O_FOSCE - Oáza Choreb
Jde o katolické hnutí, které se vyvinulo
v Polsku v době posledních 50-ti let.
Jeho zakladatelem je diecézní
kněz František Blachnicki. Jako mladý kněz hledal po svých záporných zkušenostech, (formální víra,
vyhlazovací tábor, ztráta víry v člověka, komunistická vláda, atd.) východisko jak oslovit především mladého člověka, jak přispět k upevnění a prohloubení jeho víry, jelikož byl vystavován velkému nátlaku propagandy, zastrašování, a uměle řízených tendencí...
Více...   
Oáza Choreb · O nás · Plánujeme · Stalo se · Různé · Oáza rodin · Svědectví · Kontakty · Foto · Linky · Vzkazy · Přihláška
foska

O fosce

Tomuto znaku obyčejně říkáme „fozka“.
Tento symbol je velmi populární v našem hnutí: vidíme ho na emblémech, při výzdobě, na plackách, na dopisech atd.
Stal se rozlišujícím znamením hnutí. Tímto znamením se prezentujeme, podle něj také můžeme poznat lidí spjaté z Hnutím Světlo-Život.
Skládá se z dvou překřížených řeckých slov: FOS - DZOE (Světlo-Život). Jsou to slova vzaté z evangelia sv. Jana (8,12) označující Krista. V symbolu a hesle „Světlo-Život“ je vyjádřen celý, bohatý program obnovy křesťanského života. Toto znamení je symbolem jednoty, harmonie mezi sférou poznání (světlo) a sférou skutků (život) ve vztahu k pěti pramenům naší víry, kterými jsou: světlo rozumu, světlo svědomí, světlo Božího slova, světlo osoby Krista, světlo Církve. Více se o tom můžete dovědět na ORD (Rekolekce pro diakonii) nebo také když sami budete o tomto znaku přemýšlet a rozjímat.

Oáza pod Chorebem na poloostrově Synaj
 Tato slova Jana Pavla II. vedla o. Blachnického k myšlence velké evangelizace
"Ad Christum Redemptorem"
Modlitba na přímluvu služebníka Božího Františka Blachnického.

- Bože, Otče všemohoucí, děkujeme Ti za Tvého kněze, sluhu Božího Františka, kterého jsi neobyčejným způsobem obdařil milostí pevné víry, a který svůj život odevzdal k Tvé službě.

- Děkujeme Ti za to, že jsi mu dovolil vroucně milovat Tvou církev a porozumět nejhlubší zásadě její životnosti a plodnosti, kterou je snoubenecké odevzdání sebe v lásce Tvému Synu, podle vzoru Neposkvrněné, Matky církve.

- Děkujeme Ti také za to, že skrze tvého kněze vzniklo v Polsku Hnutí Světlo-Život, které touží vychovávat své účastníky k odevzdání a dávání sebe, a tím přispívat k růstu živých společenství církve.

- Buď velebený Bože, v služebníku Božím Otci Františkovi, v jeho životě a díle a oslav své jméno, uděl mi na jeho přímluvu milost ....., o kterou s pokorou prosím.

Amen.

 
 Tony Melendez hraje na kytaru bez rukou - nohama
a rozdává naději!

© Provincie Řádu minoritů v ČR,       Správce: o. Josef, email: ju@minorite.cz,       Webdesign: www.pudu.cz  (2021)