ORAR I° (Cvilín, 2008)
Jde o katolické hnutí, které se vyvinulo
v Polsku v době posledních 50-ti let.
Jeho zakladatelem je diecézní
kněz František Blachnicki. Jako mladý kněz hledal po svých záporných zkušenostech, (formální víra,
vyhlazovací tábor, ztráta víry v člověka, komunistická vláda, atd.) východisko jak oslovit především mladého člověka, jak přispět k upevnění a prohloubení jeho víry, jelikož byl vystavován velkému nátlaku propagandy, zastrašování, a uměle řízených tendencí...
Více...   
Oáza Choreb · O nás · Plánujeme · Stalo se · Různé · Oáza rodin · Svědectví · Kontakty · Foto · Linky · Vzkazy · Přihláška
Dnes je Pátek 3. července  2020
Nejbližší akce:

Exercicie, dá-li Pán, se uskuteční v termínu 2.8. - 9.8.2015 (příjezd navečer, odjezd dopoledne) - 7 dní

Cena (zahrnuje ubytování, plnou penzi a zajištění péče o děti v době programu pro manžele - není-li v ceníku uvedeno jinak):

- dospělí a děti nad 10 let - 520 Kč/den

- 1. a 2. dítě ve věku od 2 do 9 let - 410 Kč/den

- další dítě ve věku 2 - 9 let - 360 Kč/den

- dítě do dvou let:

                      a) bez nároku na stravu, lůžko (vlastní postýlka) a péči chůviček) - 50 Kč/den

                      b) jinak než je uvedeno v bodu a) - 210 Kč/den

(Po přihlášení a potvrzení rezervace místa bude potřeba do 15.2.2015 zaplatit zálohu ve  výši 30% ceny. V případě neúčasti na rekolekcích se záloha vrací jen v případě, že účastník zajistí za sebe náhradu)

 

Termín konání akce (od - do):
02.08.2015 - 09.08.2015

ORAR I° (Cvilín, 2008)

Obnovili jsme přijetí Pána Ježíše Krista do svého života a odevzdali mu své životy i celé naše rodiny.

