Rajnochovická víkendovka
Jde o katolické hnutí, které se vyvinulo
v Polsku v době posledních 50-ti let.
Jeho zakladatelem je diecézní
kněz František Blachnicki. Jako mladý kněz hledal po svých záporných zkušenostech, (formální víra,
vyhlazovací tábor, ztráta víry v člověka, komunistická vláda, atd.) východisko jak oslovit především mladého člověka, jak přispět k upevnění a prohloubení jeho víry, jelikož byl vystavován velkému nátlaku propagandy, zastrašování, a uměle řízených tendencí...
Více...   
Oáza Choreb · O nás · Plánujeme · Stalo se · Různé · Oáza rodin · Svědectví · Kontakty · Foto · Linky · Vzkazy · Přihláška
Dnes je Pondělí 8. března  2021
Nejbližší akce:

Exercicie, dá-li Pán, se uskuteční v termínu 2.8. - 9.8.2015 (příjezd navečer, odjezd dopoledne) - 7 dní

Cena (zahrnuje ubytování, plnou penzi a zajištění péče o děti v době programu pro manžele - není-li v ceníku uvedeno jinak):

- dospělí a děti nad 10 let - 520 Kč/den

- 1. a 2. dítě ve věku od 2 do 9 let - 410 Kč/den

- další dítě ve věku 2 - 9 let - 360 Kč/den

- dítě do dvou let:

                      a) bez nároku na stravu, lůžko (vlastní postýlka) a péči chůviček) - 50 Kč/den

                      b) jinak než je uvedeno v bodu a) - 210 Kč/den

(Po přihlášení a potvrzení rezervace místa bude potřeba do 15.2.2015 zaplatit zálohu ve  výši 30% ceny. V případě neúčasti na rekolekcích se záloha vrací jen v případě, že účastník zajistí za sebe náhradu)

 

Termín konání akce (od - do):
02.08.2015 - 09.08.2015

Rajnochovická víkendovka

Srdečný pozdrav z oázy modlitby - Rajnochovice


Milí oázáci,
ve dnech 3.-5. prosince jsme byli na víkendovce, tentokrát v diecézním centru mládeže v Rajnochovicích, kam byl před nedávnem odvelen náš pater Píšťalka - Jiří Pospíšil. Přihlášky se moc nehrnuly, proto hrozilo, že akce „padne“, avšak nakonec se nás pár sešlo. Do Rajnošek jsme přijeli v pátek na večer. Celou cestu nám sněžilo (živě si vybavuji komentář jisté babičky: „V takovém počasí jede kamsi do kélu!“), do cíle jsme však dorazili bez výrazných problému. Na místě nás čekala vyhřátá fara připravena pro nás ale i pro jiné mladé, kteří sem přijeli na adventní obnovu s biskupem Josefem Hrdličkou.

Průvodcem na víkendovce nám byl otec víry – Abrahám. On naslouchal Božímu slovu s důvěrou. I my jsme hledali ve svém životě stopy abrahamovského příběhu – bylo zajímavé poslouchat, kde všude Pán v našem životě již zasáhl.

V poledne na nás čekal dobrý oběd, avšak „bez práce nejsou koláče“, proto než jsme zasedli ke stolu, chopili jsme se lopat a odházeli sníh z cesty před budovou. Ono je totiž dobrým zvykem centra, že každý příchozí mladý ve svém centru trochu pracuje – vždyť je na svém.

Po obědě nás zvala na procházku krásně zasněžená příroda – nutno dodat, že i velmi promrzlá – obě dvě rána se teplota pohybovala kolem -17 st. C. Ostatně fotografie mluví za vše (klikni na fotku).

Večer jsme měli mši sv. s otcem biskupem Josefem. Po večeři pak jsme se zapojili do debaty s otcem biskupem, který nám na zvukové ukázce ukázal, kolik křesťanského povzbuzení je v hudbě skladatele Beethovena.

Měli jsme se krásně. Škoda, že se více chorebáků nerozhodlo přijet do Rajnochovic. Snad příště. A hned zvu na letní pětidenní oázu evangelizace aneb pojď blíže ke Kristu, která se bude konat právě zde v Rajnoškách od 18.07.2011 do 24.07.2011.

Tak se (s)mějte
bB
Počet zobrazení: 3268,  Datum vydání: 07.12.2010  00:35:52
Oáza pod Chorebem na poloostrově Synaj
 Tato slova Jana Pavla II. vedla o. Blachnického k myšlence velké evangelizace
"Ad Christum Redemptorem"
Modlitba na přímluvu služebníka Božího Františka Blachnického.

- Bože, Otče všemohoucí, děkujeme Ti za Tvého kněze, sluhu Božího Františka, kterého jsi neobyčejným způsobem obdařil milostí pevné víry, a který svůj život odevzdal k Tvé službě.

- Děkujeme Ti za to, že jsi mu dovolil vroucně milovat Tvou církev a porozumět nejhlubší zásadě její životnosti a plodnosti, kterou je snoubenecké odevzdání sebe v lásce Tvému Synu, podle vzoru Neposkvrněné, Matky církve.

- Děkujeme Ti také za to, že skrze tvého kněze vzniklo v Polsku Hnutí Světlo-Život, které touží vychovávat své účastníky k odevzdání a dávání sebe, a tím přispívat k růstu živých společenství církve.

- Buď velebený Bože, v služebníku Božím Otci Františkovi, v jeho životě a díle a oslav své jméno, uděl mi na jeho přímluvu milost ....., o kterou s pokorou prosím.

Amen.

 
 Tony Melendez hraje na kytaru bez rukou - nohama
a rozdává naději!

© Provincie Řádu minoritů v ČR,       Správce: o. Josef, email: ju@minorite.cz,       Webdesign: www.pudu.cz  (2021)