Oáza rodin
Jde o katolické hnutí, které se vyvinulo
v Polsku v době posledních 50-ti let.
Jeho zakladatelem je diecézní
kněz František Blachnicki. Jako mladý kněz hledal po svých záporných zkušenostech, (formální víra,
vyhlazovací tábor, ztráta víry v člověka, komunistická vláda, atd.) východisko jak oslovit především mladého člověka, jak přispět k upevnění a prohloubení jeho víry, jelikož byl vystavován velkému nátlaku propagandy, zastrašování, a uměle řízených tendencí...
Více...   
Oáza Choreb · O nás · Plánujeme · Stalo se · Různé · Oáza rodin · Svědectví · Kontakty · Foto · Linky · Vzkazy · Přihláška
Dnes je Neděle 5. prosince  2021
Nejbližší akce:

Exercicie, dá-li Pán, se uskuteční v termínu 2.8. - 9.8.2015 (příjezd navečer, odjezd dopoledne) - 7 dní

Cena (zahrnuje ubytování, plnou penzi a zajištění péče o děti v době programu pro manžele - není-li v ceníku uvedeno jinak):

- dospělí a děti nad 10 let - 520 Kč/den

- 1. a 2. dítě ve věku od 2 do 9 let - 410 Kč/den

- další dítě ve věku 2 - 9 let - 360 Kč/den

- dítě do dvou let:

                      a) bez nároku na stravu, lůžko (vlastní postýlka) a péči chůviček) - 50 Kč/den

                      b) jinak než je uvedeno v bodu a) - 210 Kč/den

(Po přihlášení a potvrzení rezervace místa bude potřeba do 15.2.2015 zaplatit zálohu ve  výši 30% ceny. V případě neúčasti na rekolekcích se záloha vrací jen v případě, že účastník zajistí za sebe náhradu)

 

Termín konání akce (od - do):
02.08.2015 - 09.08.2015

Domácí církev (DC)

Pokud chcete
- posilovat svou víru
- rozvíjet manželskou lásku
- naučit se řešit konflikty
- navázat hlubší kontakt s dětmi
- zakusit život ve společenství

z v e m e  V á s  m e z i  n á s !

Kruhy Domácí církve existují ve všech diecézích Polska, jsou také v Německu, Rakousku, Slovensku, na Ukrajině, v Bělorusku, USA, Kanadě a také v Čechách.

Více informací o Domácí církvi můžete najít na internetové stránce Domácí církve: www.dk.oaza.pldc


Svědectví
DC obnovuje a prohlubuje vzájemnou lásku, posiluje víru a lásku k Ježíši.
Počet zobrazení: 4617,  Datum vydání: 11.07.2006  19:24:22
Rekolekce (duchovní cvičení)
Na manželské rekolekce mohou také děti.
Počet zobrazení: 7092,  Datum vydání: 11.07.2006  09:33:29
Kruh
Kruh tvoří 4-7 manželských párů.
Počet zobrazení: 4598,  Datum vydání: 11.07.2006  09:27:23
Spiritualita
Směřování ke svatosti v jednotě s manželem /kou.
Počet zobrazení: 4637,  Datum vydání: 11.07.2006  09:24:15
Členové Domácí církve
Členy Domácí církve jsou manželé.
Počet zobrazení: 4837,  Datum vydání: 11.07.2006  09:22:50
Dějiny
Domácí církev - rodinná větev Hnutí Světlo-Život.
Počet zobrazení: 4713,  Datum vydání: 11.07.2006  09:18:51
Setkání rodin (21. – 23. 4. 2006 Cvilín)
Co se vleče neuteče. O víkendu 21. – 23. 4. 2006 se uskutečnilo první setkání rodin na Chorebu.
Počet zobrazení: 4106,  Datum vydání: 26.04.2006  22:07:32
Oáza pod Chorebem na poloostrově Synaj
 Tato slova Jana Pavla II. vedla o. Blachnického k myšlence velké evangelizace
"Ad Christum Redemptorem"
Modlitba na přímluvu služebníka Božího Františka Blachnického.

- Bože, Otče všemohoucí, děkujeme Ti za Tvého kněze, sluhu Božího Františka, kterého jsi neobyčejným způsobem obdařil milostí pevné víry, a který svůj život odevzdal k Tvé službě.

- Děkujeme Ti za to, že jsi mu dovolil vroucně milovat Tvou církev a porozumět nejhlubší zásadě její životnosti a plodnosti, kterou je snoubenecké odevzdání sebe v lásce Tvému Synu, podle vzoru Neposkvrněné, Matky církve.

- Děkujeme Ti také za to, že skrze tvého kněze vzniklo v Polsku Hnutí Světlo-Život, které touží vychovávat své účastníky k odevzdání a dávání sebe, a tím přispívat k růstu živých společenství církve.

- Buď velebený Bože, v služebníku Božím Otci Františkovi, v jeho životě a díle a oslav své jméno, uděl mi na jeho přímluvu milost ....., o kterou s pokorou prosím.

Amen.

 
 Tony Melendez hraje na kytaru bez rukou - nohama
a rozdává naději!

© Provincie Řádu minoritů v ČR,       Správce: o. Josef, email: ju@minorite.cz,       Webdesign: www.pudu.cz  (2021)