OE - Přístav Rajnochovice
Jde o katolické hnutí, které se vyvinulo
v Polsku v době posledních 50-ti let.
Jeho zakladatelem je diecézní
kněz František Blachnicki. Jako mladý kněz hledal po svých záporných zkušenostech, (formální víra,
vyhlazovací tábor, ztráta víry v člověka, komunistická vláda, atd.) východisko jak oslovit především mladého člověka, jak přispět k upevnění a prohloubení jeho víry, jelikož byl vystavován velkému nátlaku propagandy, zastrašování, a uměle řízených tendencí...
Více...   
Oáza Choreb · O nás · Plánujeme · Stalo se · Různé · Oáza rodin · Svědectví · Kontakty · Foto · Linky · Vzkazy · Přihláška
Dnes je Úterý 18. ledna  2022
Nejbližší akce:

Exercicie, dá-li Pán, se uskuteční v termínu 2.8. - 9.8.2015 (příjezd navečer, odjezd dopoledne) - 7 dní

Cena (zahrnuje ubytování, plnou penzi a zajištění péče o děti v době programu pro manžele - není-li v ceníku uvedeno jinak):

- dospělí a děti nad 10 let - 520 Kč/den

- 1. a 2. dítě ve věku od 2 do 9 let - 410 Kč/den

- další dítě ve věku 2 - 9 let - 360 Kč/den

- dítě do dvou let:

                      a) bez nároku na stravu, lůžko (vlastní postýlka) a péči chůviček) - 50 Kč/den

                      b) jinak než je uvedeno v bodu a) - 210 Kč/den

(Po přihlášení a potvrzení rezervace místa bude potřeba do 15.2.2015 zaplatit zálohu ve  výši 30% ceny. V případě neúčasti na rekolekcích se záloha vrací jen v případě, že účastník zajistí za sebe náhradu)

 

Termín konání akce (od - do):
02.08.2015 - 09.08.2015

OE - Přístav Rajnochovice

Ve dnech 17.7.2011 až 23.7.2011 jsme se zúčastnili tzv. oázy evangelizace v Arcidiecézním centru života mládeže „Přístav“ v Rajnochovicích. Sešlo se nás trošku netradičně víc kluků než holek. Den příjezdu připadl na neděli, program jsme zahájili slavnostní večeří, kterou nás hostil novokněz o. Lukáš Jambor, pozdější člen a opora animátorského týmu. V průběhu večeře jsme byli uvítáni moderátorem rekolekcí o. Jiřím, který nás v Přístavu vlastně hostil a staral se o nás.

Během oázy evangelizace (červenec 2011) jsme se snažili překročit či prohloubit naše dosavadní chápání víry a najít osobní vztah k Ježíši, který je naším Přítelem. Viděli jsme Ho totiž, jak se setkává nejen s masami lidí, které vyučuje, ale také s jednotlivými lidmi, na kterých mu záleží. Měli jsme před sebou Ježíše, který se setkává s Nikodémem, samaritánkou, cizoložnicí i chromým. Poznali jsme Ježíše nejen jako velkého učitele, který nás učil o Boží lásce k nám, o tom, jak uctívat Boha ale také jako toho, kdo o nás stojí, vidí v nás to, co je dobré a je neustále ochoten odpustit nám to, co bylo zlé. Během těchto rekolekcí jsme se setkali s Ježíšem i ve svátosti smíření a mnozí z nás na konci oázy svědčili, že to pro ně bylo setkání mnohem živější, než jaké zažili dosud.

Kromě duchovního programu nás vždy odpoledne čekaly hry nebo výlet po krásném okolí a kuchařka Janča neustále rozmazlovala naše žaludky:-). Také večery byly naplněny zábavou, zpočátku hrami, díky kterým jsme se trochu lépe poznali, abychom pak mohli tvořit dobré společenství. Hodně vzpomínáme zvláště na hru, ve které se majiteli domu ztratil velký vzácný kříž a my jsme odhalovali viníky.

Poslední den oázy evangelizace jsme nakonec vnímali Ježíše, jako Dobrého Pastýře. Jeho ovce znají jeho hlas a kráčí za ním. I my jsme z oázy odcházeli s rozhodnutím, že za ním chceme dále kráčet, být Jeho přáteli, setkávat se s ním, a jak jsme vyznali i při jedné z pobožností, aby nic v našem životě nezastalo místo, které náleží Jemu, protože doufáme, že On nás dovede tam, kde nám bude dobře a že když On bude v našem životě na prvním místě, tak ostatní věci nám z života nemusí nutně zmizet, ale bude jim nalezeno místo, kam opravdu patří.

Peter


Počet zobrazení: 6586,  Datum vydání: 06.09.2011  03:01:17
Oáza pod Chorebem na poloostrově Synaj
 Tato slova Jana Pavla II. vedla o. Blachnického k myšlence velké evangelizace
"Ad Christum Redemptorem"
Modlitba na přímluvu služebníka Božího Františka Blachnického.

- Bože, Otče všemohoucí, děkujeme Ti za Tvého kněze, sluhu Božího Františka, kterého jsi neobyčejným způsobem obdařil milostí pevné víry, a který svůj život odevzdal k Tvé službě.

- Děkujeme Ti za to, že jsi mu dovolil vroucně milovat Tvou církev a porozumět nejhlubší zásadě její životnosti a plodnosti, kterou je snoubenecké odevzdání sebe v lásce Tvému Synu, podle vzoru Neposkvrněné, Matky církve.

- Děkujeme Ti také za to, že skrze tvého kněze vzniklo v Polsku Hnutí Světlo-Život, které touží vychovávat své účastníky k odevzdání a dávání sebe, a tím přispívat k růstu živých společenství církve.

- Buď velebený Bože, v služebníku Božím Otci Františkovi, v jeho životě a díle a oslav své jméno, uděl mi na jeho přímluvu milost ....., o kterou s pokorou prosím.

Amen.

 
 Tony Melendez hraje na kytaru bez rukou - nohama
a rozdává naději!

© Provincie Řádu minoritů v ČR,       Správce: o. Josef, email: ju@minorite.cz,       Webdesign: www.pudu.cz  (2022)