Pooázové setkání (Cvilín, 20.- 22.10.2006)
Jde o katolické hnutí, které se vyvinulo
v Polsku v době posledních 50-ti let.
Jeho zakladatelem je diecézní
kněz František Blachnicki. Jako mladý kněz hledal po svých záporných zkušenostech, (formální víra,
vyhlazovací tábor, ztráta víry v člověka, komunistická vláda, atd.) východisko jak oslovit především mladého člověka, jak přispět k upevnění a prohloubení jeho víry, jelikož byl vystavován velkému nátlaku propagandy, zastrašování, a uměle řízených tendencí...
Více...   
Oáza Choreb · O nás · Plánujeme · Stalo se · Různé · Oáza rodin · Svědectví · Kontakty · Foto · Linky · Vzkazy · Přihláška
Dnes je Neděle 9. srpna  2020
Nejbližší akce:

Exercicie, dá-li Pán, se uskuteční v termínu 2.8. - 9.8.2015 (příjezd navečer, odjezd dopoledne) - 7 dní

Cena (zahrnuje ubytování, plnou penzi a zajištění péče o děti v době programu pro manžele - není-li v ceníku uvedeno jinak):

- dospělí a děti nad 10 let - 520 Kč/den

- 1. a 2. dítě ve věku od 2 do 9 let - 410 Kč/den

- další dítě ve věku 2 - 9 let - 360 Kč/den

- dítě do dvou let:

                      a) bez nároku na stravu, lůžko (vlastní postýlka) a péči chůviček) - 50 Kč/den

                      b) jinak než je uvedeno v bodu a) - 210 Kč/den

(Po přihlášení a potvrzení rezervace místa bude potřeba do 15.2.2015 zaplatit zálohu ve  výši 30% ceny. V případě neúčasti na rekolekcích se záloha vrací jen v případě, že účastník zajistí za sebe náhradu)

 

Termín konání akce (od - do):
02.08.2015 - 09.08.2015

Pooázové setkání (Cvilín, 20.- 22.10.2006)

rekordní počet lidí - 42

Předposlední říjnový víkend hostil domeček na Cvilíně oázáky z různých koutů Čech, Moravy, Slezska a Slovenska. Celým víkendem nás provázelo téma evangelizace, jíž byla věnována sobotní katecheze i skupinky. Zlatým hřebem celého setkání byla sobotní pobožnost přijetí do deuterokatechumenátu. Účastnil se jí rekordní počet lidí - a to 42 J. Církev o pomoc na cestě za Pánem poprosilo 14 lidí (Klárka, „velký“Tom, „malý Tom, Kuba, Adam, Eliška, Lucka, Maruška, Hanka, Magda, Kristýnka, Zuzka, Pája a Janka)
Kromě spousty duchovních darů a radostného společenství nám Pán dal i pěkné počasí, díky kterému jsme mohli navštívit zříceninu hradu Šelenburg a vyzkoušet zde svoji odvahu při probíhání mezi rukama kamarádů a „projet se rychlovlakem“ na věž.
Nedělní poledne přišlo dřív než bys řekl švec a nám nezbylo než se vrátit domů. Věřím, že s předsevzetím zase o trošku více vydávat o Pánu svědectví a přivádět k Němu ostatní.
Za vše, co jsi nám, Pane, dal, chvála Tobě!

(moniněm )


Počet zobrazení: 2125,  Datum vydání: 27.10.2006  22:13:05
Oáza pod Chorebem na poloostrově Synaj
 Tato slova Jana Pavla II. vedla o. Blachnického k myšlence velké evangelizace
"Ad Christum Redemptorem"
Modlitba na přímluvu služebníka Božího Františka Blachnického.

- Bože, Otče všemohoucí, děkujeme Ti za Tvého kněze, sluhu Božího Františka, kterého jsi neobyčejným způsobem obdařil milostí pevné víry, a který svůj život odevzdal k Tvé službě.

- Děkujeme Ti za to, že jsi mu dovolil vroucně milovat Tvou církev a porozumět nejhlubší zásadě její životnosti a plodnosti, kterou je snoubenecké odevzdání sebe v lásce Tvému Synu, podle vzoru Neposkvrněné, Matky církve.

- Děkujeme Ti také za to, že skrze tvého kněze vzniklo v Polsku Hnutí Světlo-Život, které touží vychovávat své účastníky k odevzdání a dávání sebe, a tím přispívat k růstu živých společenství církve.

- Buď velebený Bože, v služebníku Božím Otci Františkovi, v jeho životě a díle a oslav své jméno, uděl mi na jeho přímluvu milost ....., o kterou s pokorou prosím.

Amen.

 
 Tony Melendez hraje na kytaru bez rukou - nohama
a rozdává naději!

© Provincie Řádu minoritů v ČR,       Správce: o. Josef, email: ju@minorite.cz,       Webdesign: www.pudu.cz  (2020)