Pochod pro život (23.3. 2002, Praha)
Jde o katolické hnutí, které se vyvinulo
v Polsku v době posledních 50-ti let.
Jeho zakladatelem je diecézní
kněz František Blachnicki. Jako mladý kněz hledal po svých záporných zkušenostech, (formální víra,
vyhlazovací tábor, ztráta víry v člověka, komunistická vláda, atd.) východisko jak oslovit především mladého člověka, jak přispět k upevnění a prohloubení jeho víry, jelikož byl vystavován velkému nátlaku propagandy, zastrašování, a uměle řízených tendencí...
Více...   
Oáza Choreb · O nás · Plánujeme · Stalo se · Různé · Oáza rodin · Svědectví · Kontakty · Foto · Linky · Vzkazy · Přihláška
Dnes je Pondělí 28. září  2020
Nejbližší akce:

Exercicie, dá-li Pán, se uskuteční v termínu 2.8. - 9.8.2015 (příjezd navečer, odjezd dopoledne) - 7 dní

Cena (zahrnuje ubytování, plnou penzi a zajištění péče o děti v době programu pro manžele - není-li v ceníku uvedeno jinak):

- dospělí a děti nad 10 let - 520 Kč/den

- 1. a 2. dítě ve věku od 2 do 9 let - 410 Kč/den

- další dítě ve věku 2 - 9 let - 360 Kč/den

- dítě do dvou let:

                      a) bez nároku na stravu, lůžko (vlastní postýlka) a péči chůviček) - 50 Kč/den

                      b) jinak než je uvedeno v bodu a) - 210 Kč/den

(Po přihlášení a potvrzení rezervace místa bude potřeba do 15.2.2015 zaplatit zálohu ve  výši 30% ceny. V případě neúčasti na rekolekcích se záloha vrací jen v případě, že účastník zajistí za sebe náhradu)

 

Termín konání akce (od - do):
02.08.2015 - 09.08.2015

Pochod pro život (23.3. 2002, Praha)

Navštívili jsme Prahu.

Celé setkání pro nás začalo v 13:00 mší svatou v Týnském chrámu na Staroměstském náměstí celebrovanou, a bezprostředními komentáři a kázáním proloženou, otcem arcibiskupem Karlem Otčenáškem, který nám vyřídil požehnání od Svatého Otce a pozdravy od českých a moravských biskupů, kteřížto vesměs prožívali ve svých diecézích setkání s mládeží. Po mši svaté pak vyšel z kostela samotný průvod pochodu započatý rodinami a původně pouze zakončený, po krátké době však zcela prodchnutý, modlitbou slavného růžence, jenž byl zdrojem síly a pokoje odolávat slovním útokům "protidemonstrantů". V této povznesené atmosféře, která byla částečně vyjádřena i poletujícími balónky s logem pochodu, jsme dospěli až k soše sv. Václava, kdež souběžně s pokračujícím programem pokojné demonstrace započal i program poněkud neklidného počasí, které nás počastovalo hustým sněžením. V krátkých povzbuzeních, pronesených k shromážděným, promluvil nejprve otec arcibiskup Otčenášek, po něm pan poslanec Karas (KDU-ČSL), kterýž připomněl jedno arabské přísloví, že "děti jsou křídla národů", k tomu pak dodal, že začátkem minulého století vyhynul Blboun nejapný, protože neměl křídla. Dále vystoupil pan poslanec Benda (ODS), který krom toho, že způsobil přerušení sněžení, ve stručnosti popsal, čeho se hrozí a v čem vidí největším problém, totiž v posuzování kvality lidského života. Pár slov řekla též paní z nemocnice v Ostravě-Vítkovicích, ve které, jako v druhé v republice, přestali dělat potraty. Následně paní z Unie katolických žen, hovořila o tom, že žena má opravdu právo na volbu, a to, jest-li počít, nebo nepočít. Na závěr paní z Domova pro dětský život nádherně rozvinula myšlenku o toleranci, na kterou dnes má každý právo jen ne ti nejbezbrannější - nenarozené děti, pak mluvila o poslání Domova pomáhat těhotným maminkám jenž chtějí i přes nátlak okolí své dítě zachránit, přičemž radostnou úspěšnost této iniciativy potvrdila ve svém svědectví maminka dvou dětí, které obě vděčí za život právě tomuto domovu. V průběhu, a asi další půlhodinu po skončení, doprovázela setkání nadšeně a obětavě zpívající a hrající skupina Paprsky. Pochod byl zakončen zpěvem chorálu svatý Václave.
Naše cesta na Pochod pro život a z něj byla spojena též s exkurzí (poněkud požitkářky zaměřenou) po klášterech bratrů minoritů v naší vlasti. Při cestě tam jsme se nasnídali v klášteře v Brně, při cestě zpátky jsme se naobědovečeřeli v klášteře v Praze a navštívili jsme též klášter v Jihlavě, čímžto o.Metodějovi, o. Stanisławovi, o. Markovi a dalším upřímné díky za vlídné přijetí.

Zůčastnění: o. Josef, b. Bohdan, Maruška (z Rožnova), Vašek a Lukáš.
(Maruška&Vašík&kvapočka)


Počet zobrazení: 1674,  Datum vydání: 26.04.2006  22:57:53
Oáza pod Chorebem na poloostrově Synaj
 Tato slova Jana Pavla II. vedla o. Blachnického k myšlence velké evangelizace
"Ad Christum Redemptorem"
Modlitba na přímluvu služebníka Božího Františka Blachnického.

- Bože, Otče všemohoucí, děkujeme Ti za Tvého kněze, sluhu Božího Františka, kterého jsi neobyčejným způsobem obdařil milostí pevné víry, a který svůj život odevzdal k Tvé službě.

- Děkujeme Ti za to, že jsi mu dovolil vroucně milovat Tvou církev a porozumět nejhlubší zásadě její životnosti a plodnosti, kterou je snoubenecké odevzdání sebe v lásce Tvému Synu, podle vzoru Neposkvrněné, Matky církve.

- Děkujeme Ti také za to, že skrze tvého kněze vzniklo v Polsku Hnutí Světlo-Život, které touží vychovávat své účastníky k odevzdání a dávání sebe, a tím přispívat k růstu živých společenství církve.

- Buď velebený Bože, v služebníku Božím Otci Františkovi, v jeho životě a díle a oslav své jméno, uděl mi na jeho přímluvu milost ....., o kterou s pokorou prosím.

Amen.

 
 Tony Melendez hraje na kytaru bez rukou - nohama
a rozdává naději!

© Provincie Řádu minoritů v ČR,       Správce: o. Josef, email: ju@minorite.cz,       Webdesign: www.pudu.cz  (2020)