Stalo se
Jde o katolické hnutí, které se vyvinulo
v Polsku v době posledních 50-ti let.
Jeho zakladatelem je diecézní
kněz František Blachnicki. Jako mladý kněz hledal po svých záporných zkušenostech, (formální víra,
vyhlazovací tábor, ztráta víry v člověka, komunistická vláda, atd.) východisko jak oslovit především mladého člověka, jak přispět k upevnění a prohloubení jeho víry, jelikož byl vystavován velkému nátlaku propagandy, zastrašování, a uměle řízených tendencí...
Více...   
Oáza Choreb · O nás · Plánujeme · Stalo se · Různé · Oáza rodin · Svědectví · Kontakty · Foto · Linky · Vzkazy · Přihláška
Dnes je Úterý 18. ledna  2022
Nejbližší akce:

Exercicie, dá-li Pán, se uskuteční v termínu 2.8. - 9.8.2015 (příjezd navečer, odjezd dopoledne) - 7 dní

Cena (zahrnuje ubytování, plnou penzi a zajištění péče o děti v době programu pro manžele - není-li v ceníku uvedeno jinak):

- dospělí a děti nad 10 let - 520 Kč/den

- 1. a 2. dítě ve věku od 2 do 9 let - 410 Kč/den

- další dítě ve věku 2 - 9 let - 360 Kč/den

- dítě do dvou let:

                      a) bez nároku na stravu, lůžko (vlastní postýlka) a péči chůviček) - 50 Kč/den

                      b) jinak než je uvedeno v bodu a) - 210 Kč/den

(Po přihlášení a potvrzení rezervace místa bude potřeba do 15.2.2015 zaplatit zálohu ve  výši 30% ceny. V případě neúčasti na rekolekcích se záloha vrací jen v případě, že účastník zajistí za sebe náhradu)

 

Termín konání akce (od - do):
02.08.2015 - 09.08.2015

Stalo se


Víkendovka s lubinskými biřmovanci
Ve dnech 20.-22.4. se na Cvilíně konala víkendovka, určená především lubinským biřmovancům, kteří však svátost biřmování nechtějí nechat ležet ladem. Jako ozvěno těchto dní zůstala následující rýmovánka a několik fotek.


Počet zobrazení: 3983,  Datum vydání: 14.05.2012  20:22:14
Světci a slova života pro rok 2012

Na novoroční oáze v Čachrově a v Jablonném v Podještědí byly vybráni následující světci a slova života:

Celé hnutí má patrony pro rok 2012 sv. Petra a Pavla, apoštoly a slovo života Jan 11, 25-26.
Ježíš jí řekl: „Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít. A každý, kdo žije a věří ve mne, neumře navěky. Věříš tomu?“


Počet zobrazení: 4436,  Datum vydání: 04.01.2012  08:20:27
Oáza modlitby v Rajnochovicích

V pátek 18.11. zakotvilo 12 lodí v Přístavu. Lodě se jmenovaly: Maruška, Anička, Daniela, Pája, Verča, Terinka, Janka, Tomáš, Dan, Jenda, br. Bohdan a o. Juzek.

Všechny tyto lodě spojovala touha zastavit se a na chvíli si odpočinout. V kapli, ve společenství druhých, při vycházce do přírody…

Oáza modlitby měla svůj obvyklý program, tzn. Stánek setkání, modlitba breviáře a růžence, přednáška, sdílení, výprava otevřených očí a příjemným bonusem byla i pracovní brigáda.

První večer byl ve znamení seznamovacího kolečka, modlitby v kapli a brzké večerky :-).


Počet zobrazení: 5890,  Datum vydání: 26.11.2011  17:34:49
OE - Přístav Rajnochovice

Ve dnech 17.7.2011 až 23.7.2011 jsme se zúčastnili tzv. oázy evangelizace v Arcidiecézním centru života mládeže „Přístav“ v Rajnochovicích. Sešlo se nás trošku netradičně víc kluků než holek. Den příjezdu připadl na neděli, program jsme zahájili slavnostní večeří, kterou nás hostil novokněz o. Lukáš Jambor, pozdější člen a opora animátorského týmu. V průběhu večeře jsme byli uvítáni moderátorem rekolekcí o. Jiřím, který nás v Přístavu vlastně hostil a staral se o nás.


