Spiritualita
Jde o katolické hnutí, které se vyvinulo
v Polsku v době posledních 50-ti let.
Jeho zakladatelem je diecézní
kněz František Blachnicki. Jako mladý kněz hledal po svých záporných zkušenostech, (formální víra,
vyhlazovací tábor, ztráta víry v člověka, komunistická vláda, atd.) východisko jak oslovit především mladého člověka, jak přispět k upevnění a prohloubení jeho víry, jelikož byl vystavován velkému nátlaku propagandy, zastrašování, a uměle řízených tendencí...
Více...   
Oáza Choreb · O nás · Plánujeme · Stalo se · Různé · Oáza rodin · Svědectví · Kontakty · Foto · Linky · Vzkazy · Přihláška
Dnes je Pondělí 8. března  2021
Nejbližší akce:

Exercicie, dá-li Pán, se uskuteční v termínu 2.8. - 9.8.2015 (příjezd navečer, odjezd dopoledne) - 7 dní

Cena (zahrnuje ubytování, plnou penzi a zajištění péče o děti v době programu pro manžele - není-li v ceníku uvedeno jinak):

- dospělí a děti nad 10 let - 520 Kč/den

- 1. a 2. dítě ve věku od 2 do 9 let - 410 Kč/den

- další dítě ve věku 2 - 9 let - 360 Kč/den

- dítě do dvou let:

                      a) bez nároku na stravu, lůžko (vlastní postýlka) a péči chůviček) - 50 Kč/den

                      b) jinak než je uvedeno v bodu a) - 210 Kč/den

(Po přihlášení a potvrzení rezervace místa bude potřeba do 15.2.2015 zaplatit zálohu ve  výši 30% ceny. V případě neúčasti na rekolekcích se záloha vrací jen v případě, že účastník zajistí za sebe náhradu)

 

Termín konání akce (od - do):
02.08.2015 - 09.08.2015

Spiritualita

Směřování ke svatosti v jednotě s manželem /kou.

DC věnuje zvláštní pozornost manželské spiritualitě, tedy směřování ke svatosti v jednotě s manželem /kou. Chce pomoci manželům, kteří žijí ve svátostném manželském svazku, stavět opravdovou manželskou jednotu, která zároveň vytváří nejlepší podmínky pro dobrou výchovu dětí v křesťanském duchu.

DC usiluje o obnovu manželství a rodiny prostřednictvím navykání na:

- život Božím slovem, aby se stávalo slovem života,

- život modlitbou, jako osobního setkání s Kristem, svým Spasitelem,

- život svátostný, zvláště svátost eucharistie,

- podávání svědectví o svém setkání s Kristem manželovi/ce, rodině a druhým lidem,

- službu ve společenství církve podle obdržených darů.

Ke stavění jednoty v manželství a rodině slouží následující formační prvky-závazky:

- každodenní osobní modlitba,

- pravidelné setkání s Božím slovem,

- každodenní manželská modlitba,

- každodenní rodinná modlitba,

- každý měsíc manželský dialog,

- pravidlo života (systematická práce na sobě, svém manželství a rodině),

- účast na formačních duchovních cvičeních alespoň jednou v roce.

Díky uskutečňování těchto prvků následuje individuální přiblížení se manželů k Bohu a růst na cestě manželské spirituality.
Počet zobrazení: 4493,  Datum vydání: 11.07.2006  09:24:15
Oáza pod Chorebem na poloostrově Synaj
 Tato slova Jana Pavla II. vedla o. Blachnického k myšlence velké evangelizace
"Ad Christum Redemptorem"
Modlitba na přímluvu služebníka Božího Františka Blachnického.

- Bože, Otče všemohoucí, děkujeme Ti za Tvého kněze, sluhu Božího Františka, kterého jsi neobyčejným způsobem obdařil milostí pevné víry, a který svůj život odevzdal k Tvé službě.

- Děkujeme Ti za to, že jsi mu dovolil vroucně milovat Tvou církev a porozumět nejhlubší zásadě její životnosti a plodnosti, kterou je snoubenecké odevzdání sebe v lásce Tvému Synu, podle vzoru Neposkvrněné, Matky církve.

- Děkujeme Ti také za to, že skrze tvého kněze vzniklo v Polsku Hnutí Světlo-Život, které touží vychovávat své účastníky k odevzdání a dávání sebe, a tím přispívat k růstu živých společenství církve.

- Buď velebený Bože, v služebníku Božím Otci Františkovi, v jeho životě a díle a oslav své jméno, uděl mi na jeho přímluvu milost ....., o kterou s pokorou prosím.

Amen.

 
 Tony Melendez hraje na kytaru bez rukou - nohama
a rozdává naději!

© Provincie Řádu minoritů v ČR,       Správce: o. Josef, email: ju@minorite.cz,       Webdesign: www.pudu.cz  (2021)