OM (Rudikov, 10. - 12. 11. 2006)
Jde o katolické hnutí, které se vyvinulo
v Polsku v době posledních 50-ti let.
Jeho zakladatelem je diecézní
kněz František Blachnicki. Jako mladý kněz hledal po svých záporných zkušenostech, (formální víra,
vyhlazovací tábor, ztráta víry v člověka, komunistická vláda, atd.) východisko jak oslovit především mladého člověka, jak přispět k upevnění a prohloubení jeho víry, jelikož byl vystavován velkému nátlaku propagandy, zastrašování, a uměle řízených tendencí...
Více...   
Oáza Choreb · O nás · Plánujeme · Stalo se · Různé · Oáza rodin · Svědectví · Kontakty · Foto · Linky · Vzkazy · Přihláška
Dnes je Pátek 14. srpna  2020
Nejbližší akce:

Exercicie, dá-li Pán, se uskuteční v termínu 2.8. - 9.8.2015 (příjezd navečer, odjezd dopoledne) - 7 dní

Cena (zahrnuje ubytování, plnou penzi a zajištění péče o děti v době programu pro manžele - není-li v ceníku uvedeno jinak):

- dospělí a děti nad 10 let - 520 Kč/den

- 1. a 2. dítě ve věku od 2 do 9 let - 410 Kč/den

- další dítě ve věku 2 - 9 let - 360 Kč/den

- dítě do dvou let:

                      a) bez nároku na stravu, lůžko (vlastní postýlka) a péči chůviček) - 50 Kč/den

                      b) jinak než je uvedeno v bodu a) - 210 Kč/den

(Po přihlášení a potvrzení rezervace místa bude potřeba do 15.2.2015 zaplatit zálohu ve  výši 30% ceny. V případě neúčasti na rekolekcích se záloha vrací jen v případě, že účastník zajistí za sebe náhradu)

 

Termín konání akce (od - do):
02.08.2015 - 09.08.2015

OM (Rudikov, 10. - 12. 11. 2006)

Díky Tobě Pane za uplynulý víkend!

Ahoj všem ve spolek,
dnes je středa ráno, už několik dní uplynulo od návratu z Rudíkova a doléhá na mne dozvuk uplynulé mé víkendovky, v pořadí druhé, které jsem se účastnil. Tato víkendovka byla poměrně komornější, neb se jí účastnilo krom dvou otců a dvou psů celkem tuším max 14 lidí.
Prostředí bylo naprosto báječné, byl tam naprostý klid, na faře jsem si připadal jak na zámku, neboť všude malované stropy, stará kachlová kamna, dřevěná podlaha, kované dveře, příjemná kuchyně.
Ale víkendovka nebyla o materiální stránce, ale převážně o duchovní a tak tedy pár slov či vět k mým zážitkům. Díky tomu, že zde bylo relativně málo lidí, méně než na Cvilíně, tak celá víkendovka byla mnohem intenzivnější a tudíž pro mne jako pro "nováčka" mnohem náročnější, ale byla naprosto báječná. Člověk měl možnost ne jenom se snažit lépe či více, resp. intenzivněji komunikovat s Bohem, ale též mohl se pořádně seznámit s kolektivem, který tam byl a musím říci, že všichni tam byli báječní. Adorace do půl druhé ráno pro mne byla nejprve ve znamení zimy, pak na mne chvíli šel spánek, ale ke konci adorace jsem měl toliko energie, že jsem pak nemohl usnout. :-(
Společné modlitby a skupinka lidí, která kolem mne byla, vytvářela atmosféru, kde všichni byli otevření Bohu a celá víkendovka byla naprosto super.
Resummé: celá víkendovka byla pro mne poměrně těžká, ale o to více nádherná a jsem rád, že jsem se jí mohl zúčastnit a mohl na mne dýchnout Duch svatý.
Víte, pocity se velmi těžko popisují, ale snažil jsem se nějak popsat své pocity. kdybych toto psal znovu, asi bych to napsal jinak, ale píšu to tak jak to cítím, alespon se snažím.
A vy všichni, kteří jsete tam byli tak toto patří Vám: Byli jste naprosto báječní a děkuju Vám za společenství, které jsme tam vytvořili. A Vy všichni, kteří jste tam nebyli, tak jsme se za Vás modlili a škoda že jste se nezúčastnili. třeba příště.
Díky Tobě Pane za uplynulý víkend, byl báječný a ještě jednou děkuju Ti.
Michal


Počet zobrazení: 2131,  Datum vydání: 24.12.2006  01:35:30
Oáza pod Chorebem na poloostrově Synaj
 Tato slova Jana Pavla II. vedla o. Blachnického k myšlence velké evangelizace
"Ad Christum Redemptorem"
Modlitba na přímluvu služebníka Božího Františka Blachnického.

- Bože, Otče všemohoucí, děkujeme Ti za Tvého kněze, sluhu Božího Františka, kterého jsi neobyčejným způsobem obdařil milostí pevné víry, a který svůj život odevzdal k Tvé službě.

- Děkujeme Ti za to, že jsi mu dovolil vroucně milovat Tvou církev a porozumět nejhlubší zásadě její životnosti a plodnosti, kterou je snoubenecké odevzdání sebe v lásce Tvému Synu, podle vzoru Neposkvrněné, Matky církve.

- Děkujeme Ti také za to, že skrze tvého kněze vzniklo v Polsku Hnutí Světlo-Život, které touží vychovávat své účastníky k odevzdání a dávání sebe, a tím přispívat k růstu živých společenství církve.

- Buď velebený Bože, v služebníku Božím Otci Františkovi, v jeho životě a díle a oslav své jméno, uděl mi na jeho přímluvu milost ....., o kterou s pokorou prosím.

Amen.

 
 Tony Melendez hraje na kytaru bez rukou - nohama
a rozdává naději!

© Provincie Řádu minoritů v ČR,       Správce: o. Josef, email: ju@minorite.cz,       Webdesign: www.pudu.cz  (2020)