí Světlo-Život (22.9. 2001)
Navštívili jsme blízké Slovensko.
Počet zobrazení: 2029,  Datum vydání: 26.04.2006  22:32:15
Shrnutí oáz (14. - 16.9. 2001)
Na tomto setkání byly naplánovany další akce.
Počet zobrazení: 1636,  Datum vydání: 26.04.2006  22:27:33
Den společenství (28. - 30.4. 2001)
I tentokrát se překvapení nekonalo - do připraveného táboráku pršelo.
Počet zobrazení: 2276,  Datum vydání: 26.04.2006  22:21:40
Oáza modlitby (17.-19.6.2005 Vendryně)
Poslední setkání tohoto roku se konalo ve Vendryni.
Počet zobrazení: 2363,  Datum vydání: 24.04.2006  00:09:50
ORD (16.-20.11.2005 Brno)
Tentokrát oáza proběhla v Brně, v klášteře u Minoritů.
Počet zobrazení: 2322,  Datum vydání: 24.04.2006  00:06:47

<<
·
1 · ... ·
9 ·
10 ·
>>
· Vypsané záznamy: 73 - 81


Oáza pod Chorebem na poloostrově Synaj
 Tato slova Jana Pavla II. vedla o. Blachnického k myšlence velké evangelizace
"Ad Christum Redemptorem"
Modlitba na přímluvu služebníka Božího Františka Blachnického.

- Bože, Otče všemohoucí, děkujeme Ti za Tvého kněze, sluhu Božího Františka, kterého jsi neobyčejným způsobem obdařil milostí pevné víry, a který svůj život odevzdal k Tvé službě.

- Děkujeme Ti za to, že jsi mu dovolil vroucně milovat Tvou církev a porozumět nejhlubší zásadě její životnosti a plodnosti, kterou je snoubenecké odevzdání sebe v lásce Tvému Synu, podle vzoru Neposkvrněné, Matky církve.

- Děkujeme Ti také za to, že skrze tvého kněze vzniklo v Polsku Hnutí Světlo-Život, které touží vychovávat své účastníky k odevzdání a dávání sebe, a tím přispívat k růstu živých společenství církve.

- Buď velebený Bože, v služebníku Božím Otci Františkovi, v jeho životě a díle a oslav své jméno, uděl mi na jeho přímluvu milost ....., o kterou s pokorou prosím.

Amen.

 
 Tony Melendez hraje na kytaru bez rukou - nohama
a rozdává naději!

© Provincie Řádu minoritů v ČR,       Správce: o. Josef, email: ju@minorite.cz,       Webdesign: www.pudu.cz  (2021)