Počet zobrazení: 6585,  Datum vydání: 06.09.2011  03:01:17
Z oázy modlitby v Praze 11. - 13. 2 2011

Jela jsem na tuto oázu s velkým očekáváním něčeho nového pro českou oázu i pro sebe. Měla jsem radost, že se bude konat v pražském dominikánském klášteře, který už dlouhá léta žije s oázou ve vzácné a trpělivé symbióze, a v předvečer evropského svátku svatých Cyrila a Metoděje, patronů Evropy, našich věrozvěstů - evangelizátorů a mých drahých oblíbenců.

Pán Ježíš mě opět překvapil. Moje očekávání se naplnilo. To bylo tak:
Otec Adam Wodarczyk, generální moderátor našeho hnutí, netrpělivě očekávaný vzácný host z polské země, nás přijel vpravdě POVZBUDIT: přitažlivou KRÁSOU Krista, evangelia, Církve, oázy, svědectí otce Františka Blachnického - ale také POZVÁNÍM k modlitbě, práci a evangelizaci tak náročným a odvážným, až se tajil a tají dech... to vše v atmosféře otcovské důvěry, vlídností a bratrské radosti.


Počet zobrazení: 3812,  Datum vydání: 19.02.2011  02:43:09
Rajnochovická víkendovka
Srdečný pozdrav z oázy modlitby - Rajnochovice


Milí oázáci,
ve dnech 3.-5. prosince jsme byli na víkendovce, tentokrát v diecézním centru mládeže v Rajnochovicích, kam byl před nedávnem odvelen náš pater Píšťalka - Jiří Pospíšil. Přihlášky se moc nehrnuly, proto hrozilo, že akce „padne“, avšak nakonec se nás pár sešlo. Do Rajnošek jsme přijeli v pátek na večer. Celou cestu nám sněžilo (živě si vybavuji komentář jisté babičky: „V takovém počasí jede kamsi do kélu!“), do cíle jsme však dorazili bez výrazných problému. Na místě nás čekala vyhřátá fara připravena pro nás ale i pro jiné mladé, kteří sem přijeli na adventní obnovu s biskupem Josefem Hrdličkou.


Počet zobrazení: 3449,  Datum vydání: 07.12.2010  00:35:52
Oáza evangelizace (Cvilín 20. -26. 2. 2009)
Nebylo to o počasí ani o sportu..., ale o Duchu a Pravdě.
Počet zobrazení: 4767,  Datum vydání: 11.03.2009  10:03:03
Oáza rodin (16.-18.1.2009, Cvilín)
Zima, která se v domečku zabydlela nás nezastrašila
Počet zobrazení: 4903,  Datum vydání: 08.02.2009  01:03:06
Den společenství v Katovicích (2008)
Krátká zpráva ze zahraničí
Počet zobrazení: 3522,  Datum vydání: 23.09.2008  21:54:39

<<
1 ·
2 ·
3 ·
... · 10 · >>
· Vypsané záznamy: 1 - 9


Oáza pod Chorebem na poloostrově Synaj
 Tato slova Jana Pavla II. vedla o. Blachnického k myšlence velké evangelizace
"Ad Christum Redemptorem"
Modlitba na přímluvu služebníka Božího Františka Blachnického.

- Bože, Otče všemohoucí, děkujeme Ti za Tvého kněze, sluhu Božího Františka, kterého jsi neobyčejným způsobem obdařil milostí pevné víry, a který svůj život odevzdal k Tvé službě.

- Děkujeme Ti za to, že jsi mu dovolil vroucně milovat Tvou církev a porozumět nejhlubší zásadě její životnosti a plodnosti, kterou je snoubenecké odevzdání sebe v lásce Tvému Synu, podle vzoru Neposkvrněné, Matky církve.

- Děkujeme Ti také za to, že skrze tvého kněze vzniklo v Polsku Hnutí Světlo-Život, které touží vychovávat své účastníky k odevzdání a dávání sebe, a tím přispívat k růstu živých společenství církve.

- Buď velebený Bože, v služebníku Božím Otci Františkovi, v jeho životě a díle a oslav své jméno, uděl mi na jeho přímluvu milost ....., o kterou s pokorou prosím.

Amen.

 
 Tony Melendez hraje na kytaru bez rukou - nohama
a rozdává naději!

© Provincie Řádu minoritů v ČR,       Správce: o. Josef, email: ju@minorite.cz,       Webdesign: www.pudu.cz  (2022)