Oáza rodin (Cvilín, 5. - 7. 10. 2007)
Jde o katolické hnutí, které se vyvinulo
v Polsku v době posledních 50-ti let.
Jeho zakladatelem je diecézní
kněz František Blachnicki. Jako mladý kněz hledal po svých záporných zkušenostech, (formální víra,
vyhlazovací tábor, ztráta víry v člověka, komunistická vláda, atd.) východisko jak oslovit především mladého člověka, jak přispět k upevnění a prohloubení jeho víry, jelikož byl vystavován velkému nátlaku propagandy, zastrašování, a uměle řízených tendencí...
Více...   
Oáza Choreb · O nás · Plánujeme · Stalo se · Různé · Oáza rodin · Svědectví · Kontakty · Foto · Linky · Vzkazy · Přihláška
Dnes je Pátek 3. července  2020
Nejbližší akce:

Exercicie, dá-li Pán, se uskuteční v termínu 2.8. - 9.8.2015 (příjezd navečer, odjezd dopoledne) - 7 dní

Cena (zahrnuje ubytování, plnou penzi a zajištění péče o děti v době programu pro manžele - není-li v ceníku uvedeno jinak):

- dospělí a děti nad 10 let - 520 Kč/den

- 1. a 2. dítě ve věku od 2 do 9 let - 410 Kč/den

- další dítě ve věku 2 - 9 let - 360 Kč/den

- dítě do dvou let:

                      a) bez nároku na stravu, lůžko (vlastní postýlka) a péči chůviček) - 50 Kč/den

                      b) jinak než je uvedeno v bodu a) - 210 Kč/den

(Po přihlášení a potvrzení rezervace místa bude potřeba do 15.2.2015 zaplatit zálohu ve  výši 30% ceny. V případě neúčasti na rekolekcích se záloha vrací jen v případě, že účastník zajistí za sebe náhradu)

 

Termín konání akce (od - do):
02.08.2015 - 09.08.2015

Oáza rodin (Cvilín, 5. - 7. 10. 2007)

Moc se těšíme na příště.

Na začátku října se uskutečnila oáza rodin. Tuto víkendovku bych nazvala seznamovací. Bylo nás sice poskromnu, ale zato převažovaly páry, které s námi jely poprvé. A tak jsme se seznamovali nejen mezi sebou navzájem, ale také s hnutím Světlo-Život a s tím, co nám nabízí formace domácí církve. A jak se nám to líbilo? Se svými pocity a dojmy se rozdělili jedni účastníci.
Spolu s manželem jsme si to pěkně prožili. Přednášející pár nám byl mile sympatický svou otevřeností a zároveň inspirující pro jejich samozřejmé vztahování věcí běžných k věcem Kristovým. Pro mne osobně byla taky hodně zajímá první zkušenost s "chůvou".
Pocit, že právě nevím, kde Toník (půl roční miminko) je a co dělá, byl pro mě nový a teprve jsem se učila být v klidu a soustředit se na program a ne pořád jedním uchem poslouchat, jestli neuslyším jeho pláč. Přednášející pár, nám nastínil jak vypadá formace manželů v hnutí Světlo - Život, je nám jasná náročnost, která je na nás kladena, jako na manžele, ale o to více se těšíme na plody naší snahy. Moc se těšíme na příště a pevně doufáme, že všichni budeme zdraví a budeme moci přijet.

Počet zobrazení: 2844,  Datum vydání: 15.10.2007  16:35:23
Oáza pod Chorebem na poloostrově Synaj
 Tato slova Jana Pavla II. vedla o. Blachnického k myšlence velké evangelizace
"Ad Christum Redemptorem"
Modlitba na přímluvu služebníka Božího Františka Blachnického.

- Bože, Otče všemohoucí, děkujeme Ti za Tvého kněze, sluhu Božího Františka, kterého jsi neobyčejným způsobem obdařil milostí pevné víry, a který svůj život odevzdal k Tvé službě.

- Děkujeme Ti za to, že jsi mu dovolil vroucně milovat Tvou církev a porozumět nejhlubší zásadě její životnosti a plodnosti, kterou je snoubenecké odevzdání sebe v lásce Tvému Synu, podle vzoru Neposkvrněné, Matky církve.

- Děkujeme Ti také za to, že skrze tvého kněze vzniklo v Polsku Hnutí Světlo-Život, které touží vychovávat své účastníky k odevzdání a dávání sebe, a tím přispívat k růstu živých společenství církve.

- Buď velebený Bože, v služebníku Božím Otci Františkovi, v jeho životě a díle a oslav své jméno, uděl mi na jeho přímluvu milost ....., o kterou s pokorou prosím.

Amen.

 
 Tony Melendez hraje na kytaru bez rukou - nohama
a rozdává naději!

© Provincie Řádu minoritů v ČR,       Správce: o. Josef, email: ju@minorite.cz,       Webdesign: www.pudu.cz  (2020)