Kniha návštěv
Jde o katolické hnutí, které se vyvinulo
v Polsku v době posledních 50-ti let.
Jeho zakladatelem je diecézní
kněz František Blachnicki. Jako mladý kněz hledal po svých záporných zkušenostech, (formální víra,
vyhlazovací tábor, ztráta víry v člověka, komunistická vláda, atd.) východisko jak oslovit především mladého člověka, jak přispět k upevnění a prohloubení jeho víry, jelikož byl vystavován velkému nátlaku propagandy, zastrašování, a uměle řízených tendencí...
Více...   
Oáza Choreb · O nás · Plánujeme · Stalo se · Různé · Oáza rodin · Svědectví · Kontakty · Foto · Linky · Vzkazy · Přihláška
Dnes je Neděle 5. prosince  2021
Nejbližší akce:

Exercicie, dá-li Pán, se uskuteční v termínu 2.8. - 9.8.2015 (příjezd navečer, odjezd dopoledne) - 7 dní

Cena (zahrnuje ubytování, plnou penzi a zajištění péče o děti v době programu pro manžele - není-li v ceníku uvedeno jinak):

- dospělí a děti nad 10 let - 520 Kč/den

- 1. a 2. dítě ve věku od 2 do 9 let - 410 Kč/den

- další dítě ve věku 2 - 9 let - 360 Kč/den

- dítě do dvou let:

                      a) bez nároku na stravu, lůžko (vlastní postýlka) a péči chůviček) - 50 Kč/den

                      b) jinak než je uvedeno v bodu a) - 210 Kč/den

(Po přihlášení a potvrzení rezervace místa bude potřeba do 15.2.2015 zaplatit zálohu ve  výši 30% ceny. V případě neúčasti na rekolekcích se záloha vrací jen v případě, že účastník zajistí za sebe náhradu)

 

Termín konání akce (od - do):
02.08.2015 - 09.08.2015

Vaše jméno:

E-mail:

Předmět:

Text zprávy:


Opište prosím přesně všechny znaky do políčka vedle: 3OUlEz
      * Všechny údaje tučným písmem jsou povinné.

Autor: Václav Koutný
Předmět: Díky

Děkujeme moc za prodloužený víkend prožitý v Boží přítomnosti. Rodiny byly úžasné a děti hodné..otci Juzkovi dopředu vš nejlepší k narozeninám.Miriam, Jana a Vašek

Čas a datum: 17.11.2014   18:13:43

Autor: Líba
Předmět: mše na úmysl blahořečení P. Blachnického

Bude v Praze u dominikánů, 27.10.14 od 18.30 h. Přijďte, můžete-li!

Modlitba za blahořečení P. Františka Blachnického:
Bože, Otče všech lidí, Ty jsi nám v plnosti času poslal svého Syna, aby shromáždil v jedno rozptýlené děti Boží a mocí Ducha Svatého nám dáváš účast na svém životě. V každém čase zveš lidi a národy, aby očištěni Krví Beránka přešli z velkého soužení do Tvé slávy. Chválíme Tě ve Tvé církvi, která je světlem národů. Děkujeme Ti za křesťany, které jsi poslal na naši životní cestu.
Na přímluvu Neposkvrněné, Matky Církve Tě prosíme o dar stále větší lásky, ze které se církev zrodila, a ke které je povolána.
Děkujeme Ti za mnohá charismata církve a za dary obdržené na cestě Oázy Živé Církve a v Hnutí Světlo-Život, jejichž zakladatelem je Tvůj kněz František Blachnický, „horlivý apoštol obrácení a vnitřní obnovy člověka“.
Jsme přesvědčeni, že tento kněz je již ve Tvé slávě v nebi. Jestliže jsi ho však Ty, Otče, vybral, aby se teď pro nás stal zvláštním způsobem vzorem a příkladem, a aby se i nadále přičiňoval o růst Tvého Království na zemi, bude naším úkolem přispět k tomu, aby se tato vůle stala nejenom v nebi, ale i na zemi. Prosíme Tě o to se vší pokorou, skrze našeho Pána Ježíše Krista na přímluvu Neposkvrněné, Matky Církve.
Amen.


