Shrnutí oáz 2008 (Krnov, 5.-7.9. 2008)
Jde o katolické hnutí, které se vyvinulo
v Polsku v době posledních 50-ti let.
Jeho zakladatelem je diecézní
kněz František Blachnicki. Jako mladý kněz hledal po svých záporných zkušenostech, (formální víra,
vyhlazovací tábor, ztráta víry v člověka, komunistická vláda, atd.) východisko jak oslovit především mladého člověka, jak přispět k upevnění a prohloubení jeho víry, jelikož byl vystavován velkému nátlaku propagandy, zastrašování, a uměle řízených tendencí...
Více...   
Oáza Choreb · O nás · Plánujeme · Stalo se · Různé · Oáza rodin · Svědectví · Kontakty · Foto · Linky · Vzkazy · Přihláška
Dnes je Pátek 3. července  2020
Nejbližší akce:

Exercicie, dá-li Pán, se uskuteční v termínu 2.8. - 9.8.2015 (příjezd navečer, odjezd dopoledne) - 7 dní

Cena (zahrnuje ubytování, plnou penzi a zajištění péče o děti v době programu pro manžele - není-li v ceníku uvedeno jinak):

- dospělí a děti nad 10 let - 520 Kč/den

- 1. a 2. dítě ve věku od 2 do 9 let - 410 Kč/den

- další dítě ve věku 2 - 9 let - 360 Kč/den

- dítě do dvou let:

                      a) bez nároku na stravu, lůžko (vlastní postýlka) a péči chůviček) - 50 Kč/den

                      b) jinak než je uvedeno v bodu a) - 210 Kč/den

(Po přihlášení a potvrzení rezervace místa bude potřeba do 15.2.2015 zaplatit zálohu ve  výši 30% ceny. V případě neúčasti na rekolekcích se záloha vrací jen v případě, že účastník zajistí za sebe náhradu)

 

Termín konání akce (od - do):
02.08.2015 - 09.08.2015

Shrnutí oáz 2008 (Krnov, 5.-7.9. 2008)

