Z oázy modlitby v Praze 11. - 13. 2 2011
Jde o katolické hnutí, které se vyvinulo
v Polsku v době posledních 50-ti let.
Jeho zakladatelem je diecézní
kněz František Blachnicki. Jako mladý kněz hledal po svých záporných zkušenostech, (formální víra,
vyhlazovací tábor, ztráta víry v člověka, komunistická vláda, atd.) východisko jak oslovit především mladého člověka, jak přispět k upevnění a prohloubení jeho víry, jelikož byl vystavován velkému nátlaku propagandy, zastrašování, a uměle řízených tendencí...
Více...   
Oáza Choreb · O nás · Plánujeme · Stalo se · Různé · Oáza rodin · Svědectví · Kontakty · Foto · Linky · Vzkazy · Přihláška
Dnes je Pondělí 8. března  2021
Nejbližší akce:

Exercicie, dá-li Pán, se uskuteční v termínu 2.8. - 9.8.2015 (příjezd navečer, odjezd dopoledne) - 7 dní

Cena (zahrnuje ubytování, plnou penzi a zajištění péče o děti v době programu pro manžele - není-li v ceníku uvedeno jinak):

- dospělí a děti nad 10 let - 520 Kč/den

- 1. a 2. dítě ve věku od 2 do 9 let - 410 Kč/den

- další dítě ve věku 2 - 9 let - 360 Kč/den

- dítě do dvou let:

                      a) bez nároku na stravu, lůžko (vlastní postýlka) a péči chůviček) - 50 Kč/den

                      b) jinak než je uvedeno v bodu a) - 210 Kč/den

(Po přihlášení a potvrzení rezervace místa bude potřeba do 15.2.2015 zaplatit zálohu ve  výši 30% ceny. V případě neúčasti na rekolekcích se záloha vrací jen v případě, že účastník zajistí za sebe náhradu)

 

Termín konání akce (od - do):
02.08.2015 - 09.08.2015

Z oázy modlitby v Praze 11. - 13. 2 2011

Jela jsem na tuto oázu s velkým očekáváním něčeho nového pro českou oázu i pro sebe. Měla jsem radost, že se bude konat v pražském dominikánském klášteře, který už dlouhá léta žije s oázou ve vzácné a trpělivé symbióze, a v předvečer evropského svátku svatých Cyrila a Metoděje, patronů Evropy, našich věrozvěstů - evangelizátorů a mých drahých oblíbenců.

Pán Ježíš mě opět překvapil. Moje očekávání se naplnilo. To bylo tak:
Otec Adam Wodarczyk, generální moderátor našeho hnutí, netrpělivě očekávaný vzácný host z polské země, nás přijel vpravdě POVZBUDIT: přitažlivou KRÁSOU Krista, evangelia, Církve, oázy, svědectí otce Františka Blachnického - ale také POZVÁNÍM k modlitbě, práci a evangelizaci tak náročným a odvážným, až se tajil a tají dech... to vše v atmosféře otcovské důvěry, vlídností a bratrské radosti.

Ve víceméně obvyklém oázovém programu měly pochopitelně větší prostor konference. Otec Adam před nás rozestřel alarmující situaci víry v Krista v Evropě, shrnul pro nás vznik, vývoj, strukturu a metodu Hnutí (radost!), seznámil nás s životem otce Františka  a - jeho vizí velké evangelizace vztažené na celou Evropu. Tak nám připomenul, že Pán Bůh nemá velké plány jen s námi jako jednotlivci, ale také s námi - společenstvím, společenstvím české oázy. Budeme- li chtít. Víc neprozradím.

Začali jsme přijetím Krista za Pána a Spasitele (v pátek asi ve 22:45). Skončili jsme.. vysláním!
Na cestu jsme dostali vzácný dárek, modlitbu Jana Pavla II z Varšavy 1979, která jak věříme otevřela cestu Rudým mořem z otroctví komunismu ke svobodě. Ta modlitba nás provázela celými rekolekcemi, modlili jsme se ji držíce se všichni za ruce, a já ji tímto předávám Vám všem, milí čtenáři, a vyřizuji naléhavou prosbu otce Adama, abychom se ji všichni modlili nejméně jednou denně s velkou vírou, a připravovali tak společně půdu pro ... Bůh ví a my se potěšme a zvedněme hlavy:

„Ať sestoupí Tvůj Duch a obnoví tvář země, této země!" (třikrát)

Bohu díky!
Hana Klára N.

P.S.: Nakonec ještě pár střípků, pro naši společnou radost: tato oáza se podobala rodinné slavnosti. Byli tu zástupci všech oáz v ČR, Češi, (Moravané), Slováci, Poláci, objevili se i někteří „prastaří" oázáci, zástupci rodin,  dvě sestry z oázového institutu v Polsku, pozvání přijalo ne málo přátel oázou zcela nedotčených. Tvořili jsme společenství velmi různorodé, ale bylo to pravé společenství, které se opouští s lítostí. Ve chvíli „vrcholné účasti" nás prý bylo kolem 40. Až symbolicky na mě působilo, že jsme měli mimořádně dobře hrající scholu, která vznikla jen pro příležitost této oázy, a zcela odrážela její různorodost, a pro mě vyjadřovala harmonickou spolupráci mezi různými společenstvími v Církvi - a jak krásně jim to společně  hrálo! Nejvíce to vyniklo při slavení mše, škoda, jestli jste tam nebyli.
Díky všem jakkoliv sloužícím a otcům dominikánům za velkorysou pohostinnost.


Počet zobrazení: 3630,  Datum vydání: 19.02.2011  02:43:09
Oáza pod Chorebem na poloostrově Synaj
 Tato slova Jana Pavla II. vedla o. Blachnického k myšlence velké evangelizace
"Ad Christum Redemptorem"
Modlitba na přímluvu služebníka Božího Františka Blachnického.

- Bože, Otče všemohoucí, děkujeme Ti za Tvého kněze, sluhu Božího Františka, kterého jsi neobyčejným způsobem obdařil milostí pevné víry, a který svůj život odevzdal k Tvé službě.

- Děkujeme Ti za to, že jsi mu dovolil vroucně milovat Tvou církev a porozumět nejhlubší zásadě její životnosti a plodnosti, kterou je snoubenecké odevzdání sebe v lásce Tvému Synu, podle vzoru Neposkvrněné, Matky církve.

- Děkujeme Ti také za to, že skrze tvého kněze vzniklo v Polsku Hnutí Světlo-Život, které touží vychovávat své účastníky k odevzdání a dávání sebe, a tím přispívat k růstu živých společenství církve.

- Buď velebený Bože, v služebníku Božím Otci Františkovi, v jeho životě a díle a oslav své jméno, uděl mi na jeho přímluvu milost ....., o kterou s pokorou prosím.

Amen.

 
 Tony Melendez hraje na kytaru bez rukou - nohama
a rozdává naději!

© Provincie Řádu minoritů v ČR,       Správce: o. Josef, email: ju@minorite.cz,       Webdesign: www.pudu.cz  (2021)