V období od 15.8 – 24.8. 2008 proběhlo na Cvilíně u Sedmibolestné Matky Panny Marie setkání rodin ORAR (Oázové rekolekce animátorů rodin). Letos se sjelo 6 rodin + jeden moderatorský pár z Polska. Byl s námi i otec Josef, který pro nás každý den sloužil mši sv. Také nemohly chybět chůvy, které se starali o naše poklady (děti), v době kdy jsme měli program. Byly to velmi odvážné a vytrvalé děvčata. Nejen, že drželi s dětmi krok, ale ještě jim vymýšleli všelijaké hry a dokonce s nimi hledali na hradě Šelenburku zbojnický poklad, který také našly. Kuchyně se tentokrát ujal Petr, který starostlivě pečoval o naše žaludky. Všem nám moc chutnalo.
Program rekolekcí byl rozdělen na dvě části. První část byla zaměřena na 4 evangelijní pravdy. (1-Bůh tě miluje a má s tebou nádherný plán, 2- Hřích a jeho následky, 3- Ježíš Kristus - jediný Spasitel, 4- přijetí Ježíše Krista jako svého Pána a Spasitele).
Druhá část byla zaměřena na charisma Hnutí Světlo-Život. (1- Světlo-Život, 2- Nový člověk, 3- Nové společenství, 4- Nová kultura)
První den jsme si více uvědomili, že náš manželský protějšek může být nástrojem na vyplnění Boží vůle a dále nás obohatilo svědectví druhých o zakoušení Boží lásky v rodině. Během druhého den jsme přemýšleli o svých hříších, které jsme si napsali na papír a při pobožnosti uctívání svatého kříže jsme jej, na znamení zřeknutí se hříchů, roztrhali a vložili do připravené misky, která byla postavena u paty kříže. Následující den byl zaměřen na Ježíše jediného Spasitele a na otázku kým je pro mě Ježíš. Podívali jsme se také na film „Ježíš“, který byl upraven pro děti.Vyvrcholení tohoto dne bylo pásmo o Božím milosrdenství, které jsme zakončili společnou modlitbou korunky.
Předělem v programu byl výlet na horu sv. Anny v Polsku, kam jsme odjeli osmi auty. Když jsme došli až nahoru do poutního kostela, právě se tam konala svatba. Došli jsme když si novomanželé říkali manželský slib. Pro nás to bylo hezké připomenutí našeho manželského slibu a také to, že tento den jsme obnovili přijetí Pána Ježíše Krista do svého života a odevzdali mu své životy i celou naši rodinu. Pak jsme navštívili a prohlédli si „papežský oltář“, kde sv. otec Jan Pavel II. sloužil mši sv. v roce 1983 a také jsme si prošli tamní Kalvárii. Na zpáteční cestě jsme navštívili klášter bratří minoritů v Głogówku, kteří chovají na zahradě lamy a také koně, kozy, králíky, kačeny – prostě ZOO. Velkou atrakcí pro děti bylo krmení těchto zvířátek. Neopomněli jsme navštívit tamní kostel s Loretou, kde nám otec Josef pověděl o historii Loretánského domečku. Poté jsme se všichni šťastně vrátili na Cvilín.
Druhá část rekolekcí měla trochu jiný program. Přibyla škola spirituality, škola modlitby, biblická syntéza a katecheze. Otec Josef připravoval katechezi, na jejímž konci neopomněl naučit nás vždy jeden gregoriánský chorál. Náplní biblické syntézy bylo na základě vybraných úryvků z Písma sv. vytvořit Krédo. Škola modlitby byla velmi krátká, ale hutná a předcházela stánku setkání. Škola spirituality byla zaměřena na osobní modlitbu každého z manželů, na společnou modlitbu manželů a rodinnou modlitbu. Všechny tyto formy modlitby jsme si také vyzkoušeli. A nezapomnělo se ani na manželský dialog.
Samozřejmě nechyběli večery Nové kultury, které jsme prožívali všichni společně, nechyběl táborák, fotbal, hry, soutěže a poslední den bylo agapé s taneční zábavou.
Jsme vděční Pánu, že jsme se mohli těchto rekolekcí zúčastnit a více si uvědomit, že i při běžných rodinných činnostech je nám Bůh vždy nablízku.
Chvála Pánu!      Sylva a Mirek

Zúčastnění: o. Josef, Bogdan a Urszula (moderátoři z Polska), Pavel a Anička (Lubina), Jarek a Lenka (Lubina), Marek a Petra (Olonouc), Jirka a Lenka, Sylva a Mirek (Hlučín), František a Maruška (Janovice), Eva, Vendy, Hanka, Pavla, Anička, Terezka, Petr a kopec dětí
Počet zobrazení: 2823,  Datum vydání: 13.09.2008  14:33:15
Oáza pod Chorebem na poloostrově Synaj
 Tato slova Jana Pavla II. vedla o. Blachnického k myšlence velké evangelizace
"Ad Christum Redemptorem"
Modlitba na přímluvu služebníka Božího Františka Blachnického.

- Bože, Otče všemohoucí, děkujeme Ti za Tvého kněze, sluhu Božího Františka, kterého jsi neobyčejným způsobem obdařil milostí pevné víry, a který svůj život odevzdal k Tvé službě.

- Děkujeme Ti za to, že jsi mu dovolil vroucně milovat Tvou církev a porozumět nejhlubší zásadě její životnosti a plodnosti, kterou je snoubenecké odevzdání sebe v lásce Tvému Synu, podle vzoru Neposkvrněné, Matky církve.

- Děkujeme Ti také za to, že skrze tvého kněze vzniklo v Polsku Hnutí Světlo-Život, které touží vychovávat své účastníky k odevzdání a dávání sebe, a tím přispívat k růstu živých společenství církve.

- Buď velebený Bože, v služebníku Božím Otci Františkovi, v jeho životě a díle a oslav své jméno, uděl mi na jeho přímluvu milost ....., o kterou s pokorou prosím.

Amen.

 
 Tony Melendez hraje na kytaru bez rukou - nohama
a rozdává naději!

© Provincie Řádu minoritů v ČR,       Správce: o. Josef, email: ju@minorite.cz,       Webdesign: www.pudu.cz  (2020)