Stránka č. 4 - Stalo se
Jde o katolické hnutí, které se vyvinulo
v Polsku v době posledních 50-ti let.
Jeho zakladatelem je diecézní
kněz František Blachnicki. Jako mladý kněz hledal po svých záporných zkušenostech, (formální víra,
vyhlazovací tábor, ztráta víry v člověka, komunistická vláda, atd.) východisko jak oslovit především mladého člověka, jak přispět k upevnění a prohloubení jeho víry, jelikož byl vystavován velkému nátlaku propagandy, zastrašování, a uměle řízených tendencí...
Více...   
Oáza Choreb · O nás · Plánujeme · Stalo se · Různé · Oáza rodin · Svědectví · Kontakty · Foto · Linky · Vzkazy · Přihláška
Dnes je Neděle 24. ledna  2021
Nejbližší akce:

Exercicie, dá-li Pán, se uskuteční v termínu 2.8. - 9.8.2015 (příjezd navečer, odjezd dopoledne) - 7 dní

Cena (zahrnuje ubytování, plnou penzi a zajištění péče o děti v době programu pro manžele - není-li v ceníku uvedeno jinak):

- dospělí a děti nad 10 let - 520 Kč/den

- 1. a 2. dítě ve věku od 2 do 9 let - 410 Kč/den

- další dítě ve věku 2 - 9 let - 360 Kč/den

- dítě do dvou let:

                      a) bez nároku na stravu, lůžko (vlastní postýlka) a péči chůviček) - 50 Kč/den

                      b) jinak než je uvedeno v bodu a) - 210 Kč/den

(Po přihlášení a potvrzení rezervace místa bude potřeba do 15.2.2015 zaplatit zálohu ve  výši 30% ceny. V případě neúčasti na rekolekcích se záloha vrací jen v případě, že účastník zajistí za sebe náhradu)

 

Termín konání akce (od - do):
02.08.2015 - 09.08.2015

Stalo se


OM (Drahotuše, 19. - 21. 01. 2007)
Přišlo mi to strašně ponižující být i třebas jen vzdáleně spojována s takovýmito lidmi, obhajovat je před nevěřícími, táhnout s nimi za jeden provaz, usilovat o stejný cíl...

Počet zobrazení: 2106,  Datum vydání: 03.02.2007  17:58:19
Co je pravdou?
To je jasné.

Počet zobrazení: 2069,  Datum vydání: 02.02.2007  18:34:23
Společný Silvestr (Litoměřice, 30.12.2006 - 1.1.2007)
Oč nepříjemnější byla cesta, o to vřelejší bylo naše přijetí všemi oázáky.
Počet zobrazení: 2296,  Datum vydání: 12.01.2007  11:00:29
OM (Rudikov, 10. - 12. 11. 2006)
Díky Tobě Pane za uplynulý víkend!
Počet zobrazení: 2198,  Datum vydání: 24.12.2006  01:35:30
Pooázové setkání (Cvilín, 20.- 22.10.2006)
rekordní počet lidí - 42
Počet zobrazení: 2196,  Datum vydání: 27.10.2006  22:13:05
Setkání rodin na Cvilíně (6. - 8. 10. 2006)
Manželství vyžaduje neustálou snahu zdokanalování.
Počet zobrazení: 1992,  Datum vydání: 13.10.2006  12:31:05
COM v Hradci Králové 2. - 4. VI. 2006
Dotkli jsme se taky nového tématu pro letošní rok, které zní PAMĚŤ A IDENTITA.
Počet zobrazení: 2020,  Datum vydání: 25.08.2006  20:28:07
Oáza živé Církve I.° (Vendryně, 18.7. - 3.8.2006)
Uvědomila jsem si , že ten nemilosrdně nabitý program má svůj hluboký význam.
Počet zobrazení: 2682,  Datum vydání: 13.08.2006  01:49:14
OŽC II.° (18.7. - 3.8.2006, Horní Lomná – Salajka)
Místo konání Oázy bylo v neskutečně krásném prostředí Beskyd, kde jakoby se zastavil čas.
Počet zobrazení: 2420,  Datum vydání: 07.08.2006  22:24:46

<<
·
1 · ... ·
4 ·
5 ·
6 ·
... · 10 · >>
· Vypsané záznamy: 28 - 36


Oáza pod Chorebem na poloostrově Synaj
 Tato slova Jana Pavla II. vedla o. Blachnického k myšlence velké evangelizace
"Ad Christum Redemptorem"
Modlitba na přímluvu služebníka Božího Františka Blachnického.

- Bože, Otče všemohoucí, děkujeme Ti za Tvého kněze, sluhu Božího Františka, kterého jsi neobyčejným způsobem obdařil milostí pevné víry, a který svůj život odevzdal k Tvé službě.

- Děkujeme Ti za to, že jsi mu dovolil vroucně milovat Tvou církev a porozumět nejhlubší zásadě její životnosti a plodnosti, kterou je snoubenecké odevzdání sebe v lásce Tvému Synu, podle vzoru Neposkvrněné, Matky církve.

- Děkujeme Ti také za to, že skrze tvého kněze vzniklo v Polsku Hnutí Světlo-Život, které touží vychovávat své účastníky k odevzdání a dávání sebe, a tím přispívat k růstu živých společenství církve.

- Buď velebený Bože, v služebníku Božím Otci Františkovi, v jeho životě a díle a oslav své jméno, uděl mi na jeho přímluvu milost ....., o kterou s pokorou prosím.

Amen.

 
 Tony Melendez hraje na kytaru bez rukou - nohama
a rozdává naději!

© Provincie Řádu minoritů v ČR,       Správce: o. Josef, email: ju@minorite.cz,       Webdesign: www.pudu.cz  (2021)