OPERACE ONDŘEJ
Jde o katolické hnutí, které se vyvinulo
v Polsku v době posledních 50-ti let.
Jeho zakladatelem je diecézní
kněz František Blachnicki. Jako mladý kněz hledal po svých záporných zkušenostech, (formální víra,
vyhlazovací tábor, ztráta víry v člověka, komunistická vláda, atd.) východisko jak oslovit především mladého člověka, jak přispět k upevnění a prohloubení jeho víry, jelikož byl vystavován velkému nátlaku propagandy, zastrašování, a uměle řízených tendencí...
Více...   
Oáza Choreb · O nás · Plánujeme · Stalo se · Různé · Oáza rodin · Svědectví · Kontakty · Foto · Linky · Vzkazy · Přihláška
Dnes je Pátek 3. července  2020
Nejbližší akce:

Exercicie, dá-li Pán, se uskuteční v termínu 2.8. - 9.8.2015 (příjezd navečer, odjezd dopoledne) - 7 dní

Cena (zahrnuje ubytování, plnou penzi a zajištění péče o děti v době programu pro manžele - není-li v ceníku uvedeno jinak):

- dospělí a děti nad 10 let - 520 Kč/den

- 1. a 2. dítě ve věku od 2 do 9 let - 410 Kč/den

- další dítě ve věku 2 - 9 let - 360 Kč/den

- dítě do dvou let:

                      a) bez nároku na stravu, lůžko (vlastní postýlka) a péči chůviček) - 50 Kč/den

                      b) jinak než je uvedeno v bodu a) - 210 Kč/den

(Po přihlášení a potvrzení rezervace místa bude potřeba do 15.2.2015 zaplatit zálohu ve  výši 30% ceny. V případě neúčasti na rekolekcích se záloha vrací jen v případě, že účastník zajistí za sebe náhradu)

 

Termín konání akce (od - do):
02.08.2015 - 09.08.2015

OPERACE ONDŘEJ

- Operace Ondřej – projekt vycházející z jednoduché zásady, kterou se kdysi řídil apoštol Ondřej – přivést druhého ke Kristu.
- Operace Ondřej – tato zásada nás má zmobilizovat k modlitbě, spřátelení se, později k pozvání a přivedení na konkrétní evangelizační akci, např.:

  

těch, které známe a víme, že potřebují Krista. Připoj se k jiným křesťanům, kteří věří, že se Bůh skrze ně může dostat k sousedům, známým, k přátelům, k rodině s Radostnou zvěstí o novém životě v Kristu.
 
Můj operační seznam

Zavazuji se k pravidelné modlitbě za tyto osoby:
1. ………………………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………………………
3. ……………………………………………………………………………….
4. ……………………………………………………………………………….
5. ……………………………………………………………………………….
Jedním z dvou, kteří to uslyšeli od Jana a šli za Ním, byl Ondřej, bratr Šimona Petra. Ten se setkal nejdříve se svým bratrem a řekl mu: „Nalezli jsme Mesiáše!“ a přivedl ho k Ježíši. (J 1,40-42)
 
Operace Ondřej  –  5 jednoduchých kroků
 
1. Rozhlédni se kolem
Tvůj misijní prostor je přesně tam, kde bydlíš, pracuješ nebo chodíš do školy. Zapiš do svého operačního seznamu  jména osob, které znáš, a které potřebují Ježíše. Pravidelně se za ně modli.
 
2. Pozvedej své oči k nebi
Bůh proměňuje lidi díky modlitbě. Modli se každý den za osoby, které máš uvedené ve svém operačním seznamu a pros Boha, aby ti dal příležitost mluvit s nimi o Boží lásce.
 
3. Jdi naproti
Hledej příležitost k prohlubování přátelství s osobami uvedenými ve tvém seznamu. Snaž se získat jejich důvěru, pobývej s nimi. Přátelství otevírá dveře k rozhovoru o Kristu.
 
4. Mysli na budoucnost
Popovídej si s každou osobou ze seznamu o tom, že by sis přál, aby se zúčastnila evangelizace. Vyber si konkrétní datum evangelizační akce a pozvi je.
 
5. Zahrň je duchovní péčí
Ti, kdo odpoví na volání Krista a projeví zájem o evangelizaci, potřebují tvoji podporu. Pokračuj v modlitbě jak za ty, kdo projevili zájem, tak za ty, kdo se ještě nerozhodli. Pozvi je také na modlitební setkání nebo do formační skupinky.

Počet zobrazení: 3012,  Datum vydání: 15.10.2007  12:22:10
Oáza pod Chorebem na poloostrově Synaj
 Tato slova Jana Pavla II. vedla o. Blachnického k myšlence velké evangelizace
"Ad Christum Redemptorem"
Modlitba na přímluvu služebníka Božího Františka Blachnického.

- Bože, Otče všemohoucí, děkujeme Ti za Tvého kněze, sluhu Božího Františka, kterého jsi neobyčejným způsobem obdařil milostí pevné víry, a který svůj život odevzdal k Tvé službě.

- Děkujeme Ti za to, že jsi mu dovolil vroucně milovat Tvou církev a porozumět nejhlubší zásadě její životnosti a plodnosti, kterou je snoubenecké odevzdání sebe v lásce Tvému Synu, podle vzoru Neposkvrněné, Matky církve.

- Děkujeme Ti také za to, že skrze tvého kněze vzniklo v Polsku Hnutí Světlo-Život, které touží vychovávat své účastníky k odevzdání a dávání sebe, a tím přispívat k růstu živých společenství církve.

- Buď velebený Bože, v služebníku Božím Otci Františkovi, v jeho životě a díle a oslav své jméno, uděl mi na jeho přímluvu milost ....., o kterou s pokorou prosím.

Amen.

 
 Tony Melendez hraje na kytaru bez rukou - nohama
a rozdává naději!

© Provincie Řádu minoritů v ČR,       Správce: o. Josef, email: ju@minorite.cz,       Webdesign: www.pudu.cz  (2020)