Oáza rodin - cesta manželské spirituality
Jde o katolické hnutí, které se vyvinulo
v Polsku v době posledních 50-ti let.
Jeho zakladatelem je diecézní
kněz František Blachnicki. Jako mladý kněz hledal po svých záporných zkušenostech, (formální víra,
vyhlazovací tábor, ztráta víry v člověka, komunistická vláda, atd.) východisko jak oslovit především mladého člověka, jak přispět k upevnění a prohloubení jeho víry, jelikož byl vystavován velkému nátlaku propagandy, zastrašování, a uměle řízených tendencí...
Více...   
Oáza Choreb · O nás · Plánujeme · Stalo se · Různé · Oáza rodin · Svědectví · Kontakty · Foto · Linky · Vzkazy · Přihláška
Dnes je Pondělí 8. března  2021
Nejbližší akce:

Exercicie, dá-li Pán, se uskuteční v termínu 2.8. - 9.8.2015 (příjezd navečer, odjezd dopoledne) - 7 dní

Cena (zahrnuje ubytování, plnou penzi a zajištění péče o děti v době programu pro manžele - není-li v ceníku uvedeno jinak):

- dospělí a děti nad 10 let - 520 Kč/den

- 1. a 2. dítě ve věku od 2 do 9 let - 410 Kč/den

- další dítě ve věku 2 - 9 let - 360 Kč/den

- dítě do dvou let:

                      a) bez nároku na stravu, lůžko (vlastní postýlka) a péči chůviček) - 50 Kč/den

                      b) jinak než je uvedeno v bodu a) - 210 Kč/den

(Po přihlášení a potvrzení rezervace místa bude potřeba do 15.2.2015 zaplatit zálohu ve  výši 30% ceny. V případě neúčasti na rekolekcích se záloha vrací jen v případě, že účastník zajistí za sebe náhradu)

 

Termín konání akce (od - do):
02.08.2015 - 09.08.2015

Oáza rodin - cesta manželské spirituality

Rádi bychom napsali několik dojmů z listopadové víkendovky, kterou jsme na Cvilíně prožili a podělili se tak o svědectví.  Věříme, že vás to může obohatit a povzbudit tak jako nás.

Na Cvilín jsme vycestovali v pátek večer vlakem. Broňo byl po náročném pracovním týdnu vyčerpaný, k tomu přepravovat všechna zavazadla, krosny, kočár, děti - čili skvělá příležitost, aby se mezi nás vloudila nervozita, nelaskavost, neporozumění... V pátek jsme si zažili poušť, aby nám Hospodin mohl následně v sobotu ukázat, že On je zdrojem milostí, že dokáže naše srdce zase proměnit v rajskou zahradu   V sobotu jsme měli přednášky, odpoledne pak každý manželský pár na 20 minut soukromou adoraci se “stánkem setkání” ve cvilínském kostelíku. Bylo to silné, krásné, člověk mohl před Kristem vyznat svou hříšnost, ubohost a prosit o pomoc, lásku, porozumění, pokoj.... Potom jsme měly všechny páry “manželský dialog”- svíčka, modlitba, malý pokojík a my dva, měli jsme na sebe přes hodinu času, abychom si řekli na začátek to milé a hezké a pak otevřeli problémy a hledali společně řešení. Konečně byl prostor všechno v klidu probrat, otevřely se problémy a všechno se to mohlo vyplavit ven - u mně doprovázeno očišťujícím pláčem (jak jsem se nedávno dočetla v příručce o výchově dětí - máme je nechat vyplakat - je to jako když se píchne do vředu a vyteče hnis - hned jsem si vzpomněla, že u mě to tak taky funguje)  . Cítili jsme se potom proměněni, očištění, chvála Bohu za to. Pak večerní mše dole v klášteře, v neděli ranní mše, přednáška, oběd a jeli jsme domů. Následující 2-3 dny jsme se cítili jako andělé, naše duše byly jakoby jednou nohou v nebi- těžko se to popisuje. Ale tolik lásky, něhy, porozumění jsme dlouho nezažili.    

Jen škoda, že to netrvá věčně. Díky naší přirozenosti se milost pomalu vytrácí, člověk musí o lásku stále usilovně pečovat... Společně jako manželé jsme si tentokrát mnohem více uvědomili, že oáza rodin je jedna z cest - konkrétně cesta "manželské spirituality"- a že jsme se v tom našli a chceme se v hnutí formovat, protože jsme nepoznali nic lepšího, co by nám přinášelo tolik požehnání a milosti.

Majka a Broňo


Počet zobrazení: 3545,  Datum vydání: 30.11.2010  17:37:00
Oáza pod Chorebem na poloostrově Synaj
 Tato slova Jana Pavla II. vedla o. Blachnického k myšlence velké evangelizace
"Ad Christum Redemptorem"
Modlitba na přímluvu služebníka Božího Františka Blachnického.

- Bože, Otče všemohoucí, děkujeme Ti za Tvého kněze, sluhu Božího Františka, kterého jsi neobyčejným způsobem obdařil milostí pevné víry, a který svůj život odevzdal k Tvé službě.

- Děkujeme Ti za to, že jsi mu dovolil vroucně milovat Tvou církev a porozumět nejhlubší zásadě její životnosti a plodnosti, kterou je snoubenecké odevzdání sebe v lásce Tvému Synu, podle vzoru Neposkvrněné, Matky církve.

- Děkujeme Ti také za to, že skrze tvého kněze vzniklo v Polsku Hnutí Světlo-Život, které touží vychovávat své účastníky k odevzdání a dávání sebe, a tím přispívat k růstu živých společenství církve.

- Buď velebený Bože, v služebníku Božím Otci Františkovi, v jeho životě a díle a oslav své jméno, uděl mi na jeho přímluvu milost ....., o kterou s pokorou prosím.

Amen.

 
 Tony Melendez hraje na kytaru bez rukou - nohama
a rozdává naději!

© Provincie Řádu minoritů v ČR,       Správce: o. Josef, email: ju@minorite.cz,       Webdesign: www.pudu.cz  (2021)