OM (Osová Bítýška, 9.-11.2.2007)
Jde o katolické hnutí, které se vyvinulo
v Polsku v době posledních 50-ti let.
Jeho zakladatelem je diecézní
kněz František Blachnicki. Jako mladý kněz hledal po svých záporných zkušenostech, (formální víra,
vyhlazovací tábor, ztráta víry v člověka, komunistická vláda, atd.) východisko jak oslovit především mladého člověka, jak přispět k upevnění a prohloubení jeho víry, jelikož byl vystavován velkému nátlaku propagandy, zastrašování, a uměle řízených tendencí...
Více...   
Oáza Choreb · O nás · Plánujeme · Stalo se · Různé · Oáza rodin · Svědectví · Kontakty · Foto · Linky · Vzkazy · Přihláška
Dnes je Pátek 3. července  2020
Nejbližší akce:

Exercicie, dá-li Pán, se uskuteční v termínu 2.8. - 9.8.2015 (příjezd navečer, odjezd dopoledne) - 7 dní

Cena (zahrnuje ubytování, plnou penzi a zajištění péče o děti v době programu pro manžele - není-li v ceníku uvedeno jinak):

- dospělí a děti nad 10 let - 520 Kč/den

- 1. a 2. dítě ve věku od 2 do 9 let - 410 Kč/den

- další dítě ve věku 2 - 9 let - 360 Kč/den

- dítě do dvou let:

                      a) bez nároku na stravu, lůžko (vlastní postýlka) a péči chůviček) - 50 Kč/den

                      b) jinak než je uvedeno v bodu a) - 210 Kč/den

(Po přihlášení a potvrzení rezervace místa bude potřeba do 15.2.2015 zaplatit zálohu ve  výši 30% ceny. V případě neúčasti na rekolekcích se záloha vrací jen v případě, že účastník zajistí za sebe náhradu)

 

Termín konání akce (od - do):
02.08.2015 - 09.08.2015

OM (Osová Bítýška, 9.-11.2.2007)

Radostné poselství obsahuje slovo o kříži.

