Proč Ježíš?
Jde o katolické hnutí, které se vyvinulo
v Polsku v době posledních 50-ti let.
Jeho zakladatelem je diecézní
kněz František Blachnicki. Jako mladý kněz hledal po svých záporných zkušenostech, (formální víra,
vyhlazovací tábor, ztráta víry v člověka, komunistická vláda, atd.) východisko jak oslovit především mladého člověka, jak přispět k upevnění a prohloubení jeho víry, jelikož byl vystavován velkému nátlaku propagandy, zastrašování, a uměle řízených tendencí...
Více...   
Oáza Choreb · O nás · Plánujeme · Stalo se · Různé · Oáza rodin · Svědectví · Kontakty · Foto · Linky · Vzkazy · Přihláška
Dnes je Pondělí 8. března  2021
Nejbližší akce:

Exercicie, dá-li Pán, se uskuteční v termínu 2.8. - 9.8.2015 (příjezd navečer, odjezd dopoledne) - 7 dní

Cena (zahrnuje ubytování, plnou penzi a zajištění péče o děti v době programu pro manžele - není-li v ceníku uvedeno jinak):

- dospělí a děti nad 10 let - 520 Kč/den

- 1. a 2. dítě ve věku od 2 do 9 let - 410 Kč/den

- další dítě ve věku 2 - 9 let - 360 Kč/den

- dítě do dvou let:

                      a) bez nároku na stravu, lůžko (vlastní postýlka) a péči chůviček) - 50 Kč/den

                      b) jinak než je uvedeno v bodu a) - 210 Kč/den

(Po přihlášení a potvrzení rezervace místa bude potřeba do 15.2.2015 zaplatit zálohu ve  výši 30% ceny. V případě neúčasti na rekolekcích se záloha vrací jen v případě, že účastník zajistí za sebe náhradu)

 

Termín konání akce (od - do):
02.08.2015 - 09.08.2015

Proč Ježíš?

Mladí přátelé!

Hnutí Světlo-Život vás zve na pětidenní putování za Ježíšem, kterému u nás říkáme Oáza evangelizace. Jedná se o mládežnické rekolekce, během nichž chceme zaměřit svou pozornost na Ježíše z Nazareta.

Proč Ježíš?

Proč za ním šly zástupy lidí? Proč se nebál porušit sobotu? Jak to, že dokázal uzdravovat? Proč porušoval ustálené zvyklosti svého národa a pouštěl se do hovoru se Samaritánkou nebo proč nedal odsoudit ke smrti ukamenováním cizoložnou ženu? Kdo On je? Žeby buřič či revolucionář?

Jméno Ježíš znamená: Bůh spasí! Kristus znamená: Bohem pomazaný.

Chceš se dozvědět více? Přihlas se a přijeď do Rajnochovic. Ve dnech 17.-23.7.2011 bude čas na mnohé odpovědi. A nejen to, bude zde prostor pro navázání nových kontaktů, společenství, výlety, modlitbu…

Jsi srdečně zván.

Kontakt: P. Jiří Pospíšil, spita@seznam.cz, Arcidiecézní centrum života mládeže Přístav, Rajnochovice.

Co to bude stát?
Cena pobytu je stanovena na 700,- Kč.

Jak se dostat na místo určení?
1. vlak: cílová zastávka Rajnochovice, odtud asi 3,5 km pěšky nebo autobusem
2. autobus: cílová zastávka Rajnochovice, obecní úřad.
3. Pozn.: pozor na cílovou zastávku "Rajnochovice, Tesák" nebo "Rajnochovice, Troják"; z obou zastávek je to na Přístav asi 10 km pěšky!!!
4. V Rajnochovicích sídlí ADCŽM Přístav na faře před kostelem.


Počet zobrazení: 5403,  Datum vydání: 22.02.2011  19:41:33
Oáza pod Chorebem na poloostrově Synaj
 Tato slova Jana Pavla II. vedla o. Blachnického k myšlence velké evangelizace
"Ad Christum Redemptorem"
Modlitba na přímluvu služebníka Božího Františka Blachnického.

- Bože, Otče všemohoucí, děkujeme Ti za Tvého kněze, sluhu Božího Františka, kterého jsi neobyčejným způsobem obdařil milostí pevné víry, a který svůj život odevzdal k Tvé službě.

- Děkujeme Ti za to, že jsi mu dovolil vroucně milovat Tvou církev a porozumět nejhlubší zásadě její životnosti a plodnosti, kterou je snoubenecké odevzdání sebe v lásce Tvému Synu, podle vzoru Neposkvrněné, Matky církve.

- Děkujeme Ti také za to, že skrze tvého kněze vzniklo v Polsku Hnutí Světlo-Život, které touží vychovávat své účastníky k odevzdání a dávání sebe, a tím přispívat k růstu živých společenství církve.

- Buď velebený Bože, v služebníku Božím Otci Františkovi, v jeho životě a díle a oslav své jméno, uděl mi na jeho přímluvu milost ....., o kterou s pokorou prosím.

Amen.

 
 Tony Melendez hraje na kytaru bez rukou - nohama
a rozdává naději!

© Provincie Řádu minoritů v ČR,       Správce: o. Josef, email: ju@minorite.cz,       Webdesign: www.pudu.cz  (2021)