OR (Cvilín, 01. - 03. 02. 2008)
Jde o katolické hnutí, které se vyvinulo
v Polsku v době posledních 50-ti let.
Jeho zakladatelem je diecézní
kněz František Blachnicki. Jako mladý kněz hledal po svých záporných zkušenostech, (formální víra,
vyhlazovací tábor, ztráta víry v člověka, komunistická vláda, atd.) východisko jak oslovit především mladého člověka, jak přispět k upevnění a prohloubení jeho víry, jelikož byl vystavován velkému nátlaku propagandy, zastrašování, a uměle řízených tendencí...
Více...   
Oáza Choreb · O nás · Plánujeme · Stalo se · Různé · Oáza rodin · Svědectví · Kontakty · Foto · Linky · Vzkazy · Přihláška
Dnes je Pátek 3. července  2020
Nejbližší akce:

Exercicie, dá-li Pán, se uskuteční v termínu 2.8. - 9.8.2015 (příjezd navečer, odjezd dopoledne) - 7 dní

Cena (zahrnuje ubytování, plnou penzi a zajištění péče o děti v době programu pro manžele - není-li v ceníku uvedeno jinak):

- dospělí a děti nad 10 let - 520 Kč/den

- 1. a 2. dítě ve věku od 2 do 9 let - 410 Kč/den

- další dítě ve věku 2 - 9 let - 360 Kč/den

- dítě do dvou let:

                      a) bez nároku na stravu, lůžko (vlastní postýlka) a péči chůviček) - 50 Kč/den

                      b) jinak než je uvedeno v bodu a) - 210 Kč/den

(Po přihlášení a potvrzení rezervace místa bude potřeba do 15.2.2015 zaplatit zálohu ve  výši 30% ceny. V případě neúčasti na rekolekcích se záloha vrací jen v případě, že účastník zajistí za sebe náhradu)

 

Termín konání akce (od - do):
02.08.2015 - 09.08.2015

OR (Cvilín, 01. - 03. 02. 2008)

Víkend ve znamení bažanta stokrát jinak.

Toto víkendové setkání Oázy rodin mělo od počátku dvě „netradičnosti“. První bylo to, že na sobotu večer byl ohlášen maškarní ples rodičů s dětmi, druhou pak to, že s námi nebyla naše výborná kuchařka Janka Pítrová. Naštěstí ale byla nablízku šikovná manažerka Sylva Fuisová a k dispozici byly i šikovné kuchařské ručičky mé maličkosti.
Program probíhal jako tradičně, v sobotu jsme na setkání v kruhu rodin hovořili o významu a důležitosti manželského dialogu a rodinné modlitby. K dialogu jsme dostali celou stránku pomocných otázek, ale důležitější bylo to, že na závěr setkání v kruhu jsme v párech odešli do pokojů k realizaci poznaného. Pro nás s Lenkou byl takový dialog, ostatně jako pokaždé, silným zážitkem. Dokázali jsme v přítomnosti Boha mluvit nejen o radostech, ale i trápeních a neúspěších tak, jak je každý z nás vnímáme. Naslouchání i sdílení pak vyústila v malá předsevzetí, jak s Bohem rozvíjet naši lásku a společný život „zatím“ ve dvou.
Večer přinesl nápaditý maškarní bál. Bylo by těžké popsat, jak to všem slušelo a čím jsme byli ohromeni. K tomu snad víc napoví fotky z víkendovky. Jen snad jedna výstižná věta. Byl to večer prožitý v radosti ve společenství lidí, kteří chtějí nejen brát, ale i štědře dávat.
A jak to dopadlo s kuchyní bez naší kuchařky? Všechno se snad dá shrnout tím, když řeknu, že to byl víkend ve znamení bažanta stokrát jinak.
Jsme s Leničkou moc vděční, že jsme na Cvilíně mohli být.
Chvála Pánu. 
Jarek a Lenka Jiříkovi

Počet zobrazení: 2313,  Datum vydání: 29.04.2008  22:19:37
Oáza pod Chorebem na poloostrově Synaj
 Tato slova Jana Pavla II. vedla o. Blachnického k myšlence velké evangelizace
"Ad Christum Redemptorem"
Modlitba na přímluvu služebníka Božího Františka Blachnického.

- Bože, Otče všemohoucí, děkujeme Ti za Tvého kněze, sluhu Božího Františka, kterého jsi neobyčejným způsobem obdařil milostí pevné víry, a který svůj život odevzdal k Tvé službě.

- Děkujeme Ti za to, že jsi mu dovolil vroucně milovat Tvou církev a porozumět nejhlubší zásadě její životnosti a plodnosti, kterou je snoubenecké odevzdání sebe v lásce Tvému Synu, podle vzoru Neposkvrněné, Matky církve.

- Děkujeme Ti také za to, že skrze tvého kněze vzniklo v Polsku Hnutí Světlo-Život, které touží vychovávat své účastníky k odevzdání a dávání sebe, a tím přispívat k růstu živých společenství církve.

- Buď velebený Bože, v služebníku Božím Otci Františkovi, v jeho životě a díle a oslav své jméno, uděl mi na jeho přímluvu milost ....., o kterou s pokorou prosím.

Amen.

 
 Tony Melendez hraje na kytaru bez rukou - nohama
a rozdává naději!

© Provincie Řádu minoritů v ČR,       Správce: o. Josef, email: ju@minorite.cz,       Webdesign: www.pudu.cz  (2020)