Setkání animátorů (16.-18.11. 2001 Cvilín)
Jde o katolické hnutí, které se vyvinulo
v Polsku v době posledních 50-ti let.
Jeho zakladatelem je diecézní
kněz František Blachnicki. Jako mladý kněz hledal po svých záporných zkušenostech, (formální víra,
vyhlazovací tábor, ztráta víry v člověka, komunistická vláda, atd.) východisko jak oslovit především mladého člověka, jak přispět k upevnění a prohloubení jeho víry, jelikož byl vystavován velkému nátlaku propagandy, zastrašování, a uměle řízených tendencí...
Více...   
Oáza Choreb · O nás · Plánujeme · Stalo se · Různé · Oáza rodin · Svědectví · Kontakty · Foto · Linky · Vzkazy · Přihláška
Dnes je Pátek 14. srpna  2020
Nejbližší akce:

Exercicie, dá-li Pán, se uskuteční v termínu 2.8. - 9.8.2015 (příjezd navečer, odjezd dopoledne) - 7 dní

Cena (zahrnuje ubytování, plnou penzi a zajištění péče o děti v době programu pro manžele - není-li v ceníku uvedeno jinak):

- dospělí a děti nad 10 let - 520 Kč/den

- 1. a 2. dítě ve věku od 2 do 9 let - 410 Kč/den

- další dítě ve věku 2 - 9 let - 360 Kč/den

- dítě do dvou let:

                      a) bez nároku na stravu, lůžko (vlastní postýlka) a péči chůviček) - 50 Kč/den

                      b) jinak než je uvedeno v bodu a) - 210 Kč/den

(Po přihlášení a potvrzení rezervace místa bude potřeba do 15.2.2015 zaplatit zálohu ve  výši 30% ceny. V případě neúčasti na rekolekcích se záloha vrací jen v případě, že účastník zajistí za sebe náhradu)

 

Termín konání akce (od - do):
02.08.2015 - 09.08.2015

Setkání animátorů (16.-18.11. 2001 Cvilín)

Pracovní setkání.

Toto setkání se uskutečnilo za účelem připravení alespoň části materiálů pro Oázy Dětí Božích. Ač to v pátek vypadalo na účast takřka nulovou, tak to naštěstí zůstalo jen u toho "takřka" a sešlo se nás všehovšudy deset. V sobotu po ranní modlitbě, snídani a stánku, jsme se vrhli na přípravu zdatností pro ODB. S obědní přestávkou jsme pokračovali asi do půl čtvrté, kdy, po místy i úspěšném snažení :-) (v své podstatě to bylo spíše úspěšné snažení, poněvadž bylo podpořeno domácí přípravou), jsme dosáhli stavu připravení poslední zdatnosti. Nuž nato jsme seběhli dolů do kláštera na mši svatou a večeři. Večer jsme měli v klášterní kapli adoraci (to bylo hlavně kvůli tomu, že na Cvilíně v kostele se živě restauruje, tudíž jakýkoliv pohyb, či dokonce poklid nebyl možný). Poté, ve snaze silentia, jsme se odebrali zpět na Cvilín. Nedělní dopoledne bylo značně poznamenáno plánovaním dalších oázových akcí. Též byl vykoumán první termín oáz, kterýžto byl stanoven na 29.6.-15.7. 2002. Není zatím jasné jaké oázy budou, logicky se tedy nedá prohlásit nic jednoznačného ani o tomto termínu :-). Nuž po plánování jsme společně slavili mši svatou, po níž následoval výborný oběd ctihodného bratra Vendelína a rozjezd do našich domovů.
(kvapočka)
Počet zobrazení: 1956,  Datum vydání: 26.04.2006  22:41:08
Oáza pod Chorebem na poloostrově Synaj
 Tato slova Jana Pavla II. vedla o. Blachnického k myšlence velké evangelizace
"Ad Christum Redemptorem"
Modlitba na přímluvu služebníka Božího Františka Blachnického.

- Bože, Otče všemohoucí, děkujeme Ti za Tvého kněze, sluhu Božího Františka, kterého jsi neobyčejným způsobem obdařil milostí pevné víry, a který svůj život odevzdal k Tvé službě.

- Děkujeme Ti za to, že jsi mu dovolil vroucně milovat Tvou církev a porozumět nejhlubší zásadě její životnosti a plodnosti, kterou je snoubenecké odevzdání sebe v lásce Tvému Synu, podle vzoru Neposkvrněné, Matky církve.

- Děkujeme Ti také za to, že skrze tvého kněze vzniklo v Polsku Hnutí Světlo-Život, které touží vychovávat své účastníky k odevzdání a dávání sebe, a tím přispívat k růstu živých společenství církve.

- Buď velebený Bože, v služebníku Božím Otci Františkovi, v jeho životě a díle a oslav své jméno, uděl mi na jeho přímluvu milost ....., o kterou s pokorou prosím.

Amen.

 
 Tony Melendez hraje na kytaru bez rukou - nohama
a rozdává naději!

© Provincie Řádu minoritů v ČR,       Správce: o. Josef, email: ju@minorite.cz,       Webdesign: www.pudu.cz  (2020)