Setkání animátorů (8.-10.11. 2002, Cvilín)
Jde o katolické hnutí, které se vyvinulo
v Polsku v době posledních 50-ti let.
Jeho zakladatelem je diecézní
kněz František Blachnicki. Jako mladý kněz hledal po svých záporných zkušenostech, (formální víra,
vyhlazovací tábor, ztráta víry v člověka, komunistická vláda, atd.) východisko jak oslovit především mladého člověka, jak přispět k upevnění a prohloubení jeho víry, jelikož byl vystavován velkému nátlaku propagandy, zastrašování, a uměle řízených tendencí...
Více...   
Oáza Choreb · O nás · Plánujeme · Stalo se · Různé · Oáza rodin · Svědectví · Kontakty · Foto · Linky · Vzkazy · Přihláška
Dnes je Pondělí 8. března  2021
Nejbližší akce:

Exercicie, dá-li Pán, se uskuteční v termínu 2.8. - 9.8.2015 (příjezd navečer, odjezd dopoledne) - 7 dní

Cena (zahrnuje ubytování, plnou penzi a zajištění péče o děti v době programu pro manžele - není-li v ceníku uvedeno jinak):

- dospělí a děti nad 10 let - 520 Kč/den

- 1. a 2. dítě ve věku od 2 do 9 let - 410 Kč/den

- další dítě ve věku 2 - 9 let - 360 Kč/den

- dítě do dvou let:

                      a) bez nároku na stravu, lůžko (vlastní postýlka) a péči chůviček) - 50 Kč/den

                      b) jinak než je uvedeno v bodu a) - 210 Kč/den

(Po přihlášení a potvrzení rezervace místa bude potřeba do 15.2.2015 zaplatit zálohu ve  výši 30% ceny. V případě neúčasti na rekolekcích se záloha vrací jen v případě, že účastník zajistí za sebe náhradu)

 

Termín konání akce (od - do):
02.08.2015 - 09.08.2015

Setkání animátorů (8.-10.11. 2002, Cvilín)

Cílem bylo seznamování se s manuálem "A" pro ONŽ I°.

Setkání, které ze z počátku jevilo více než kdy jindy jako setkání animátorské, se v průběžném i konečném důsledku povzbudivě projevilo na všech, jak na animátorech, tak i na postupně dorazivších animátorkách.
Krom osobních cílů našeho příjezdu, s kterými jsme podělili při pátečních nešporách, bylo všeobecným a hlavním cílem započetí seznamování se s a zažívání materiálů "A" pro ONŽ I°. Seznámení se s matriálem jsme realizovali v konferenci, kterou měl připravenou otec Josef, ve které, krom jiného, zazněly některé důležité zásady pro animátora skupinky: (z těch, které mne oslovily):
ANIMÁTOR = SVĚDEK (ne učitel) (J 1,39; J 1,46 - animátor vede ke Kristu)
Zásada život z Života (nemůžu dávat, když není z čeho)
Vzorem animátora je Jan Křtitel - Já se musím umenšovat, aby druzí mohli růst (též J 1,35).
V sobotu na večer jsme se nejprve zapojili do poutní mše svaté s otcem biskupem Františkem, poté jsme provedli neplánovaný veselý večer při plánování veselého večera s bratrem Vendelínem a nakonec jsme se i s povděkem navečeřeli.:-)
Setkání jsme ukončili v neděli mší svatou a obědem (ale jelikož to píšu s odstupem, tak mám pochybnosti, že na oběd ještě vůbec někdo zůstal:-().

Zúčastnění:o.Josef, Anetka, Daniela, Janka, Monika ,s. Siarda, Jaroušek, Lukáš, Píšťalka, Romek, Vašek.
(kvapočka)


Počet zobrazení: 1394,  Datum vydání: 26.04.2006  23:23:43
Oáza pod Chorebem na poloostrově Synaj
 Tato slova Jana Pavla II. vedla o. Blachnického k myšlence velké evangelizace
"Ad Christum Redemptorem"
Modlitba na přímluvu služebníka Božího Františka Blachnického.

- Bože, Otče všemohoucí, děkujeme Ti za Tvého kněze, sluhu Božího Františka, kterého jsi neobyčejným způsobem obdařil milostí pevné víry, a který svůj život odevzdal k Tvé službě.

- Děkujeme Ti za to, že jsi mu dovolil vroucně milovat Tvou církev a porozumět nejhlubší zásadě její životnosti a plodnosti, kterou je snoubenecké odevzdání sebe v lásce Tvému Synu, podle vzoru Neposkvrněné, Matky církve.

- Děkujeme Ti také za to, že skrze tvého kněze vzniklo v Polsku Hnutí Světlo-Život, které touží vychovávat své účastníky k odevzdání a dávání sebe, a tím přispívat k růstu živých společenství církve.

- Buď velebený Bože, v služebníku Božím Otci Františkovi, v jeho životě a díle a oslav své jméno, uděl mi na jeho přímluvu milost ....., o kterou s pokorou prosím.

Amen.

 
 Tony Melendez hraje na kytaru bez rukou - nohama
a rozdává naději!

© Provincie Řádu minoritů v ČR,       Správce: o. Josef, email: ju@minorite.cz,       Webdesign: www.pudu.cz  (2021)