Setkání rodin (21. – 23. 4. 2006 Cvilín)
Jde o katolické hnutí, které se vyvinulo
v Polsku v době posledních 50-ti let.
Jeho zakladatelem je diecézní
kněz František Blachnicki. Jako mladý kněz hledal po svých záporných zkušenostech, (formální víra,
vyhlazovací tábor, ztráta víry v člověka, komunistická vláda, atd.) východisko jak oslovit především mladého člověka, jak přispět k upevnění a prohloubení jeho víry, jelikož byl vystavován velkému nátlaku propagandy, zastrašování, a uměle řízených tendencí...
Více...   
Oáza Choreb · O nás · Plánujeme · Stalo se · Různé · Oáza rodin · Svědectví · Kontakty · Foto · Linky · Vzkazy · Přihláška
Dnes je Pondělí 8. března  2021
Nejbližší akce:

Exercicie, dá-li Pán, se uskuteční v termínu 2.8. - 9.8.2015 (příjezd navečer, odjezd dopoledne) - 7 dní

Cena (zahrnuje ubytování, plnou penzi a zajištění péče o děti v době programu pro manžele - není-li v ceníku uvedeno jinak):

- dospělí a děti nad 10 let - 520 Kč/den

- 1. a 2. dítě ve věku od 2 do 9 let - 410 Kč/den

- další dítě ve věku 2 - 9 let - 360 Kč/den

- dítě do dvou let:

                      a) bez nároku na stravu, lůžko (vlastní postýlka) a péči chůviček) - 50 Kč/den

                      b) jinak než je uvedeno v bodu a) - 210 Kč/den

(Po přihlášení a potvrzení rezervace místa bude potřeba do 15.2.2015 zaplatit zálohu ve  výši 30% ceny. V případě neúčasti na rekolekcích se záloha vrací jen v případě, že účastník zajistí za sebe náhradu)

 

Termín konání akce (od - do):
02.08.2015 - 09.08.2015

Setkání rodin (21. – 23. 4. 2006 Cvilín)

Co se vleče neuteče. O víkendu 21. – 23. 4. 2006 se uskutečnilo první setkání rodin na Chorebu.

Účelem setkání bylo seznámit mladé rodiny s Oázou Rodin. Většina z manželů se kdysi účastnila mládežnické oázy a teď, když žijí v rodinách už jsou pro ně dveře v Hnutí Světlo Život jakoby uzavřeny. Myslím, že i přes jazykovou bariéru se moderátorskému páru manželům Bogdanu a Urszule podařilo nás vyvést z omylu. Hnutí Světlo –Život pamatuje i na manžele a také nezapomíná na výchovu dětí. Vždyť rodina má být malou buňkou církve, domácí církví. A aby buňka správně fungovala musí mít správné informace. Úsilí moderátorského páru mělo být podpořeno svědectvím jednoho manželského páru, který se zúčastnil oázy rodin v minulém roce. Nakonec pro nemoc dítěte přijel jen jeden z nich. Poznali jsme, že i s malými dětmi se lze účastnit programu, zvlášť když jsme měli sebou šikovnou chůvu Renatku. Zvládla najednou 5 dětí (ve věku 1,5 až 9 let) a děti by za ni dýchali, ale jak si získala jejich srdce, zůstalo rodičům utajeno. Za tu krátkou dobu jsme se naučili velmi důležitou věc pro manželství a to Manželský Dialog. Nechyběl ani večer nové kultury, kde jsme se dělili o úsměvné situace z našeho manželského života a i nejmladší účastnice (5-ti měsíční Ema) si přišla na své při koupání ve velkém hrnci. Myslím, že to nebyl zrovna ten hrnec, ve kterém jsme vařili čaj. Velmi nás oslovilo rozjímání nad ikonou Sv. Rodiny. Děti už spali a tak se mohl každý soustředit a naslouchat vybranému textu, který odhaloval smysl a hloubku symbolů ikony. Jako obvykle v neděli po mši svaté a dělení se slovem Božím a svědectvím, naše setkání skončilo společným obědem, všichni odjížděli duchovně obohaceni a plní očekávání dalšího setkání, které by se mělo uskutečnit někdy v říjnu tohoto roku.

Zúčastnění: o. Josef, Bogdan a Urszula (moderátoři z Polska), Ondra a Agátka, Pavel a Monika, Renča (Brno), Jarek a Lenka (Kopřivnice), Marek a Petra (Přerov), Jirka a Lenka, Sylva (Hlučín), na chvíli se také zastavili Jiřka s Davidem (Ostrava) a Vlčáci se čtyřmi dětmi (Opava).
Ve fotogalerii se nachází pár fotek z tohoto setkání.


Počet zobrazení: 3956,  Datum vydání: 26.04.2006  22:07:32
Oáza pod Chorebem na poloostrově Synaj
 Tato slova Jana Pavla II. vedla o. Blachnického k myšlence velké evangelizace
"Ad Christum Redemptorem"
Modlitba na přímluvu služebníka Božího Františka Blachnického.

- Bože, Otče všemohoucí, děkujeme Ti za Tvého kněze, sluhu Božího Františka, kterého jsi neobyčejným způsobem obdařil milostí pevné víry, a který svůj život odevzdal k Tvé službě.

- Děkujeme Ti za to, že jsi mu dovolil vroucně milovat Tvou církev a porozumět nejhlubší zásadě její životnosti a plodnosti, kterou je snoubenecké odevzdání sebe v lásce Tvému Synu, podle vzoru Neposkvrněné, Matky církve.

- Děkujeme Ti také za to, že skrze tvého kněze vzniklo v Polsku Hnutí Světlo-Život, které touží vychovávat své účastníky k odevzdání a dávání sebe, a tím přispívat k růstu živých společenství církve.

- Buď velebený Bože, v služebníku Božím Otci Františkovi, v jeho životě a díle a oslav své jméno, uděl mi na jeho přímluvu milost ....., o kterou s pokorou prosím.

Amen.

 
 Tony Melendez hraje na kytaru bez rukou - nohama
a rozdává naději!

© Provincie Řádu minoritů v ČR,       Správce: o. Josef, email: ju@minorite.cz,       Webdesign: www.pudu.cz  (2021)