Oáza Rodin I° Bílá voda - svědectví
Jde o katolické hnutí, které se vyvinulo
v Polsku v době posledních 50-ti let.
Jeho zakladatelem je diecézní
kněz František Blachnicki. Jako mladý kněz hledal po svých záporných zkušenostech, (formální víra,
vyhlazovací tábor, ztráta víry v člověka, komunistická vláda, atd.) východisko jak oslovit především mladého člověka, jak přispět k upevnění a prohloubení jeho víry, jelikož byl vystavován velkému nátlaku propagandy, zastrašování, a uměle řízených tendencí...
Více...   
Oáza Choreb · O nás · Plánujeme · Stalo se · Různé · Oáza rodin · Svědectví · Kontakty · Foto · Linky · Vzkazy · Přihláška
Dnes je Úterý 18. ledna  2022
Nejbližší akce:

Exercicie, dá-li Pán, se uskuteční v termínu 2.8. - 9.8.2015 (příjezd navečer, odjezd dopoledne) - 7 dní

Cena (zahrnuje ubytování, plnou penzi a zajištění péče o děti v době programu pro manžele - není-li v ceníku uvedeno jinak):

- dospělí a děti nad 10 let - 520 Kč/den

- 1. a 2. dítě ve věku od 2 do 9 let - 410 Kč/den

- další dítě ve věku 2 - 9 let - 360 Kč/den

- dítě do dvou let:

                      a) bez nároku na stravu, lůžko (vlastní postýlka) a péči chůviček) - 50 Kč/den

                      b) jinak než je uvedeno v bodu a) - 210 Kč/den

(Po přihlášení a potvrzení rezervace místa bude potřeba do 15.2.2015 zaplatit zálohu ve  výši 30% ceny. V případě neúčasti na rekolekcích se záloha vrací jen v případě, že účastník zajistí za sebe náhradu)

 

Termín konání akce (od - do):
02.08.2015 - 09.08.2015

Oáza Rodin I° Bílá voda - svědectví

Svědectví účastníků letních rekolekcí Oázy rodin I° v Bílé Vodě.

Od 18. 7. do 3. 8. 2014 jsme se v Bílé Vodě na Jesenicku účastnili duchovních cvičení, tzv. Oázy nového života I°. Jsme manželé teprve dva roky, máme jedenáctiměsíčního chlapečka a druhé miminko na cestě. Byly to naše první rekolekce pro manžele, kterých jsme se zúčastnili.

Rozhodnout se obětovat dva týdny dovolené pro duchovní program místo zájezdu k moři nebo do hor nebylo úplně jednoduché. Přesto jsme cítili, že chceme udělat něco pro rozvoj našeho duchovního života a tím i našeho manželství. Nakonec jsme vloženého času nelitovali. Báječné rodiny, které se spolu s námi exercicií účastnily, bohatý program pro děti i dospělé, společné hry, výlety do přírody nebo okolních měst. To vše nás naplňovalo radostí.

Nejvíce nás oslovila svědectví jednotlivých rodin a přednášky o Bohu a manželství. Dostali jsme velkou příležitost si znovu uvědomit, že na prvním místě v našem životě je Bůh a hned po něm náš partner (manžel/manželka). A nejen to. Otec Josef Goryl OFMConv. a ostatní přednášející nás učili, jak se podle této pravdy řídit v běžném životě.

Ukázali nám, jak se společně s manželem a dětmi modlit, jak si lépe naslouchat, jak odevzdávat svůj život do Božích rukou... Také jsme měli možnost účastnit se každý den mše svaté a adorace, obnovit manželské sliby a v novém světle přijímat svátosti. Jsme moc rádi, že jsme mohli prožít tak krásnou dovolenou, která byla naplněna něčím víc, než jen klasickými letními radovánkami. Za to děkujeme Bohu!

Petr a Lucie Koželuhovi


Počet zobrazení: 2812,  Datum vydání: 23.10.2014  12:16:06
Oáza pod Chorebem na poloostrově Synaj
 Tato slova Jana Pavla II. vedla o. Blachnického k myšlence velké evangelizace
"Ad Christum Redemptorem"
Modlitba na přímluvu služebníka Božího Františka Blachnického.

- Bože, Otče všemohoucí, děkujeme Ti za Tvého kněze, sluhu Božího Františka, kterého jsi neobyčejným způsobem obdařil milostí pevné víry, a který svůj život odevzdal k Tvé službě.

- Děkujeme Ti za to, že jsi mu dovolil vroucně milovat Tvou církev a porozumět nejhlubší zásadě její životnosti a plodnosti, kterou je snoubenecké odevzdání sebe v lásce Tvému Synu, podle vzoru Neposkvrněné, Matky církve.

- Děkujeme Ti také za to, že skrze tvého kněze vzniklo v Polsku Hnutí Světlo-Život, které touží vychovávat své účastníky k odevzdání a dávání sebe, a tím přispívat k růstu živých společenství církve.

- Buď velebený Bože, v služebníku Božím Otci Františkovi, v jeho životě a díle a oslav své jméno, uděl mi na jeho přímluvu milost ....., o kterou s pokorou prosím.

Amen.

 
 Tony Melendez hraje na kytaru bez rukou - nohama
a rozdává naději!

© Provincie Řádu minoritů v ČR,       Správce: o. Josef, email: ju@minorite.cz,       Webdesign: www.pudu.cz  (2022)