Setkání animátorů (14.-16.6. 2002, Cvilín)
Jde o katolické hnutí, které se vyvinulo
v Polsku v době posledních 50-ti let.
Jeho zakladatelem je diecézní
kněz František Blachnicki. Jako mladý kněz hledal po svých záporných zkušenostech, (formální víra,
vyhlazovací tábor, ztráta víry v člověka, komunistická vláda, atd.) východisko jak oslovit především mladého člověka, jak přispět k upevnění a prohloubení jeho víry, jelikož byl vystavován velkému nátlaku propagandy, zastrašování, a uměle řízených tendencí...
Více...   
Oáza Choreb · O nás · Plánujeme · Stalo se · Různé · Oáza rodin · Svědectví · Kontakty · Foto · Linky · Vzkazy · Přihláška
Dnes je Pondělí 28. září  2020
Nejbližší akce:

Exercicie, dá-li Pán, se uskuteční v termínu 2.8. - 9.8.2015 (příjezd navečer, odjezd dopoledne) - 7 dní

Cena (zahrnuje ubytování, plnou penzi a zajištění péče o děti v době programu pro manžele - není-li v ceníku uvedeno jinak):

- dospělí a děti nad 10 let - 520 Kč/den

- 1. a 2. dítě ve věku od 2 do 9 let - 410 Kč/den

- další dítě ve věku 2 - 9 let - 360 Kč/den

- dítě do dvou let:

                      a) bez nároku na stravu, lůžko (vlastní postýlka) a péči chůviček) - 50 Kč/den

                      b) jinak než je uvedeno v bodu a) - 210 Kč/den

(Po přihlášení a potvrzení rezervace místa bude potřeba do 15.2.2015 zaplatit zálohu ve  výši 30% ceny. V případě neúčasti na rekolekcích se záloha vrací jen v případě, že účastník zajistí za sebe náhradu)

 

Termín konání akce (od - do):
02.08.2015 - 09.08.2015

Setkání animátorů (14.-16.6. 2002, Cvilín)

Navštívil nás o. Mirek, člen řádu Mariánů

Setkání, ač by se mohlo na první pohled mohlo zdát, že ano:-), nemělo přespříliš organizační charakter. Hlavním chodem, či spíše tedy přesněji jedním z hlavních, protože oraganizace a příprava na letní oázy, i přesto, že to nebolo přespříliš organizační setkání, byla dost podstatná, nám byla několika hodinová (v součtu tak 4,5 hodinová) prolifově orientovaná přednáška otce Mirka, MIC (mariána) z oázové Diakonie Života, kterýžto nám nejprve mluvil dopoledne hlavně o čistotě, po obědě pak o homosexualitě, o antikoncepci a potratu, v souvislosti s tím pak též o organizaci Pro plánované rodičovství, kterážto tyto věci vnucuje jako zcela přirozené a normální. (Tuším, že po takové přednášce by skoro stálo zato začít uvažovat nad tím, jestli by se někdo nechtěl ujmout Diakonie života v naší oáze...) (některé materiály lze nalézt na prolife.cz). V sobotu večer jsme si, zcela nestandardně bez deště, opekli cosi na ohni a domluvili jsme se na rozdělení služeb na prázdninových oázách.

Zůčastnění: o. Josef, Anetka, Agatka, Jiřka, Monika, Šárka, Zuzka, Jaroušek, Lukáš, Robert, Vašek Host: o. Mirek, MIC(kvapočka)


Počet zobrazení: 1348,  Datum vydání: 26.04.2006  23:12:46
Oáza pod Chorebem na poloostrově Synaj
Modlitba na přímluvu služebníka Božího Františka Blachnického.

- Bože, Otče všemohoucí, děkujeme Ti za Tvého kněze, sluhu Božího Františka, kterého jsi neobyčejným způsobem obdařil milostí pevné víry, a který svůj život odevzdal k Tvé službě.

- Děkujeme Ti za to, že jsi mu dovolil vroucně milovat Tvou církev a porozumět nejhlubší zásadě její životnosti a plodnosti, kterou je snoubenecké odevzdání sebe v lásce Tvému Synu, podle vzoru Neposkvrněné, Matky církve.

- Děkujeme Ti také za to, že skrze tvého kněze vzniklo v Polsku Hnutí Světlo-Život, které touží vychovávat své účastníky k odevzdání a dávání sebe, a tím přispívat k růstu živých společenství církve.

- Buď velebený Bože, v služebníku Božím Otci Františkovi, v jeho životě a díle a oslav své jméno, uděl mi na jeho přímluvu milost ....., o kterou s pokorou prosím.

Amen.

 

© Provincie Řádu minoritů v ČR,       Správce: o. Josef, email: ju@minorite.cz,       Webdesign: www.pudu.cz  (2020)