Setkání animátorů (11.-13.6.2004, Karviná)
Jde o katolické hnutí, které se vyvinulo
v Polsku v době posledních 50-ti let.
Jeho zakladatelem je diecézní
kněz František Blachnicki. Jako mladý kněz hledal po svých záporných zkušenostech, (formální víra,
vyhlazovací tábor, ztráta víry v člověka, komunistická vláda, atd.) východisko jak oslovit především mladého člověka, jak přispět k upevnění a prohloubení jeho víry, jelikož byl vystavován velkému nátlaku propagandy, zastrašování, a uměle řízených tendencí...
Více...   
Oáza Choreb · O nás · Plánujeme · Stalo se · Různé · Oáza rodin · Svědectví · Kontakty · Foto · Linky · Vzkazy · Přihláška
Dnes je Pondělí 8. března  2021
Nejbližší akce:

Exercicie, dá-li Pán, se uskuteční v termínu 2.8. - 9.8.2015 (příjezd navečer, odjezd dopoledne) - 7 dní

Cena (zahrnuje ubytování, plnou penzi a zajištění péče o děti v době programu pro manžele - není-li v ceníku uvedeno jinak):

- dospělí a děti nad 10 let - 520 Kč/den

- 1. a 2. dítě ve věku od 2 do 9 let - 410 Kč/den

- další dítě ve věku 2 - 9 let - 360 Kč/den

- dítě do dvou let:

                      a) bez nároku na stravu, lůžko (vlastní postýlka) a péči chůviček) - 50 Kč/den

                      b) jinak než je uvedeno v bodu a) - 210 Kč/den

(Po přihlášení a potvrzení rezervace místa bude potřeba do 15.2.2015 zaplatit zálohu ve  výši 30% ceny. V případě neúčasti na rekolekcích se záloha vrací jen v případě, že účastník zajistí za sebe náhradu)

 

Termín konání akce (od - do):
02.08.2015 - 09.08.2015

Setkání animátorů (11.-13.6.2004, Karviná)

Navštívili jsme Jasnou Horu.

Posledního dne pracovního týdne,sjel se výkvět oázového animátorstva do Karviné. Radostně přivítán o. Karlem, Žanetou a Hankou, vydal se na faru. Tam, k nemalé potěše, vydatně pojedl a jal se v naději očekávat příjezd zbylých a též horoucně vyhlýžených Bodzia a Moniky. Krátě si tento čas, vyrazil na hybše špacírgang do Karvinského parku, kterýžto jevil se velice milým a útulným, zvláště pak v mlhavém oparu, který se naň (jak park, tak i na výkvět) pomalu snášel. Svěží a plni sil znovu jsme se uchýlili k faře, kdež jsme se již očekávaných dočkali. Po jejich občerstvení uvítáním a uvítání občerstvením, pohovořili jsme hovorem a hovořili jsme pohovorem. Pak jsme to veškeré hemžení uťali a svěřili v modlitbě do rukou Božích.
Sobotní den započal se ranním vstáváním a následnou mší svatou, která, oproti zvyklostem oázovým, naopak naprosto ve shodě se zvyklostmi místními, začala o 7 hodině. Tímto milým p(r)o(vz)buzením už celkem ve formě, ujali jsme se, opět s potěšením, snídaně, již nám připravily hodné paní kuchařky. Nasyceni tělesně opět jsme zaprahli po krmi duchovní, odebrali jsme se proto do nedalekého kostelíka sv. Marka, kdež jsme půl hodiny dleli tváří v tvář s Pánem ve stánku setkání. Následně jsme se volným krokem odebrali zpět na faru, kdež jsme konferencovali Agapé na základě ultra zajímavého kázání jednoho evangelického bratra. V pravé poledne zasedli jsme ku společnému stolu i s dalšími dvěma místními duchovními a potěšili se vzájemnou přítomností i dobrým jídlem. S plnými břichy jsme se odebrali stráviti poobědovou siestu hraním scrabble, což však otupeným a odkrveným mozkům leckdy působilo nemalé obtíže. I přesto jsme však nalezli vítěze. Potěšeni touto skutečností a s posíleným sebevědomím, přesunuli jsme se ke kapli v nedalekých lázních Darkov, kdež jsme s usilovnou pozorností vyposlechli zajímavou přednášku č.II. o. Karla o Agapé, načež někteří tu poté prožili i mši svatou a někteří (ti, kteří nepatří k "někteří") šli protáhnout svá těla do přilehlého parčíku. Naháněni poté deštěm, sešli jsme se opět na faře. Tam jsme začali znovu očekávat, tentokráte oázáky z Čech, kteří nakonec i přijeli, abychom společně prožili nedělní pouť u příležitosti 50 let od konání první oázy, 30 let od založení Hnutí, 25 let od zasvěcení Hnutí Panně Marii kardinálem Wojtylou a 25 let od počátku oázy rodin, která se uskutečnila v duchovním srdci Polska, na Jasné Hoře. Společně s čerstvě přijedšími jsme pojedli, domluvili se a nakonec při adoraci odevzdali pouť a též všechny letní oázy, jejich moderátory, animátory i účastníky do Božích rukou.

Zůčastnění:o.Karel,o.Josef,Janka,Monika,Bohdan,Vašek,Lukáš.
(kvapočka)


Počet zobrazení: 1711,  Datum vydání: 05.05.2006  16:15:19
Oáza pod Chorebem na poloostrově Synaj
 Tato slova Jana Pavla II. vedla o. Blachnického k myšlence velké evangelizace
"Ad Christum Redemptorem"
Modlitba na přímluvu služebníka Božího Františka Blachnického.

- Bože, Otče všemohoucí, děkujeme Ti za Tvého kněze, sluhu Božího Františka, kterého jsi neobyčejným způsobem obdařil milostí pevné víry, a který svůj život odevzdal k Tvé službě.

- Děkujeme Ti za to, že jsi mu dovolil vroucně milovat Tvou církev a porozumět nejhlubší zásadě její životnosti a plodnosti, kterou je snoubenecké odevzdání sebe v lásce Tvému Synu, podle vzoru Neposkvrněné, Matky církve.

- Děkujeme Ti také za to, že skrze tvého kněze vzniklo v Polsku Hnutí Světlo-Život, které touží vychovávat své účastníky k odevzdání a dávání sebe, a tím přispívat k růstu živých společenství církve.

- Buď velebený Bože, v služebníku Božím Otci Františkovi, v jeho životě a díle a oslav své jméno, uděl mi na jeho přímluvu milost ....., o kterou s pokorou prosím.

Amen.

 
 Tony Melendez hraje na kytaru bez rukou - nohama
a rozdává naději!

© Provincie Řádu minoritů v ČR,       Správce: o. Josef, email: ju@minorite.cz,       Webdesign: www.pudu.cz  (2021)