Pouť na Hostýn (patrně:-) 27.7. 2004)
Jde o katolické hnutí, které se vyvinulo
v Polsku v době posledních 50-ti let.
Jeho zakladatelem je diecézní
kněz František Blachnicki. Jako mladý kněz hledal po svých záporných zkušenostech, (formální víra,
vyhlazovací tábor, ztráta víry v člověka, komunistická vláda, atd.) východisko jak oslovit především mladého člověka, jak přispět k upevnění a prohloubení jeho víry, jelikož byl vystavován velkému nátlaku propagandy, zastrašování, a uměle řízených tendencí...
Více...   
Oáza Choreb · O nás · Plánujeme · Stalo se · Různé · Oáza rodin · Svědectví · Kontakty · Foto · Linky · Vzkazy · Přihláška
Dnes je Neděle 24. ledna  2021
Nejbližší akce:

Exercicie, dá-li Pán, se uskuteční v termínu 2.8. - 9.8.2015 (příjezd navečer, odjezd dopoledne) - 7 dní

Cena (zahrnuje ubytování, plnou penzi a zajištění péče o děti v době programu pro manžele - není-li v ceníku uvedeno jinak):

- dospělí a děti nad 10 let - 520 Kč/den

- 1. a 2. dítě ve věku od 2 do 9 let - 410 Kč/den

- další dítě ve věku 2 - 9 let - 360 Kč/den

- dítě do dvou let:

                      a) bez nároku na stravu, lůžko (vlastní postýlka) a péči chůviček) - 50 Kč/den

                      b) jinak než je uvedeno v bodu a) - 210 Kč/den

(Po přihlášení a potvrzení rezervace místa bude potřeba do 15.2.2015 zaplatit zálohu ve  výši 30% ceny. V případě neúčasti na rekolekcích se záloha vrací jen v případě, že účastník zajistí za sebe náhradu)

 

Termín konání akce (od - do):
02.08.2015 - 09.08.2015

Pouť na Hostýn (patrně:-) 27.7. 2004)

Prosba o dobrý průběh a bohaté ovoce letních oáz.

Díky iniciativě a ochotě Lukáše se sešli animátoři, kteří plánují jet na ONŽ I°.Vydali jsme se na Hostýn, abychom poprosili Pannu Marii o přímluvu za dobrý průběh a bohaté ovoce letošních letních oáz. A tak jedno úterní ráno vyjeli poutníci z různých koutů Moravy (přesněji z Olomouce, Brna, Hranic a Frýdku-Místku) směrem k Hostýnu. Ale co by to byla za pouť, kdyby měla jen pár km. Proto výchozím bodem nebyla Bystřice pod Hostýnem, ale Holešov. Tam jsme vystoupily i my,poutnice ze severu (Janka,Lenka), přestože pokušení vystoupit už v Bystřici, přes kterou jsme jely, bylo velké. Na nádraží už nás vyhlížel Lukáš s Vaškem, a když dorazili i o.Juzek a o.Adam, vyrazili jsme zdolávat hostýnské vrchy.Trasa byla pestrá. Nešlo se jen do kopce, ale i po rovince a k mému údivu dokonce i z kopce. Během výšlapu jsme se pomodlili růženec a měli jsme i pauzu na snězení svačin. Cestu nám krátilo plánování, povídání a vypravování. Chvíli i pršelo, ale bylo to snad jen proto, abychom nemohli tvrdit, že nést deštníky a pláštěnky bylo zbytečné. Protože jít pořád po značce by byla obrovská nuda, občas jsme to střihli jinak. I přesto, a to díky Juzkovému horskému instinktu a Lukášově mapě, jsme doputovali k Panně Marii. V bazilice jsme prožili pěknou mši svatou, kterou celebroval oázák-novokněz Stanislav Suchánek. Posilněni na duchu jsme šli posilnit i tělo do blízké restaurace. Zpátky jsme kousek šli a zbytek jeli. V Bystřici jsme se rozloučili, naše výprava se rozdělila na menší skupinky a každý se ubíral ke svému domovu.

Zůčastnění:o.Juzek,o.Adam,o.Stanislav,Lenka,Janka,Vašek,Lukáš.
(Lenka)


Počet zobrazení: 1862,  Datum vydání: 05.05.2006  16:22:19
Oáza pod Chorebem na poloostrově Synaj
 Tato slova Jana Pavla II. vedla o. Blachnického k myšlence velké evangelizace
"Ad Christum Redemptorem"
Modlitba na přímluvu služebníka Božího Františka Blachnického.

- Bože, Otče všemohoucí, děkujeme Ti za Tvého kněze, sluhu Božího Františka, kterého jsi neobyčejným způsobem obdařil milostí pevné víry, a který svůj život odevzdal k Tvé službě.

- Děkujeme Ti za to, že jsi mu dovolil vroucně milovat Tvou církev a porozumět nejhlubší zásadě její životnosti a plodnosti, kterou je snoubenecké odevzdání sebe v lásce Tvému Synu, podle vzoru Neposkvrněné, Matky církve.

- Děkujeme Ti také za to, že skrze tvého kněze vzniklo v Polsku Hnutí Světlo-Život, které touží vychovávat své účastníky k odevzdání a dávání sebe, a tím přispívat k růstu živých společenství církve.

- Buď velebený Bože, v služebníku Božím Otci Františkovi, v jeho životě a díle a oslav své jméno, uděl mi na jeho přímluvu milost ....., o kterou s pokorou prosím.

Amen.

 
 Tony Melendez hraje na kytaru bez rukou - nohama
a rozdává naději!

© Provincie Řádu minoritů v ČR,       Správce: o. Josef, email: ju@minorite.cz,       Webdesign: www.pudu.cz  (2021)