Tentokrát jsme víkend prožili v Osové Bítýšce, v diecézním centrum mládeže, společně s Moravskou a Českou Oázu. Místo bylo opět na půl cesty - minuloročný Rudíkov, byl také v těchto končinách, ale na druhé straně dálnice a o pár km dál.
Sešli jsme se v pátek, mše svatá večer nebyla (škoda velká), a tak byla adorace, možnost svaté zpovědi (naším otcům Juzkovi a Janovi pomáhal místní o. Roman). Adorace byla velice taková v Božím duchu, věřím, že i ostatní to tak vnímali. Pak následovalo učení se silenciu a mohlo se jít vydatně spát. Nevím zda by se nemělo chrápání, a jiné spánku podpůrné zvuky, přece jen zařadit na seznam činností odporujících silenciu .
Sobotní budíček byl velmi brzo, ale povedlo se nám vstát, horší to bylo v neděli. Klasicky ranní program začínal v kapli místního diecezního centra, která byla velice hezky ozdobena motivy 4 evangelistů - mrkněte na fotky.
Pak následoval stánek nad Slovem Božím Mt 5, 13-16 a dokonce sluníčko lákalo ven, tak jako na letních oázách. Vše bylo v časovém poklidu - já to aspoň tak vnímal, že mě nic nežene, nestresuje (a ne jako poslední dobou v práci).
Poté jsme měli mini přípravu zpěvů na mši svatou, kterou sloužil již o. Pavel, který dorazil hodně pozdě v noci. Co bylo na kázáni si již nepamatuji, ale Hanka si vzpomíná: "... Bůh si věděl rady s Eviným jablkem, buďte si jisti, že si ví rady i s naším životem ... ."
Pak následovala katecheze o Rodině a skupinky, začínalo se v horním sále za doprovodu móóóc teplounkých paprsků sluníčka.
Otec Juzek začal různými otázkami z různých oblastí rodiny - věřící i té světské - co a jak vidíme, co je normální atd. Např. jsme mluvili o času rodičů pro děti - kroužky každý den do 17:00, nebo i déle vs. kariéra rodičů. Společné prožívaní života rodiny, domácí církve - společná modlitba. Že je rodina základním kámenem společnosti, často i sama společnost dost popírá. Chybí nám obětavost obecně a pak i pro rodinu, stahuje nás konzumní způsob života. Rodina pak nežije pospolu a potom není divu, že se rozpadá.
Pak jsme se rozdělili na skupinky a šli jsme aplikovat "spánok stretnutia" ........... ale né, měli skupinky . Mluvili jsme o apoštolské adhortaci svatého otce Jana Pavla II - FAMILIARIS CONSORTIO a povedlo se mi ji najít na googlu - já sám si to chci přečíst, a pro Vás to bude jistě také zajímavé
http://www.kebrle.cz/katdocs/FamiliarisConsortio.htm. Měli jsme vytisknutý úryvek z tohoto dokumentu a také několik citátů od Františka Blachnického, které byly víc zaměřené na praktickou realizaci těchto "myšlenek" v životě. Bylo to velice úžasné, podnětné. Ačkoliv mnozí tyto "věcí" známe, zde byl čas se o ně podělit, zamyslet se, obohatit se, ale některé věci ani tak extra pevně neumíme "vysypat" z rukávu, i když je nosíme podvědomě v srdci a pak v praxi Vám to najednou "naskakuje".
Pak následovalo dělení se závěry úsudků všech tří skupinek a vyšly z toho zajímavé postřehy.
Co mě velice zaujalo - byla myšlenka od Jana Pavla II: " .... radostné poselství obsahuje slovo o kříži. Ale právě kříž dává rodině dozrávat k plnosti jejího bytí a k dokonalosti lásky." V posledních dnech jsem někde zaslechl myšlenku - přes kříž, díky kříži, až po kříži bylo zmrtvýchvstání, až pak může být oslavený Kristus. Mě osobně to velmi rezonuje v uších. Pak násleovalo další skvělé ham-ham díky mamce Dance, která nám vařila i na minulé OM v Rudíkově – (co takhle diakonie zlaté vařečky? Pak jsme vyrazili k rybníku za vsí, pěkně se prošli, někteří proběhli, i když sluníčko již zalezlo za oblaka. Pak jsme rozehráli mnohé turnaje ve stolním fotbálku o jogurty a vyhráli jsme my - červení . Pak jsme ladili program na večer Nové Kultury.
Večerní chvály, po kterých byla opět výborná večeře, nás přivedly do krásné kaple no a pak byl Radostný večer Nové Kultury. A už přišly na pořad tance - židovské, polonéza, proplétané výstupem Synka Hanáka - viz fotky, sklerotickým dědkem a bábou a také Oázovým testem o. Juzka, který byl i dost náročný a napínavý. Opravovaní bylo zábavné . Vyhrála na plné čáře animátorka Monika z Brna.
A již tradičně následovala adorka a silencium, opravdu jsem adoraci vnímal jako čas plně pro Pána a tak tomu i bylo.
Ráno klasika, chvály, skvělá snídačka, spánok - stánok stretnutia, malý nácvik písniček (Kameny chrámové) a pak mše svatá z farností v pěkném kostele sv. Jakuba. A potom dělení, polední chvály, perfektní obídek a rychlý úklid a pomalý rozchod do všech koutů světa.
Doufám, že jste všichni dorazili OK, my teda až 18:00 do  Prahy, ale jinak fajn. Cestou nám ještě prosvítlo sluníčko - díky Ti Bože.
Marek
chyby kontrolovala Jana

Počet zobrazení: 2299,  Datum vydání: 18.02.2007  16:21:17
Oáza pod Chorebem na poloostrově Synaj
 Tato slova Jana Pavla II. vedla o. Blachnického k myšlence velké evangelizace
"Ad Christum Redemptorem"
Modlitba na přímluvu služebníka Božího Františka Blachnického.

- Bože, Otče všemohoucí, děkujeme Ti za Tvého kněze, sluhu Božího Františka, kterého jsi neobyčejným způsobem obdařil milostí pevné víry, a který svůj život odevzdal k Tvé službě.

- Děkujeme Ti za to, že jsi mu dovolil vroucně milovat Tvou církev a porozumět nejhlubší zásadě její životnosti a plodnosti, kterou je snoubenecké odevzdání sebe v lásce Tvému Synu, podle vzoru Neposkvrněné, Matky církve.

- Děkujeme Ti také za to, že skrze tvého kněze vzniklo v Polsku Hnutí Světlo-Život, které touží vychovávat své účastníky k odevzdání a dávání sebe, a tím přispívat k růstu živých společenství církve.

- Buď velebený Bože, v služebníku Božím Otci Františkovi, v jeho životě a díle a oslav své jméno, uděl mi na jeho přímluvu milost ....., o kterou s pokorou prosím.

Amen.

 
 Tony Melendez hraje na kytaru bez rukou - nohama
a rozdává naději!

© Provincie Řádu minoritů v ČR,       Správce: o. Josef, email: ju@minorite.cz,       Webdesign: www.pudu.cz  (2020)