Svědectví o působení Domácí Církve
Jde o katolické hnutí, které se vyvinulo
v Polsku v době posledních 50-ti let.
Jeho zakladatelem je diecézní
kněz František Blachnicki. Jako mladý kněz hledal po svých záporných zkušenostech, (formální víra,
vyhlazovací tábor, ztráta víry v člověka, komunistická vláda, atd.) východisko jak oslovit především mladého člověka, jak přispět k upevnění a prohloubení jeho víry, jelikož byl vystavován velkému nátlaku propagandy, zastrašování, a uměle řízených tendencí...
Více...   
Oáza Choreb · O nás · Plánujeme · Stalo se · Různé · Oáza rodin · Svědectví · Kontakty · Foto · Linky · Vzkazy · Přihláška
Dnes je Úterý 18. ledna  2022
Nejbližší akce:

Exercicie, dá-li Pán, se uskuteční v termínu 2.8. - 9.8.2015 (příjezd navečer, odjezd dopoledne) - 7 dní

Cena (zahrnuje ubytování, plnou penzi a zajištění péče o děti v době programu pro manžele - není-li v ceníku uvedeno jinak):

- dospělí a děti nad 10 let - 520 Kč/den

- 1. a 2. dítě ve věku od 2 do 9 let - 410 Kč/den

- další dítě ve věku 2 - 9 let - 360 Kč/den

- dítě do dvou let:

                      a) bez nároku na stravu, lůžko (vlastní postýlka) a péči chůviček) - 50 Kč/den

                      b) jinak než je uvedeno v bodu a) - 210 Kč/den

(Po přihlášení a potvrzení rezervace místa bude potřeba do 15.2.2015 zaplatit zálohu ve  výši 30% ceny. V případě neúčasti na rekolekcích se záloha vrací jen v případě, že účastník zajistí za sebe náhradu)

 

Termín konání akce (od - do):
02.08.2015 - 09.08.2015

Svědectví o působení Domácí Církve

Svědectví Romany a Petra o působení Domácí Církve v našem životě.

S manželem jsme se brali před 11 lety a naše manželství bylo od začátku dost špatné. Problémy byly tak velké a neúnosné, že jsem se po šesti letech rozhodovala odejít. Ne rozvést, jen se odstěhovat, protože další soužití nebylo v mých silách.

Stále jsem ale myslela na svatební slib a moc jsem tehdy Pána Boha prosila, aby mi shora poslal nějakou pomocnou ruku, jestli v tom manželství mám vydržet, jinak že už opravdu odejdu. Zašla jsem za naším knězem, vylíčila mu stručně životní peripetie a on nás s manželem pozval hned na další den na setkání s dvěma manželskými páry z Polska, které nám přijely představit Domácí církev. Na faře se sešlo asi osm manželských párů a během setkání jsme byli všichni mimo jiné dotázáni, co od tohoto společenství očekáváme.

Někteří nevěděli nebo nečekali nic, my jsme měli očekávání velmi jasná – zlepšení manželského vztahu a prohloubení našeho duchovního života. Toto setkání nás velmi oslovilo, protože společenství nabízelo právě to, co jsme v naší situaci potřebovali. Poznala jsem, že mi Bůh posílá tímto svou pomocnou ruku, o kterou jsem žádala. Naše manželství se samozřejmě nezměnilo jako mávnutím kouzelného proutku, problémy byly dál, ale náš společný život stále trvá.

Domácí církev není jediným pomocníkem na naší cestě, ale způsobila to, že jsme spolu zůstali přes všechno zlé dál a jdeme za Pánem společně. V tom nám hodně pomáhá manželská modlitba, která je pro nás v tuto chvíli největším darem a obohacením. Na rekolekcích Domácí církve OR I° jsme poznali několik rodin, které jsme si velmi oblíbili. S jednou z nich jsme navázali bližší přátelství, za což jsme moc vděční.

Romana a Petr


Počet zobrazení: 2901,  Datum vydání: 03.09.2014  08:53:51
Oáza pod Chorebem na poloostrově Synaj
 Tato slova Jana Pavla II. vedla o. Blachnického k myšlence velké evangelizace
"Ad Christum Redemptorem"
Modlitba na přímluvu služebníka Božího Františka Blachnického.

- Bože, Otče všemohoucí, děkujeme Ti za Tvého kněze, sluhu Božího Františka, kterého jsi neobyčejným způsobem obdařil milostí pevné víry, a který svůj život odevzdal k Tvé službě.

- Děkujeme Ti za to, že jsi mu dovolil vroucně milovat Tvou církev a porozumět nejhlubší zásadě její životnosti a plodnosti, kterou je snoubenecké odevzdání sebe v lásce Tvému Synu, podle vzoru Neposkvrněné, Matky církve.

- Děkujeme Ti také za to, že skrze tvého kněze vzniklo v Polsku Hnutí Světlo-Život, které touží vychovávat své účastníky k odevzdání a dávání sebe, a tím přispívat k růstu živých společenství církve.

- Buď velebený Bože, v služebníku Božím Otci Františkovi, v jeho životě a díle a oslav své jméno, uděl mi na jeho přímluvu milost ....., o kterou s pokorou prosím.

Amen.

 
 Tony Melendez hraje na kytaru bez rukou - nohama
a rozdává naději!

© Provincie Řádu minoritů v ČR,       Správce: o. Josef, email: ju@minorite.cz,       Webdesign: www.pudu.cz  (2022)