Shrnutí oáz minulých i budoucích aneb nikdy nejsme sami

Zatímco všichni školáci spokojeně odpočívají po prvním týdnu prožitém v nové třídě nebo dokonce škole, správný oázák nelení a shrnuje, aby se potom s novou odvahou pustil dál a dál ve víru života.
A proto jsme se jako celá oáza sešli pod památnou horou Choreb (proč ji někteří stále ještě nazývají Cvilín?!) - někteří dorazili duševně, další duchovně, a ještě jiní dokonce fyzicky, duchovně i duševně naráz. Skloubit všechny tyto tři přítomnosti se ovšem ukázalo býti velmi náročné - česká výprava měla hejblata radši si prohlédnout celý Krnov, a tak se pokusila nenápadně vystoupit o stanici dříve. Jen díky bdělému zásahu Vaškovu byla přinucena znovu poslušně nasednout do vlaku a jet dále. A aby ji snad ani tam nenapadlo zdrhnout, byl už u východu pohotově připraven hostitel, který si ji naložil do auta a odvezl. Mission "Zabloudíme!" se tak ukázala jako Impossible. O něco lépe se povedla Mišce, ovšem existuje podezření, že je to spíše zásluha Českých drah a jejich příslovečné dochvilnosti.
Jakmile se tedy povedlo dát nás dohromady, ukázalo se, že nás bude fyzicky vždycky o jednoho více. Přítomností sice neviditelnou, ale zato vycítitelnou. Tedy, ne srdcem či jinými vyššími city, stačily prosté smysly - "Ty bláho, tady to ale smrdí!" Původce té omamné "vůně" byl již dlouho znám jako "kuna minoritská", ale jak se jí zbavit? Nepomáhal Pes Páně (Domini Canes), ani pes Brok, ani oboustranná past položená na stole v trase "stěna - metrový skok na zem". Proto Slyšte, slyšte: Vyhlašuje se výběrové řízení! Kdo dovede vyhnat, vypudit nebo se jakýmkoli jiným přípustným způsobem zbavit kuny, nechť se neprodleně přihlásí u o. Juzka! Odměna bude vysoká, a sláva nehynoucí! Odměna o něco menší a sláva hynoucí pak očekává toho, kdo jako první podá do Knihy návštěv radu vedoucí ke stejnému výsledku! 
Naštěstí se kuna zdržuje pouze v přízemí, a tak jsme ji přechytračili, a šli shrnovat o patro výše do cechovního salonku. A o čem jsme vlastně mluvili? Tak třeba o jedničce a dvojce v jakémsi zapomenutém koutě Čech, který je známý jen nejbližším sousedům a Krościenku. (Jak prozradil pohled s pozdravem pro všechny účastníky od generálního moderátora Hnutí o. Adama Wodarczyka.) O tom, jak z ničeho povstal Nový Jeruzalém a jak se s podporou biskupa zapojuje do své diecéze. O našich rodinách, které se sešly hned dvakrát na Cvilíně (tedy především o jejich dětech :-))  O historicky první KODĚ ... A i o tom, co se událo za kopečkama, v Centru hnutí v Krościenku, na Kopiej Górce.  - O Měsíční škole animátora, kde by rádi každý rok viděli nějakého česky mluvícího človíčka; o Shrnutí v Krościenku - díky virtuální Martině tak víme, že polská oáza si je stále více vědoma mezinárodnosti svého charyzmatu a chce poznávat jak se nám vede, že jsou rádi když někdo přijíždí k ním, a že nás zvou 6. června na velkou pouť do Varšavy. Jejím mottem, a také jí předcházející "Modlitební noveny měsíců", (která se vbrzku objeví i na našich stránkách, nezapomeňte je proto stále sledovat :-) ),  je zvolání papeže Jana Pavla II. "Sešli svého Ducha a obnov tvář země! Této země!"   
Toho samého Ducha jsme přizývali i my, když jsme hleděli na budoucnost oázy. Oázy jako společenství lidí zaangažovaných ve službě nasměrované jak dovnitř hnutí, tak i navenek. Hledali jsme nové možnosti rozvoje a současně věrnosti charyzmatu světlo-život. Charyzmatu, který vede k jednotě mezi tím co poznávám jako dobré, a tím co dělám. Kladli jsme si stejné otázky, jako každý kdo byť třeba jen na chvilku spojil své kroky s oázou. - Co více může oáza udělat pro růst mé osobnosti i mého povolání? Co a jak by se konkrétně mohlo změnit k lepšímu?  S kým se můžu podělit se svými nápady?  A co já osobně můžu udělat pro oázu? Jaké své dary mohu využít? Mám své místo služby nebo je teprve hledám? Chtěl bych se zapojit do modlitby o nové vylití Ducha na oázu?
K těmto a dalším úvahám nás povzbudilo poselství Generálního moderátora, který pozdravuje účastníky shrnutí spolu se všemi oázáky, modlí se za nás a vyzývá nás k tomu, abychom se nechali zapálit pro službu činění učedníků. Jako odpověď na tento jeho apel chceme uskutečnit o Vánocích Oázu evangelizace podle tajemství růžence světla. Ona nás má posilovat v našem velkém povolání učedníků Páně, kteří se shromažďují kolem Jeho slova.
"Tu poznáte, že já jsem Hospodin, až otevřu vaše hroby a vyvedu vás ven, MŮJ lide! Vdechnu vám svého ducha a ožijete, usídlím vás ve vaší zemi a tak poznáte, že já, Hospodin, jsem to řekl a vykonal."        Jana
Počet zobrazení: 3022,  Datum vydání: 14.09.2008  22:03:46
Oáza pod Chorebem na poloostrově Synaj
 Tato slova Jana Pavla II. vedla o. Blachnického k myšlence velké evangelizace
"Ad Christum Redemptorem"
Modlitba na přímluvu služebníka Božího Františka Blachnického.

- Bože, Otče všemohoucí, děkujeme Ti za Tvého kněze, sluhu Božího Františka, kterého jsi neobyčejným způsobem obdařil milostí pevné víry, a který svůj život odevzdal k Tvé službě.

- Děkujeme Ti za to, že jsi mu dovolil vroucně milovat Tvou církev a porozumět nejhlubší zásadě její životnosti a plodnosti, kterou je snoubenecké odevzdání sebe v lásce Tvému Synu, podle vzoru Neposkvrněné, Matky církve.

- Děkujeme Ti také za to, že skrze tvého kněze vzniklo v Polsku Hnutí Světlo-Život, které touží vychovávat své účastníky k odevzdání a dávání sebe, a tím přispívat k růstu živých společenství církve.

- Buď velebený Bože, v služebníku Božím Otci Františkovi, v jeho životě a díle a oslav své jméno, uděl mi na jeho přímluvu milost ....., o kterou s pokorou prosím.

Amen.

 
 Tony Melendez hraje na kytaru bez rukou - nohama
a rozdává naději!

© Provincie Řádu minoritů v ČR,       Správce: o. Josef, email: ju@minorite.cz,       Webdesign: www.pudu.cz  (2020)