Společný Silvestr (Litoměřice, 30.12.2006 - 1.1.2007)
Jde o katolické hnutí, které se vyvinulo
v Polsku v době posledních 50-ti let.
Jeho zakladatelem je diecézní
kněz František Blachnicki. Jako mladý kněz hledal po svých záporných zkušenostech, (formální víra,
vyhlazovací tábor, ztráta víry v člověka, komunistická vláda, atd.) východisko jak oslovit především mladého člověka, jak přispět k upevnění a prohloubení jeho víry, jelikož byl vystavován velkému nátlaku propagandy, zastrašování, a uměle řízených tendencí...
Více...   
Oáza Choreb · O nás · Plánujeme · Stalo se · Různé · Oáza rodin · Svědectví · Kontakty · Foto · Linky · Vzkazy · Přihláška
Dnes je Neděle 9. srpna  2020
Nejbližší akce:

Exercicie, dá-li Pán, se uskuteční v termínu 2.8. - 9.8.2015 (příjezd navečer, odjezd dopoledne) - 7 dní

Cena (zahrnuje ubytování, plnou penzi a zajištění péče o děti v době programu pro manžele - není-li v ceníku uvedeno jinak):

- dospělí a děti nad 10 let - 520 Kč/den

- 1. a 2. dítě ve věku od 2 do 9 let - 410 Kč/den

- další dítě ve věku 2 - 9 let - 360 Kč/den

- dítě do dvou let:

                      a) bez nároku na stravu, lůžko (vlastní postýlka) a péči chůviček) - 50 Kč/den

                      b) jinak než je uvedeno v bodu a) - 210 Kč/den

(Po přihlášení a potvrzení rezervace místa bude potřeba do 15.2.2015 zaplatit zálohu ve  výši 30% ceny. V případě neúčasti na rekolekcích se záloha vrací jen v případě, že účastník zajistí za sebe náhradu)

 

Termín konání akce (od - do):
02.08.2015 - 09.08.2015

Společný Silvestr (Litoměřice, 30.12.2006 - 1.1.2007)

Oč nepříjemnější byla cesta, o to vřelejší bylo naše přijetí všemi oázáky.

Už na setkání animátorů na začátku prosince jsme se  zabývali myšlenkou, že bychom velmi rádi jeli navázat bližší kontakt s našimi drahými oázáky z Čech a společně oslavili poslední dny starého roku a první den roku 2007.
Celý plán se začal plnit chvíli před druhou hodinou odpolední 30.prosince, když jsme se Miška, Renda a já (Janča) sešli před klášterem minoritů v Brně. Když jsme zazvonily na otce Juzka, byl nesmírně překvapen, protože  nás očekával o den později. Nedaly jsme se však odbýt a naším a úporným vyjednáváním jsme docílily toho, že jsme skutečně, asi tak do hodiny, všichni spolu vyrazili na cestu. Cestu nám znepříjemňovala občasná mlha. Oč nepříjemná byla cesta, o to vřelejší bylo naše přijetí všemi oázáky.
Okamžitě jsme byli zapojeni do všech možných aktivit (pomoc při adoraci – přímluvnými modlitbami, pomoc v kuchyni) takže jsme se cítili skoro jako doma mezi dobrými známými. Už od našeho příjezdu se rozpoutala tajná akce – příprava narozenin otce Martina. Přes všechny přípravy se nám dařilo dodržovat program. Dopoledne jsme se účastnili mše svaté spolu s otcem biskupem Pavlem Posádem. Jen nás mrzelo, že se do programu už nevešla klasika oázy, a sice procházka, s výjimkou o. Juzka, který si přece jenom tuto eventualitu spolu s pár kluky nenechal ujít na základě milostivého dovolení uděleného vedením. Pro ostatní odpoledne bylo naplněno pilnou přípravou na společný Silvestrovský večer, a tak se každý činil, jak jen mohl. Společný večer byl zahájen nešporami, společnou večeří a netrpělivým očekáváním otce Martina. Ještě že nás navštívil otec biskup Pavel a popohnal otce Martina, jinak nevím, jak by to vše dopadlo…A tak, k radosti všech, jsme  mohli shlédnout vydařený divadelní kus o životě střední oázy Ain- Karim. Pak jsme všichni zapojili mozkové závity pří hudebním pexesu, což bylo opravdu náročné. Následovalo už jen společné poděkování za uplynulý rok před svatostánkem. Adorace byla zakončena losováním patronů a slovem života na následující rok. Patronem celé oázy se stal sv. Hippolyt.
Patrona Chorebu tahala Janča a stal se jím svatý Mikuláš a slovo života objevil Juzek a našel ho v knize Zjevení svatého Jana v 16 kapitole 15 verši – „Hle přicházím nečekaně jako zloděj! Blaze tomu, kdo bdí a střeží svůj šat, aby nechodil nahý a nebylo vidět jeho nahotu.“
Den byl zakončen mší svatou s otcem biskupem Josefem Kouklem. A pak už následovala krásná a srdečná přání, volná oslava se spoustou petard.
Ráno, prvního ledna, bylo zahájeno ranními chválami a následnou mší svátou opět s otcem biskupem Pavlem. A pak už jen balení, oběd, úklid a slza loučení.
 
Někteří říkají, že rozdíly v mentalitě mezi Moraváky a Čechy jsou velké, ale tento Silvestr byl důkazem toho, že tomu tak vůbec být nemusí, že se všichni spolu dokážeme domluvit, bavit, spojit. Přece jenom život z víry a společné charisma je nad všemi rozdíly. Jsme přece na stejné lodi.
Tento zápis ať je také vyjádřením upřímného poděkování za vlídné přijetí a projevem vděčnosti vůči Bohu, který nás všechny spojuje ve společné víře, naději a lásce.   

Za celý pobyt v Litoměřicích chvála Pánu.
Zapsala Janča Pítrová


Počet zobrazení: 2230,  Datum vydání: 12.01.2007  11:00:29
Oáza pod Chorebem na poloostrově Synaj
 Tato slova Jana Pavla II. vedla o. Blachnického k myšlence velké evangelizace
"Ad Christum Redemptorem"
Modlitba na přímluvu služebníka Božího Františka Blachnického.

- Bože, Otče všemohoucí, děkujeme Ti za Tvého kněze, sluhu Božího Františka, kterého jsi neobyčejným způsobem obdařil milostí pevné víry, a který svůj život odevzdal k Tvé službě.

- Děkujeme Ti za to, že jsi mu dovolil vroucně milovat Tvou církev a porozumět nejhlubší zásadě její životnosti a plodnosti, kterou je snoubenecké odevzdání sebe v lásce Tvému Synu, podle vzoru Neposkvrněné, Matky církve.

- Děkujeme Ti také za to, že skrze tvého kněze vzniklo v Polsku Hnutí Světlo-Život, které touží vychovávat své účastníky k odevzdání a dávání sebe, a tím přispívat k růstu živých společenství církve.

- Buď velebený Bože, v služebníku Božím Otci Františkovi, v jeho životě a díle a oslav své jméno, uděl mi na jeho přímluvu milost ....., o kterou s pokorou prosím.

Amen.

 
 Tony Melendez hraje na kytaru bez rukou - nohama
a rozdává naději!

© Provincie Řádu minoritů v ČR,       Správce: o. Josef, email: ju@minorite.cz,       Webdesign: www.pudu.cz  (2020)