Víkendovka s lubinskými biřmovanci
Jde o katolické hnutí, které se vyvinulo
v Polsku v době posledních 50-ti let.
Jeho zakladatelem je diecézní
kněz František Blachnicki. Jako mladý kněz hledal po svých záporných zkušenostech, (formální víra,
vyhlazovací tábor, ztráta víry v člověka, komunistická vláda, atd.) východisko jak oslovit především mladého člověka, jak přispět k upevnění a prohloubení jeho víry, jelikož byl vystavován velkému nátlaku propagandy, zastrašování, a uměle řízených tendencí...
Více...   
Oáza Choreb · O nás · Plánujeme · Stalo se · Různé · Oáza rodin · Svědectví · Kontakty · Foto · Linky · Vzkazy · Přihláška
Dnes je Úterý 18. ledna  2022
Nejbližší akce:

Exercicie, dá-li Pán, se uskuteční v termínu 2.8. - 9.8.2015 (příjezd navečer, odjezd dopoledne) - 7 dní

Cena (zahrnuje ubytování, plnou penzi a zajištění péče o děti v době programu pro manžele - není-li v ceníku uvedeno jinak):

- dospělí a děti nad 10 let - 520 Kč/den

- 1. a 2. dítě ve věku od 2 do 9 let - 410 Kč/den

- další dítě ve věku 2 - 9 let - 360 Kč/den

- dítě do dvou let:

                      a) bez nároku na stravu, lůžko (vlastní postýlka) a péči chůviček) - 50 Kč/den

                      b) jinak než je uvedeno v bodu a) - 210 Kč/den

(Po přihlášení a potvrzení rezervace místa bude potřeba do 15.2.2015 zaplatit zálohu ve  výši 30% ceny. V případě neúčasti na rekolekcích se záloha vrací jen v případě, že účastník zajistí za sebe náhradu)

 

Termín konání akce (od - do):
02.08.2015 - 09.08.2015

Víkendovka s lubinskými biřmovanci

Ve dnech 20.-22.4. se na Cvilíně konala víkendovka, určená především lubinským biřmovancům, kteří však svátost biřmování nechtějí nechat ležet ladem. Jako ozvěno těchto dní zůstala následující rýmovánka a několik fotek.

V dubnu naši biřmovanci
vyjeli se svými ranci
na Cvilín.

Jejich plné automobily
dorazily zdárně k cíli
bez nehod.

Čekala je víkendovka
dobrodružná jak bondovka
zajisté.

Místní kaplan jim povídal
proč Bůh svého Ducha nám dal
každému.

Jaké On nám dary dává,
s čím vším nám všem vypomáhá
nezištně.

V kuchyni pak „nikdo“ líný
talíř plný zeleniny
posílí :-)

Potom výlet na rozhlednu
nikdo nešel rychle ke dnu
naštěstí.

Kázání při mši je dlouhé:
Maria nám vždycky bude
příkladem.

Večer smích se nese všude.
Komu celé vejce zbude?
Mistr je.

Náš Mistr je však jen jeden,
ať jsi ten a nebo onen,
poklekni.

Adorací ten den končí,
chválit Pána Duch nás učí
stále víc.

V neděli mše svatá bude,
na přednášku čas též zbude
určitě.

Svá bříška pak naplnit,
domeček zas uklidit
zvládli jsme.

Rozjeli se všichni domů,
každý plný nových dojmů
jistě je.

Ať v nás Duch má místo stálé
a učí nás Boží chvále
navždycky!

Jiřičky


Počet zobrazení: 3984,  Datum vydání: 14.05.2012  20:22:14
Oáza pod Chorebem na poloostrově Synaj
 Tato slova Jana Pavla II. vedla o. Blachnického k myšlence velké evangelizace
"Ad Christum Redemptorem"
Modlitba na přímluvu služebníka Božího Františka Blachnického.

- Bože, Otče všemohoucí, děkujeme Ti za Tvého kněze, sluhu Božího Františka, kterého jsi neobyčejným způsobem obdařil milostí pevné víry, a který svůj život odevzdal k Tvé službě.

- Děkujeme Ti za to, že jsi mu dovolil vroucně milovat Tvou církev a porozumět nejhlubší zásadě její životnosti a plodnosti, kterou je snoubenecké odevzdání sebe v lásce Tvému Synu, podle vzoru Neposkvrněné, Matky církve.

- Děkujeme Ti také za to, že skrze tvého kněze vzniklo v Polsku Hnutí Světlo-Život, které touží vychovávat své účastníky k odevzdání a dávání sebe, a tím přispívat k růstu živých společenství církve.

- Buď velebený Bože, v služebníku Božím Otci Františkovi, v jeho životě a díle a oslav své jméno, uděl mi na jeho přímluvu milost ....., o kterou s pokorou prosím.

Amen.

 
 Tony Melendez hraje na kytaru bez rukou - nohama
a rozdává naději!

© Provincie Řádu minoritů v ČR,       Správce: o. Josef, email: ju@minorite.cz,       Webdesign: www.pudu.cz  (2022)