OŽC III° (Roma, 2003)
Jde o katolické hnutí, které se vyvinulo
v Polsku v době posledních 50-ti let.
Jeho zakladatelem je diecézní
kněz František Blachnicki. Jako mladý kněz hledal po svých záporných zkušenostech, (formální víra,
vyhlazovací tábor, ztráta víry v člověka, komunistická vláda, atd.) východisko jak oslovit především mladého člověka, jak přispět k upevnění a prohloubení jeho víry, jelikož byl vystavován velkému nátlaku propagandy, zastrašování, a uměle řízených tendencí...
Více...   
Oáza Choreb · O nás · Plánujeme · Stalo se · Různé · Oáza rodin · Svědectví · Kontakty · Foto · Linky · Vzkazy · Přihláška
Dnes je Pondělí 8. března  2021
Nejbližší akce:

Exercicie, dá-li Pán, se uskuteční v termínu 2.8. - 9.8.2015 (příjezd navečer, odjezd dopoledne) - 7 dní

Cena (zahrnuje ubytování, plnou penzi a zajištění péče o děti v době programu pro manžele - není-li v ceníku uvedeno jinak):

- dospělí a děti nad 10 let - 520 Kč/den

- 1. a 2. dítě ve věku od 2 do 9 let - 410 Kč/den

- další dítě ve věku 2 - 9 let - 360 Kč/den

- dítě do dvou let:

                      a) bez nároku na stravu, lůžko (vlastní postýlka) a péči chůviček) - 50 Kč/den

                      b) jinak než je uvedeno v bodu a) - 210 Kč/den

(Po přihlášení a potvrzení rezervace místa bude potřeba do 15.2.2015 zaplatit zálohu ve  výši 30% ceny. V případě neúčasti na rekolekcích se záloha vrací jen v případě, že účastník zajistí za sebe náhradu)

 

Termín konání akce (od - do):
02.08.2015 - 09.08.2015

OŽC III° (Roma, 2003)

Historická, první trojka Chorebu v Římě.

V úterý 26.srpna 2003 se rozjela dvě auta, každá s osmičlennou posádkou, směrem k Římu. To, že se blížíme k cíli nám prozrazoval také teploměr v autě, který ukazoval i 40°C. Po celodenní jízdě jsme konečně dorazili na místo. Po mši svaté a po sprše jsme se dozvěděli, co nás čeká a nemine.
Každé ráno jsme začínali zpívanou modlitbou ranních chval. Po posilnění duše následovalo i posilnění těla - snídaně. Potom jsme se vydali k římským chrámům rozjímat nad tajemstvím církve. Každý den jsme se mohli věnovat církvi z jiného pohledu. K pochopení tohoto tajemství nám pomáhala i Neposkvrněná - a to skrze tzv. "Růženec Panny Marie". Nejprve nás uvítaly 4 baziliky major (S.Giovanni in Laterano, S.Maria Maggiore, Svatý Pavel za hradbami a Svatý Petr), dále bazilika Svatého Vavřince za hradbami, bazilika Santa Croce in Gerusaleme, Svaté schody, katakomby sv. Calista, katakomby a bazilika sv.Sebastiána, Pantheon, bazilika svaté Sabiny, kostelík Qvo vadis, bazilika sv.Klimenta... Desátý den jsme objevovali, jak se na církev a víru díval svatý František, a to přímo v Asissi. V tomto městě pokoje jsme měli možnost také jít ke svátosti smíření.
Současnou církev jsme poznávali skrze setkání s jinými společenstvími. Z těchto návštěv jsme vždy odcházeli plni radosti a obdivu. V den Navštívení jsme se seznámili s Malými sestrami. Dozvěděli jsme se, že jejich úkolem je nosit druhým Krista tak, jak jej nesla Maria Alžbětě. Tento den jsme měli ještě jeden důvod k radosti - v bazilice sv.Pavla jsme potkali znojemskou oázu. Pátý den nám představená sester Matky Terezy řekla, že jejich povinností je hasit Kristovu žízeň na kříži - žízeň po duších. Tyto sestry slibují při skládání slibů také aktivní vyhledávání těch nejchudších. I když jsme se při tomto setkání cítili malí, menší a ještě menší, výzvou pro nás byla její slova: "Každý má povinnost být svatý," a útěchou to, že se za nás bude modlit.
Dvakrát se nám podařilo být i na veřejné audienci u Svatého Otce. Text jeho katecheze vždy byl ušitý jako na nás ... Dokonce při druhé audienci oslovil přímo naší oázovou skupinu, popřál hluboké prožití římských exercicií a udělil apoštolské požehnání. Velice zajímavá byla i návštěva u Rytířů Neposkvrněné - ve světovém sídle hnutí založeného svatým Maxmiliánem Maria Kolbem. Setkání s dominikánem v bazilice svaté Sabiny bylo prostě nezapomenutelné. Ukázal nám celu sv.Dominika, kde došlo k setkání sv.Dominika se svatým Františkem a také celu sv.Piuse V.- papeže sv.růžence (bitva pod Lepanto,1571). Samozřejmě, že jsme měli také možnost poznat specificky dominikánský humor.
Dalším bodem programu byla Cesta ke společenství. Dovídali jsme se: o vytváření společenství, o Boží přítomnosti a pomoci, povídali jsme si o lásce, důvěře, upřímnosti, ale také o našich problémech a zkušenostech.
Každý večer po vynikající večeři a zpívaných nešporách jsme se sešli, abychom shrnuli uplynulý den a odevzdali jej skrze Neposkvrněnou Kristu.
Zapsala Lenka.
Počet zobrazení: 1605,  Datum vydání: 27.04.2006  09:03:40
Oáza pod Chorebem na poloostrově Synaj
 Tato slova Jana Pavla II. vedla o. Blachnického k myšlence velké evangelizace
"Ad Christum Redemptorem"
Modlitba na přímluvu služebníka Božího Františka Blachnického.

- Bože, Otče všemohoucí, děkujeme Ti za Tvého kněze, sluhu Božího Františka, kterého jsi neobyčejným způsobem obdařil milostí pevné víry, a který svůj život odevzdal k Tvé službě.

- Děkujeme Ti za to, že jsi mu dovolil vroucně milovat Tvou církev a porozumět nejhlubší zásadě její životnosti a plodnosti, kterou je snoubenecké odevzdání sebe v lásce Tvému Synu, podle vzoru Neposkvrněné, Matky církve.

- Děkujeme Ti také za to, že skrze tvého kněze vzniklo v Polsku Hnutí Světlo-Život, které touží vychovávat své účastníky k odevzdání a dávání sebe, a tím přispívat k růstu živých společenství církve.

- Buď velebený Bože, v služebníku Božím Otci Františkovi, v jeho životě a díle a oslav své jméno, uděl mi na jeho přímluvu milost ....., o kterou s pokorou prosím.

Amen.

 
 Tony Melendez hraje na kytaru bez rukou - nohama
a rozdává naději!

© Provincie Řádu minoritů v ČR,       Správce: o. Josef, email: ju@minorite.cz,       Webdesign: www.pudu.cz  (2021)