Shrnutí oáz 2002 (13.-15.9. 2002, Cvilín)
Jde o katolické hnutí, které se vyvinulo
v Polsku v době posledních 50-ti let.
Jeho zakladatelem je diecézní
kněz František Blachnicki. Jako mladý kněz hledal po svých záporných zkušenostech, (formální víra,
vyhlazovací tábor, ztráta víry v člověka, komunistická vláda, atd.) východisko jak oslovit především mladého člověka, jak přispět k upevnění a prohloubení jeho víry, jelikož byl vystavován velkému nátlaku propagandy, zastrašování, a uměle řízených tendencí...
Více...   
Oáza Choreb · O nás · Plánujeme · Stalo se · Různé · Oáza rodin · Svědectví · Kontakty · Foto · Linky · Vzkazy · Přihláška
Dnes je Pondělí 28. září  2020
Nejbližší akce:

Exercicie, dá-li Pán, se uskuteční v termínu 2.8. - 9.8.2015 (příjezd navečer, odjezd dopoledne) - 7 dní

Cena (zahrnuje ubytování, plnou penzi a zajištění péče o děti v době programu pro manžele - není-li v ceníku uvedeno jinak):

- dospělí a děti nad 10 let - 520 Kč/den

- 1. a 2. dítě ve věku od 2 do 9 let - 410 Kč/den

- další dítě ve věku 2 - 9 let - 360 Kč/den

- dítě do dvou let:

                      a) bez nároku na stravu, lůžko (vlastní postýlka) a péči chůviček) - 50 Kč/den

                      b) jinak než je uvedeno v bodu a) - 210 Kč/den

(Po přihlášení a potvrzení rezervace místa bude potřeba do 15.2.2015 zaplatit zálohu ve  výši 30% ceny. V případě neúčasti na rekolekcích se záloha vrací jen v případě, že účastník zajistí za sebe náhradu)

 

Termín konání akce (od - do):
02.08.2015 - 09.08.2015

Shrnutí oáz 2002 (13.-15.9. 2002, Cvilín)

V sobotu jsme začali s chutí shrnovat.

Shrnutí se konalo jako obvykle před hlavní Cvilínskou poutí 15.9. Po napjatém čekání, jestli vůbec někdo přijede, jsme se (tedy ve chvíli, když už někdo přijel:-)) v počtu sedmi, ale i jinak plně, najedli. Den jsme uzavřeli modlitbou nešpor a růžence v kostele.
Sobotní ráno proběhlo podle zaběhnutých norem (v 7 budíček, pak modlitba,snídaně a stánek setkání). Poté jsme začali s chutí shrnovat. Jaroušek, ačkoliv byl z ODB II° na setkání sám, shrnoval přes hodinu. Poté a po zjištění, že je nás příliš málo na to, abychom místnost konání vyhřáli vlastním dechem, byla krátká ohřívací pauza, v kteréžto dorazila posila - o. Karel - který pak přispěl užitečnými poznámkami a otázkami a neméně užitečně též svým dechem:-). Nu shrnula se I° a poté i II°. Když už jsme toho shrnovaní měli dost, odebrali jsme se na mši svatou dolů do Krnova. Tam jsme se mile prohřáli a povzbuzeni a posíleni jsme se vrátili na kopec utkat se s deštěm, kterýžto byl očekáván v důsledku našeho úmyslu povečeřet u ohně. A opravdu přišel, avšak po krátkém boji zbaběle utekl. To nám umožnilo svobodně se rozhodnout k tomu, že půjdeme do domečku dotáhnout setkání do konce:-). Počáteční shrnování nyní nahradilo rozhrnování, a to jednak služeb, vyplývajících ze shrnování (např. příprava materiálů), a akcí. Zcela vyčerpáni jsme setkání kolem 22:30 uzavřeli modlitbou. V neděli se pak animátoři, kteří zůstali, podíleli na přípravě a hladkém průběhu poutě.

Zúčastnění:o.Josef, o. Karel;za ODB II° - Jaroušek; za OŽC I° - Anetka, b. Bohdan, Janka, Šárka, Vašek za OŽC II° - s. Siarda, Píšťalka, Lukáš
(kvapočka)


Počet zobrazení: 1691,  Datum vydání: 26.04.2006  23:21:45
Oáza pod Chorebem na poloostrově Synaj
 Tato slova Jana Pavla II. vedla o. Blachnického k myšlence velké evangelizace
"Ad Christum Redemptorem"
Modlitba na přímluvu služebníka Božího Františka Blachnického.

- Bože, Otče všemohoucí, děkujeme Ti za Tvého kněze, sluhu Božího Františka, kterého jsi neobyčejným způsobem obdařil milostí pevné víry, a který svůj život odevzdal k Tvé službě.

- Děkujeme Ti za to, že jsi mu dovolil vroucně milovat Tvou církev a porozumět nejhlubší zásadě její životnosti a plodnosti, kterou je snoubenecké odevzdání sebe v lásce Tvému Synu, podle vzoru Neposkvrněné, Matky církve.

- Děkujeme Ti také za to, že skrze tvého kněze vzniklo v Polsku Hnutí Světlo-Život, které touží vychovávat své účastníky k odevzdání a dávání sebe, a tím přispívat k růstu živých společenství církve.

- Buď velebený Bože, v služebníku Božím Otci Františkovi, v jeho životě a díle a oslav své jméno, uděl mi na jeho přímluvu milost ....., o kterou s pokorou prosím.

Amen.

 
 Tony Melendez hraje na kytaru bez rukou - nohama
a rozdává naději!

© Provincie Řádu minoritů v ČR,       Správce: o. Josef, email: ju@minorite.cz,       Webdesign: www.pudu.cz  (2020)