OM (Cvilín, 11. - 13. 01. 2008)
Jde o katolické hnutí, které se vyvinulo
v Polsku v době posledních 50-ti let.
Jeho zakladatelem je diecézní
kněz František Blachnicki. Jako mladý kněz hledal po svých záporných zkušenostech, (formální víra,
vyhlazovací tábor, ztráta víry v člověka, komunistická vláda, atd.) východisko jak oslovit především mladého člověka, jak přispět k upevnění a prohloubení jeho víry, jelikož byl vystavován velkému nátlaku propagandy, zastrašování, a uměle řízených tendencí...
Více...   
Oáza Choreb · O nás · Plánujeme · Stalo se · Různé · Oáza rodin · Svědectví · Kontakty · Foto · Linky · Vzkazy · Přihláška
Dnes je Pátek 3. července  2020
Nejbližší akce:

Exercicie, dá-li Pán, se uskuteční v termínu 2.8. - 9.8.2015 (příjezd navečer, odjezd dopoledne) - 7 dní

Cena (zahrnuje ubytování, plnou penzi a zajištění péče o děti v době programu pro manžele - není-li v ceníku uvedeno jinak):

- dospělí a děti nad 10 let - 520 Kč/den

- 1. a 2. dítě ve věku od 2 do 9 let - 410 Kč/den

- další dítě ve věku 2 - 9 let - 360 Kč/den

- dítě do dvou let:

                      a) bez nároku na stravu, lůžko (vlastní postýlka) a péči chůviček) - 50 Kč/den

                      b) jinak než je uvedeno v bodu a) - 210 Kč/den

(Po přihlášení a potvrzení rezervace místa bude potřeba do 15.2.2015 zaplatit zálohu ve  výši 30% ceny. V případě neúčasti na rekolekcích se záloha vrací jen v případě, že účastník zajistí za sebe náhradu)

 

Termín konání akce (od - do):
02.08.2015 - 09.08.2015

OM (Cvilín, 11. - 13. 01. 2008)

Jsme vděční Pánu Bohu za to, že nás neustále evangelizuje.

Ve dnech 11.-13.1.2008 v okolí domečku na Cvilíně zuřilo zkouškové období a termíny padaly. Vevnitř se však choulilo sedm statečných: Juzek, Hanka, Monča, Renča, Vašek, Peter a Tomáš. Biblické číslo sedm bylo předzvěstí plnosti ve všech směrech.
V duchovním směru jsme rozjímali o dělení se svojí vírou v Krista při každé příležitosti, v skupinkách jsme hledali odpovědi na otázky proč a jak. První skupinka uvažovala o tom, že svědectví o Kristu je přirozeným důsledkem života z víry, druhá skupinka o tom, že strach a obava z mluvení o víře v Krista jsou neopodstatněné, protože věříme v působení Ducha Svatého, a to jednak v hlasatelích evangelia a jednak v těch, kdo ho poslouchají a posílili jsme tak svoji odvahu mluvit o Bohu. Třetí skupinka na částečky rozebírala evangelizaci aby zjistila, že není jenom naší povinností, ale i právem těch, kteří Krista ještě neznají, protože i jim chce Kristus nabídnout spásu a my můžeme být nástroji, pomocí kterých se tak stane.
K plnosti duchovních chvil významně přispěly tradiční body oázy modlitby jako mše svatá, stánek setkání, adorace, breviář a speciálně na Cvilíně hostitelství Panny Marie Sedmibolestné.
Z hlediska stánky tělesné jsme taktéž rozhodně netrpěli, ba spíše naopak: kromě tradičního italského jídla a vídeňských párků se na našem stole netradičně objevili i dva druhy čokolády, mandarínky a keříkové banánky jako pozornost od o. Josefa, kterému bychom rádi poděkovali za skutečně otcovský přístup. Smyslový požitek v rámci veselého večera obstarala lechtající komedie století - S tebou mě baví svět.
Po absolvování všeho čekaného i nečekaného nás vstříc našim domovům nakonec rozvezli dva naleštění kamarádi – žluťásek a černoušek. Všem zúčastněným děkujeme za svědectví víry a za společenství, a Pánu Bohu za to, že nás neustále evangelizuje.

P.S. Všem oázákům: mysleli jsme a modlili jsme se i za vás …

Zprávu v českém znění vyhotovili Renča, Monča, Vašek a Peter


Počet zobrazení: 2496,  Datum vydání: 16.01.2008  00:05:27
Oáza pod Chorebem na poloostrově Synaj
 Tato slova Jana Pavla II. vedla o. Blachnického k myšlence velké evangelizace
"Ad Christum Redemptorem"
Modlitba na přímluvu služebníka Božího Františka Blachnického.

- Bože, Otče všemohoucí, děkujeme Ti za Tvého kněze, sluhu Božího Františka, kterého jsi neobyčejným způsobem obdařil milostí pevné víry, a který svůj život odevzdal k Tvé službě.

- Děkujeme Ti za to, že jsi mu dovolil vroucně milovat Tvou církev a porozumět nejhlubší zásadě její životnosti a plodnosti, kterou je snoubenecké odevzdání sebe v lásce Tvému Synu, podle vzoru Neposkvrněné, Matky církve.

- Děkujeme Ti také za to, že skrze tvého kněze vzniklo v Polsku Hnutí Světlo-Život, které touží vychovávat své účastníky k odevzdání a dávání sebe, a tím přispívat k růstu živých společenství církve.

- Buď velebený Bože, v služebníku Božím Otci Františkovi, v jeho životě a díle a oslav své jméno, uděl mi na jeho přímluvu milost ....., o kterou s pokorou prosím.

Amen.

 
 Tony Melendez hraje na kytaru bez rukou - nohama
a rozdává naději!

© Provincie Řádu minoritů v ČR,       Správce: o. Josef, email: ju@minorite.cz,       Webdesign: www.pudu.cz  (2020)