Triduum (2006, Praha)
Jde o katolické hnutí, které se vyvinulo
v Polsku v době posledních 50-ti let.
Jeho zakladatelem je diecézní
kněz František Blachnicki. Jako mladý kněz hledal po svých záporných zkušenostech, (formální víra,
vyhlazovací tábor, ztráta víry v člověka, komunistická vláda, atd.) východisko jak oslovit především mladého člověka, jak přispět k upevnění a prohloubení jeho víry, jelikož byl vystavován velkému nátlaku propagandy, zastrašování, a uměle řízených tendencí...
Více...   
Oáza Choreb · O nás · Plánujeme · Stalo se · Různé · Oáza rodin · Svědectví · Kontakty · Foto · Linky · Vzkazy · Přihláška
Dnes je Středa 28. července  2021
Nejbližší akce:

Exercicie, dá-li Pán, se uskuteční v termínu 2.8. - 9.8.2015 (příjezd navečer, odjezd dopoledne) - 7 dní

Cena (zahrnuje ubytování, plnou penzi a zajištění péče o děti v době programu pro manžele - není-li v ceníku uvedeno jinak):

- dospělí a děti nad 10 let - 520 Kč/den

- 1. a 2. dítě ve věku od 2 do 9 let - 410 Kč/den

- další dítě ve věku 2 - 9 let - 360 Kč/den

- dítě do dvou let:

                      a) bez nároku na stravu, lůžko (vlastní postýlka) a péči chůviček) - 50 Kč/den

                      b) jinak než je uvedeno v bodu a) - 210 Kč/den

(Po přihlášení a potvrzení rezervace místa bude potřeba do 15.2.2015 zaplatit zálohu ve  výši 30% ceny. V případě neúčasti na rekolekcích se záloha vrací jen v případě, že účastník zajistí za sebe náhradu)

 

Termín konání akce (od - do):
02.08.2015 - 09.08.2015

Triduum (2006, Praha)

Liturgie byla krásná ..

Bylo nás 11 - moderátor o.Jan Rajlich, technické zázemí vytvářela Líba Tesařová a Hanka Klára Němečková z Ain Karim, no a pak 3 účastníci z Mamre a 5 Chorebáků.
Liturgie byla krásná ... chrám sv.Jiljí je úžasný, vysoký, varhany opravdu znějí ...
Trávit čas na modlitbách v komunitě Dominikánů bylo opravdu hezké. Modlili jsme se s nimi breviář.. resp. v pátek a sobotu ráno tzv. temné hodinky, což je v podstatě sedm žalmů a mezitím čtení z Žalozpěvů.. Jeremiášova pláče.. většinou zpívaná. Přitom je u svatostánku postaven sedmiramenný svícen a při každém žalmu se zhasne jedna svíce, nejdřív vždy vpravo dole (na tzv. evangelní straně), pak vlevo dole.. a na střídačku až k horní svíci … až je "tma" - svítí jen nezbytné osvětlení pro čtení. Na konci se pak znovu zapálí ta prostřední horní svíce - na znamení Krista, který neumřel navěky.
Líbila se mi Getsemanská zahrada i Boží hrob, kde jsme mohli trávit chvíle v modlitbě, opravdu do sytosti. Mezitím jsme si vyslechli katecheze otce Jana o liturgii. To bylo docela pochopitelné.. Horší pro nás všechny z Moravy byly katecheze o Kristově kněžském a královském úřadu. Intenzivní teologie, do které zasahovali tak akorát někteří studenti teologie.
Mě osobně nejvíc oslovil Velký pátek. Dopoledne jsme měli křížovou cestu na Petříně, střídavě v dešti. Vůbec byl Velký pátek i v Praze hodně uplakaný.. Při liturgii mě zvlášť zasáhla jedna myšlenka na konci homilie.. byla to spíš otázka: „Co mohl Ježíš udělat víc, aby dokázal, že tě opravdu a nekonečně miluje?
Co víc, než že se obrátil sám proti sobě, proti vlastní spravedlnosti?“... Následovala adorace Kříže. Nebylo nás mnoho, a tak se každý mohl osobně poklonit .. velmi intenzivní chvíle ..
A bílá sobota? ... slunečný den, bez mráčku, Radost při liturgii… zážitek velmi silný.
Slabší stránkou věci bylo společenství, které nám moc nefungovalo. Mám ale naději, že modlitbou a obětí k němu nakonec najdeme cestu jak v Římě, tak ve svých srdcích. Ahoj všem
Hanka (Karviná)


Počet zobrazení: 2205,  Datum vydání: 07.05.2006  21:46:01
Oáza pod Chorebem na poloostrově Synaj
 Tato slova Jana Pavla II. vedla o. Blachnického k myšlence velké evangelizace
"Ad Christum Redemptorem"
Modlitba na přímluvu služebníka Božího Františka Blachnického.

- Bože, Otče všemohoucí, děkujeme Ti za Tvého kněze, sluhu Božího Františka, kterého jsi neobyčejným způsobem obdařil milostí pevné víry, a který svůj život odevzdal k Tvé službě.

- Děkujeme Ti za to, že jsi mu dovolil vroucně milovat Tvou církev a porozumět nejhlubší zásadě její životnosti a plodnosti, kterou je snoubenecké odevzdání sebe v lásce Tvému Synu, podle vzoru Neposkvrněné, Matky církve.

- Děkujeme Ti také za to, že skrze tvého kněze vzniklo v Polsku Hnutí Světlo-Život, které touží vychovávat své účastníky k odevzdání a dávání sebe, a tím přispívat k růstu živých společenství církve.

- Buď velebený Bože, v služebníku Božím Otci Františkovi, v jeho životě a díle a oslav své jméno, uděl mi na jeho přímluvu milost ....., o kterou s pokorou prosím.

Amen.

 
 Tony Melendez hraje na kytaru bez rukou - nohama
a rozdává naději!

© Provincie Řádu minoritů v ČR,       Správce: o. Josef, email: ju@minorite.cz,       Webdesign: www.pudu.cz  (2021)