Víkendové setkání rodin (Cvilín, 12-14.1.2007)
Jde o katolické hnutí, které se vyvinulo
v Polsku v době posledních 50-ti let.
Jeho zakladatelem je diecézní
kněz František Blachnicki. Jako mladý kněz hledal po svých záporných zkušenostech, (formální víra,
vyhlazovací tábor, ztráta víry v člověka, komunistická vláda, atd.) východisko jak oslovit především mladého člověka, jak přispět k upevnění a prohloubení jeho víry, jelikož byl vystavován velkému nátlaku propagandy, zastrašování, a uměle řízených tendencí...
Více...   
Oáza Choreb · O nás · Plánujeme · Stalo se · Různé · Oáza rodin · Svědectví · Kontakty · Foto · Linky · Vzkazy · Přihláška
Dnes je Pátek 3. července  2020
Nejbližší akce:

Exercicie, dá-li Pán, se uskuteční v termínu 2.8. - 9.8.2015 (příjezd navečer, odjezd dopoledne) - 7 dní

Cena (zahrnuje ubytování, plnou penzi a zajištění péče o děti v době programu pro manžele - není-li v ceníku uvedeno jinak):

- dospělí a děti nad 10 let - 520 Kč/den

- 1. a 2. dítě ve věku od 2 do 9 let - 410 Kč/den

- další dítě ve věku 2 - 9 let - 360 Kč/den

- dítě do dvou let:

                      a) bez nároku na stravu, lůžko (vlastní postýlka) a péči chůviček) - 50 Kč/den

                      b) jinak než je uvedeno v bodu a) - 210 Kč/den

(Po přihlášení a potvrzení rezervace místa bude potřeba do 15.2.2015 zaplatit zálohu ve  výši 30% ceny. V případě neúčasti na rekolekcích se záloha vrací jen v případě, že účastník zajistí za sebe náhradu)

 

Termín konání akce (od - do):
02.08.2015 - 09.08.2015

Víkendové setkání rodin (Cvilín, 12-14.1.2007)

Sbírání souhvězdí, která toho dne nebyla na obloze.

Jak jste se o setkání dověděli?
Jirka: Jednou ráno manželce zavolal na mobil o. Josef a na toto setkání nás pozval. A protože se dovolal na číslo, které manželka už skoro nepoužívá (telefon se v noci sám přepnul na starou sim kartu), a protože jsme už delší dobu uvažovali o tom, že bychom se rádi jeli někam duchovně obohatit, brali jsme to jako Boží vůli a rádi jsme přijeli. S o. Josefem se už manželka zná z mládežnické Oázy, kde dříve jezdila.
Co je to setkání rodin?
Gabika: Je to vlastně duchovní víkend, kdy se spolu s ostatními rodinami, které sdílejí stejné hodnoty, můžeme sejít, popovídat si, poradit se, ale také si oddechnout, na chvíli se zastavit a ztišit se.
Jaké hodnoty máš na mysli?
Gabika: Je to především víra v Boha a život s Ním.
Jak setkání rodin probíhalo?
Jirka: Sešli jsme se v pátek večer a po seznámení s ostatními rodinami i s moderátory z Polska, jsme si připomněli vánoce a popovídali si o našich vánočních zvycích. Následující dva dny jsme se ráno scházeli v kostele u ranních chval, po nichž následovaly přednášky a modlitby. Po sobotním obědě jsme se vydali na procházku po okolí a připravili si příspěvek na večerní program. Pak byla mše svatá a po ní vskutku veselý program. Po posledním úkolu – sbírání souhvězdí, která toho dne nebyla na obloze, ale v lese mezi stromy, a při kterém jsme se krásně zahřáli, jsme den zakončili Adorací. Dopolední program v neděli byl obdobný jako v sobotu. Po obědě jsme se pak rozloučili a rozjeli se domů.
Mohou přijet i rodiny s dětmi?
Gabika: Samozřejmě. O děti bylo dobře postaráno. Starala se o ně dvě šikovná děvčata, která se jim celý víkend věnovala. Rodiče se tedy mohli soustředit na přednášky a modlitby.
Nebáli jste se nového prostředí?
Jirka: Trošku ano, ale v poslední době jsem nových věcí zažil mnoho, a pomalu si zvykám.
Co vám toto setkání dalo?
Gabika: Myslím, že nám to duchovně velmi pomohlo. Uvědomili jsme si, že je důležité a prospěšné si najít čas na společnou četbu Písma a hlavně na motlitbu. Také jsme si zde odpočinuli a mohli poznat nové přátele.
Jirka: Naše společenství nám připomnělo, jak asi mohla vypadat společenství prvních křesťanů, kteří se scházeli po domech, četli Písmo, lámali chléb a modlili se. Měli všechno společné a navzájem se dělili.
Přijedete zase?
Jirka i Gabika: Určitě ano.
Co byste vzkázali ostatním?Všem moc děkujeme a těšíme se na další setkání.
PS: Zatrub, miluješ-li Ježíše!
 
Ptali se a odpovídali Jirka a Gabika Vajglovi

Počet zobrazení: 2316,  Datum vydání: 08.02.2007  14:26:07
Oáza pod Chorebem na poloostrově Synaj
 Tato slova Jana Pavla II. vedla o. Blachnického k myšlence velké evangelizace
"Ad Christum Redemptorem"
Modlitba na přímluvu služebníka Božího Františka Blachnického.

- Bože, Otče všemohoucí, děkujeme Ti za Tvého kněze, sluhu Božího Františka, kterého jsi neobyčejným způsobem obdařil milostí pevné víry, a který svůj život odevzdal k Tvé službě.

- Děkujeme Ti za to, že jsi mu dovolil vroucně milovat Tvou církev a porozumět nejhlubší zásadě její životnosti a plodnosti, kterou je snoubenecké odevzdání sebe v lásce Tvému Synu, podle vzoru Neposkvrněné, Matky církve.

- Děkujeme Ti také za to, že skrze tvého kněze vzniklo v Polsku Hnutí Světlo-Život, které touží vychovávat své účastníky k odevzdání a dávání sebe, a tím přispívat k růstu živých společenství církve.

- Buď velebený Bože, v služebníku Božím Otci Františkovi, v jeho životě a díle a oslav své jméno, uděl mi na jeho přímluvu milost ....., o kterou s pokorou prosím.

Amen.

 
 Tony Melendez hraje na kytaru bez rukou - nohama
a rozdává naději!

© Provincie Řádu minoritů v ČR,       Správce: o. Josef, email: ju@minorite.cz,       Webdesign: www.pudu.cz  (2020)