OM na Cvilíně (25.-27.4.2008)
Jde o katolické hnutí, které se vyvinulo
v Polsku v době posledních 50-ti let.
Jeho zakladatelem je diecézní
kněz František Blachnicki. Jako mladý kněz hledal po svých záporných zkušenostech, (formální víra,
vyhlazovací tábor, ztráta víry v člověka, komunistická vláda, atd.) východisko jak oslovit především mladého člověka, jak přispět k upevnění a prohloubení jeho víry, jelikož byl vystavován velkému nátlaku propagandy, zastrašování, a uměle řízených tendencí...
Více...   
Oáza Choreb · O nás · Plánujeme · Stalo se · Různé · Oáza rodin · Svědectví · Kontakty · Foto · Linky · Vzkazy · Přihláška
Dnes je Pátek 3. července  2020
Nejbližší akce:

Exercicie, dá-li Pán, se uskuteční v termínu 2.8. - 9.8.2015 (příjezd navečer, odjezd dopoledne) - 7 dní

Cena (zahrnuje ubytování, plnou penzi a zajištění péče o děti v době programu pro manžele - není-li v ceníku uvedeno jinak):

- dospělí a děti nad 10 let - 520 Kč/den

- 1. a 2. dítě ve věku od 2 do 9 let - 410 Kč/den

- další dítě ve věku 2 - 9 let - 360 Kč/den

- dítě do dvou let:

                      a) bez nároku na stravu, lůžko (vlastní postýlka) a péči chůviček) - 50 Kč/den

                      b) jinak než je uvedeno v bodu a) - 210 Kč/den

(Po přihlášení a potvrzení rezervace místa bude potřeba do 15.2.2015 zaplatit zálohu ve  výši 30% ceny. V případě neúčasti na rekolekcích se záloha vrací jen v případě, že účastník zajistí za sebe náhradu)

 

Termín konání akce (od - do):
02.08.2015 - 09.08.2015

OM na Cvilíně (25.-27.4.2008)

Dozvěděli jsme se také zajímavou legendu, která se vztahuje k hradu i poutnímu místu.

Poslední dubnový víkend se nás na oázu modlitby sjelo 10. Zajímavé je, že téměř rovnoměrně ze 4 měst. Nejlépe na tom byla Olomouc, odkud sem zavítali Vašek, Monika (přijela na oázu vůbec poprvé! ) a Kamil, o druhé místo se dělily Hranice (Miška a Evička), Opava (o. Juzek a Hanka) a Brno (Renda a Monča). V sobotu naše řady rozšířil Ondra z Kopřivnice. Mluvili jsme o evangelizaci a lásce. Ve stánku i skupinkách jsme si mohli hlouběji uvědomit, že právě láska k našim bližním by měla být motorem k tomu, abychom jim svědčili o Kristu a že naše opravdová křesťanská láska, která nehledá svůj prospěch, ale touží po sebedarování, je to, po čem dnešní svět žízní. Po našem oblíbeném „italském obědě“, který nám s láskou připravil o.Juzek, jsme se vypravili na Šelenburg. Procházka krásně rozkvetlým cvilínským okolím byla pro nás všechny „děti měst“ moc pěkným zážitkem. Dozvěděli jsme se také zajímavou legendu, která se vztahuje k hradu i poutnímu místu a která se stala námětem scénky, kterou si ti, kteří se na hrad vydali, připravili pro ty, kteří zůstali v domečku a dobíjeli buď energii spánkem nebo znalosti učením  Někdy ve středověku žili na hradě zbojníci, kteří přepadali na cestě, která pod ním vedla, kupce. Jednou večer tudy šla i jedna místní žena v požehnaném stavu. Když ji zbojníci uviděli, mínili, že by mohla být snadnou kořistí a začali ji pronásledovat. Jak asi mnozí víte, z hradu na Cvilín je to skoro 2 km a navíc do kopce, takže není divu, že když žena doběhla na cvilínský kopec, neměla už sílu, aby pokračovala v cestě a doběhla až domů. Proto si lehla pod sochu Panny Marie, která tam byla a prosila Matku Boží o pomoc. A protože Panna Maria je dobrou matkou, pomohla ji. Ať zbojníci hledali, jak hledali, ženu nenašli. Po čase to vzdali a tak se zachráněná žena mohla už v klidu vrátit domů. Večer byl pak ve znamení špekáčků a hry „žouželeni“. V neděli jsme mohli spolu s místními oslavovat zmrtvýchvstalého Krista a zahájit poutní sezónu na Cvilíně. A pak už jsme jen vařili, uklízeli, jedli a dělili se o to, co nám na tomto víkendu Pán dal a nakonec se museli rozloučit, avšak s nadějí, že se příště zase sejdeme - a to snad i v hojnějším počtu 


Počet zobrazení: 2626,  Datum vydání: 15.05.2008  16:28:34
Oáza pod Chorebem na poloostrově Synaj
 Tato slova Jana Pavla II. vedla o. Blachnického k myšlence velké evangelizace
"Ad Christum Redemptorem"
Modlitba na přímluvu služebníka Božího Františka Blachnického.

- Bože, Otče všemohoucí, děkujeme Ti za Tvého kněze, sluhu Božího Františka, kterého jsi neobyčejným způsobem obdařil milostí pevné víry, a který svůj život odevzdal k Tvé službě.

- Děkujeme Ti za to, že jsi mu dovolil vroucně milovat Tvou církev a porozumět nejhlubší zásadě její životnosti a plodnosti, kterou je snoubenecké odevzdání sebe v lásce Tvému Synu, podle vzoru Neposkvrněné, Matky církve.

- Děkujeme Ti také za to, že skrze tvého kněze vzniklo v Polsku Hnutí Světlo-Život, které touží vychovávat své účastníky k odevzdání a dávání sebe, a tím přispívat k růstu živých společenství církve.

- Buď velebený Bože, v služebníku Božím Otci Františkovi, v jeho životě a díle a oslav své jméno, uděl mi na jeho přímluvu milost ....., o kterou s pokorou prosím.

Amen.

 
 Tony Melendez hraje na kytaru bez rukou - nohama
a rozdává naději!

© Provincie Řádu minoritů v ČR,       Správce: o. Josef, email: ju@minorite.cz,       Webdesign: www.pudu.cz  (2020)