Čas a datum: 21.10.2014   16:50:53

Autor: Josef
Předmět: Obnova stránek

Bohužel, stránky nejsou přesunuté, jen chybí inspirace. A pravdou také je, že se koná čím dál tím méně akcí. Celonárodní stránky jsou aktuálnější(www.svetlo-zivot.cz)
ju

Čas a datum: 08.04.2014   19:19:28

Autor: Františka
Předmět: Obnova stránek

Zdravím všechny vespolek,

chtělo by to aktualizování stránek, jsou tu data téměř rok stará.
A nebo se stránky přesunuly na jinačí doménu?

Čas a datum: 27.02.2014   23:52:14

Autor: Líba
Předmět: Víkend o modlitbě jako rozhovoru s Bohem: už teď!

Víkend o modlitbě jako rozhovoru s Bohem:
Osová Bitýška, 15.-17.3., pro "mladé pracující 25-35 let".

http://www.svetlo-zivot.cz/index.php?option=com_jevents&task=icalrepeat.detail&evid=543&Itemid=137&year=2013&month=03&day=15&title=oaza-o-modlitbe-osova-bityka&uid=3f9c8cdc63961cb1b5acd22e0a13275c&catids=91|95|90|88|89

(ze stránek české oázy)

Čas a datum: 11.03.2013   16:55:35

Autor: Líba
Předmět: Mou dobrou zprávu hlásej...

Mou dobrou zprávu hlásej...

Chceš? Spolu s dalšími, učit se jak na to a vyzkoušet si to i v praxi? Pojeď na orae!!! Viz www.svetlo-zivot.cz

Čas a datum: 04.12.2012   22:21:40

Autor: Líba
Předmět: odkaz - Jan Pavel II.

Jan Pavel II: http://www.catholica.cz/?id=4795

Čas a datum: 22.10.2012   09:09:29

Autor: Líba
Předmět: Jan Pavel II.

Dnes si církev připomíná blahoslaveného jana Pavla II., který je letos patronem Chorebu.

Jene Pavle II., přimlouvej se za nás!

http://www.catholica.cz/

Čas a datum: 22.10.2012   09:07:44

Autor: Lenka
Předmět: letní rekolekce

Milí, na Cvilíně proběhly letní rekolekce oázy rodin I° a věřte, že to byl požehnaný čas. Bohu díky za jeho přítomnost a působení mezi námi (nejen na rekolekcích ;) ). Díky všem za jakoukoli podporu.
Jiřičky

Čas a datum: 02.09.2012   11:31:18

Autor: Líba
Předmět: fotky - s. Anežka

Fotky - mše svatá po obláčce s. Anežky ("veřejná část"): http://www.apha.cz/fotogalerie/?galleryID=368

Čas a datum: 16.07.2012   19:47:53


<<
1 ·
2 ·
3 ·
... · 183 · >>
· Vypsané záznamy: 1 - 10


Oáza pod Chorebem na poloostrově Synaj
 Tato slova Jana Pavla II. vedla o. Blachnického k myšlence velké evangelizace
"Ad Christum Redemptorem"
Modlitba na přímluvu služebníka Božího Františka Blachnického.

- Bože, Otče všemohoucí, děkujeme Ti za Tvého kněze, sluhu Božího Františka, kterého jsi neobyčejným způsobem obdařil milostí pevné víry, a který svůj život odevzdal k Tvé službě.

- Děkujeme Ti za to, že jsi mu dovolil vroucně milovat Tvou církev a porozumět nejhlubší zásadě její životnosti a plodnosti, kterou je snoubenecké odevzdání sebe v lásce Tvému Synu, podle vzoru Neposkvrněné, Matky církve.

- Děkujeme Ti také za to, že skrze tvého kněze vzniklo v Polsku Hnutí Světlo-Život, které touží vychovávat své účastníky k odevzdání a dávání sebe, a tím přispívat k růstu živých společenství církve.

- Buď velebený Bože, v služebníku Božím Otci Františkovi, v jeho životě a díle a oslav své jméno, uděl mi na jeho přímluvu milost ....., o kterou s pokorou prosím.

Amen.

 
 Tony Melendez hraje na kytaru bez rukou - nohama
a rozdává naději!

© Provincie Řádu minoritů v ČR,       Správce: o. Josef, email: ju@minorite.cz,       Webdesign: www.pudu.cz  (2021)