OM v Rudíkově (8.-10.2.2008)
Jde o katolické hnutí, které se vyvinulo
v Polsku v době posledních 50-ti let.
Jeho zakladatelem je diecézní
kněz František Blachnicki. Jako mladý kněz hledal po svých záporných zkušenostech, (formální víra,
vyhlazovací tábor, ztráta víry v člověka, komunistická vláda, atd.) východisko jak oslovit především mladého člověka, jak přispět k upevnění a prohloubení jeho víry, jelikož byl vystavován velkému nátlaku propagandy, zastrašování, a uměle řízených tendencí...
Více...   
Oáza Choreb · O nás · Plánujeme · Stalo se · Různé · Oáza rodin · Svědectví · Kontakty · Foto · Linky · Vzkazy · Přihláška
Dnes je Pátek 3. července  2020
Nejbližší akce:

Exercicie, dá-li Pán, se uskuteční v termínu 2.8. - 9.8.2015 (příjezd navečer, odjezd dopoledne) - 7 dní

Cena (zahrnuje ubytování, plnou penzi a zajištění péče o děti v době programu pro manžele - není-li v ceníku uvedeno jinak):

- dospělí a děti nad 10 let - 520 Kč/den

- 1. a 2. dítě ve věku od 2 do 9 let - 410 Kč/den

- další dítě ve věku 2 - 9 let - 360 Kč/den

- dítě do dvou let:

                      a) bez nároku na stravu, lůžko (vlastní postýlka) a péči chůviček) - 50 Kč/den

                      b) jinak než je uvedeno v bodu a) - 210 Kč/den

(Po přihlášení a potvrzení rezervace místa bude potřeba do 15.2.2015 zaplatit zálohu ve  výši 30% ceny. V případě neúčasti na rekolekcích se záloha vrací jen v případě, že účastník zajistí za sebe náhradu)

 

Termín konání akce (od - do):
02.08.2015 - 09.08.2015

OM v Rudíkově (8.-10.2.2008)

Hlásání Krista je samozřejmostí a důsledkem naší víry a naši bližní mají právo dozvědět se o Kristu.

Druhý únorový a zároveň první postní víkend se stala fara v Rudíkově útočištěm asi 20 oázákům z různých koutů Čech, Moravy a Slezska. Tématem víkendovky byla, jako celý tento rok, evangelizace. O ní jsme mluvili na skupinkách, kde jsme si uvědomovali (stejně jako chorebáci na lednové víkendovce), že hlásání Krista je samozřejmostí a důsledkem naší víry a naši bližní mají právo dozvědět se o Kristu a také, že evangelizace je především dílo a věc Ducha Svatého a my máme sloužit jako Jeho nástroje. Působení Ducha Svatého při evangelizaci se podrobněji věnovala také sobotní katecheze o. Jana. Po dobrém obědě, o který se nám, stejně jako o všechno ostatní jídlo staraly hodné maminky Maruška a Danka, jsme se prošli po okolí, které však bylo značně rozbahněné   Při večerní pobožnosti obdrželi „podvojkaři“ postní zápisníčky. V neděli jsme se spojili s místní farností při mši svaté a po ní mnozí znovu přijali popelec jako znamení pokání a touhy přiblížit se ke Kristu. O této touze svědčilo také to, že při nedělním dělení se nejsilnějším a nejvíce hodnoceným bodem programu ukázala páteční celonoční adorace. No a po nedělním obědě už nám nezbylo nic jiného než se rozjet zpátky do svých domovů, abychom i tam přinášeli Krista.


Počet zobrazení: 2564,  Datum vydání: 15.05.2008  16:24:32
Oáza pod Chorebem na poloostrově Synaj
 Tato slova Jana Pavla II. vedla o. Blachnického k myšlence velké evangelizace
"Ad Christum Redemptorem"
Modlitba na přímluvu služebníka Božího Františka Blachnického.

- Bože, Otče všemohoucí, děkujeme Ti za Tvého kněze, sluhu Božího Františka, kterého jsi neobyčejným způsobem obdařil milostí pevné víry, a který svůj život odevzdal k Tvé službě.

- Děkujeme Ti za to, že jsi mu dovolil vroucně milovat Tvou církev a porozumět nejhlubší zásadě její životnosti a plodnosti, kterou je snoubenecké odevzdání sebe v lásce Tvému Synu, podle vzoru Neposkvrněné, Matky církve.

- Děkujeme Ti také za to, že skrze tvého kněze vzniklo v Polsku Hnutí Světlo-Život, které touží vychovávat své účastníky k odevzdání a dávání sebe, a tím přispívat k růstu živých společenství církve.

- Buď velebený Bože, v služebníku Božím Otci Františkovi, v jeho životě a díle a oslav své jméno, uděl mi na jeho přímluvu milost ....., o kterou s pokorou prosím.

Amen.

 
 Tony Melendez hraje na kytaru bez rukou - nohama
a rozdává naději!

© Provincie Řádu minoritů v ČR,       Správce: o. Josef, email: ju@minorite.cz,       Webdesign: www.pudu.cz  (2020)