Oáza živé Církve I.° (Vendryně, 18.7. - 3.8.2006)
Jde o katolické hnutí, které se vyvinulo
v Polsku v době posledních 50-ti let.
Jeho zakladatelem je diecézní
kněz František Blachnicki. Jako mladý kněz hledal po svých záporných zkušenostech, (formální víra,
vyhlazovací tábor, ztráta víry v člověka, komunistická vláda, atd.) východisko jak oslovit především mladého člověka, jak přispět k upevnění a prohloubení jeho víry, jelikož byl vystavován velkému nátlaku propagandy, zastrašování, a uměle řízených tendencí...
Více...   
Oáza Choreb · O nás · Plánujeme · Stalo se · Různé · Oáza rodin · Svědectví · Kontakty · Foto · Linky · Vzkazy · Přihláška
Dnes je Pátek 14. srpna  2020
Nejbližší akce:

Exercicie, dá-li Pán, se uskuteční v termínu 2.8. - 9.8.2015 (příjezd navečer, odjezd dopoledne) - 7 dní

Cena (zahrnuje ubytování, plnou penzi a zajištění péče o děti v době programu pro manžele - není-li v ceníku uvedeno jinak):

- dospělí a děti nad 10 let - 520 Kč/den

- 1. a 2. dítě ve věku od 2 do 9 let - 410 Kč/den

- další dítě ve věku 2 - 9 let - 360 Kč/den

- dítě do dvou let:

                      a) bez nároku na stravu, lůžko (vlastní postýlka) a péči chůviček) - 50 Kč/den

                      b) jinak než je uvedeno v bodu a) - 210 Kč/den

(Po přihlášení a potvrzení rezervace místa bude potřeba do 15.2.2015 zaplatit zálohu ve  výši 30% ceny. V případě neúčasti na rekolekcích se záloha vrací jen v případě, že účastník zajistí za sebe náhradu)

 

Termín konání akce (od - do):
02.08.2015 - 09.08.2015

Oáza živé Církve I.° (Vendryně, 18.7. - 3.8.2006)

Uvědomila jsem si , že ten nemilosrdně nabitý program má svůj hluboký význam.

Na Oázu jsem přijela proto, že jsem doposud byla jen na jedněch duchovních cvičeních, která trvala pouhé tři dny. Chtěla jsem tedy zažít delší duchovní cvičení. Jsem přesvědčená o tom, že rekolekce jsou důležitou součástí křesťanského duchovního růstu. Na Oáze I° se toto moje přesvědčení upevnilo. Program byl velmi nabitý a přiznávám se, že tyto rekolekce byly takovou zkouškou mojí pokory. Často jsem si v duchu říkala, že bych prodloužila polední klid a že bych po celodenních výletech zrušila veselé nebo vážné večery, abychom se v tomto čase mohli osprchovat a tak abychom mohli jít spát hned po adoraci. Neříkala jsem si to jen v duchu, ale také jsem tyto myšlenky vyslovovala před dalšími lidmi, kdykoliv jsem k tomu měla příležitost. Na konci oázy jsem si však uvědomila, že ten nemilosrdně nabitý program má svůj hluboký význam. Pochopila jsem, že čím více času lidé tráví společně, tím pevnější společenství nakonec vytvoří. Společenství, které vzniklo na této oáze, je nepopsatelně krásné a pevné. Když jsme se den před odjezdem z oázy dělili o svoje duchovní zážitky z této oázy, mnoho lidí se vyslovilo, že měli na začátku obavy z nových lidí, obavy z toho, jak je toto společenství přijme. Nakonec byli mile překvapeni. Několik lidí také řeklo, že ještě nikdy nezažili tak dobré společenství jako na této oáze. Já jsem již zažila podobně krásná společenství, ale přesto pro mě byla tato oáza novou a obohacující zkušeností. Poprvé jsem evangelizovala neznámé lidi, lépe jsem si uvědomila poselství Vánoc, pochopila jsem, že ne všechno musí být naplánované, aby se to podařilo a také jsem se naučila, že upřímný úsměv a smích rychle otevírá lidská srdce J. Chtěla bych také poděkovat otci Karlu Houdkovi a všem animátorům, kteří nás vedli a především mému Spasiteli a Pánu a nejen mému. Všem nám připravil nádherné chvíle, které chápu jako pozvání na další cestu.

Veronika


Počet zobrazení: 2615,  Datum vydání: 13.08.2006  01:49:14
Oáza pod Chorebem na poloostrově Synaj
 Tato slova Jana Pavla II. vedla o. Blachnického k myšlence velké evangelizace
"Ad Christum Redemptorem"
Modlitba na přímluvu služebníka Božího Františka Blachnického.

- Bože, Otče všemohoucí, děkujeme Ti za Tvého kněze, sluhu Božího Františka, kterého jsi neobyčejným způsobem obdařil milostí pevné víry, a který svůj život odevzdal k Tvé službě.

- Děkujeme Ti za to, že jsi mu dovolil vroucně milovat Tvou církev a porozumět nejhlubší zásadě její životnosti a plodnosti, kterou je snoubenecké odevzdání sebe v lásce Tvému Synu, podle vzoru Neposkvrněné, Matky církve.

- Děkujeme Ti také za to, že skrze tvého kněze vzniklo v Polsku Hnutí Světlo-Život, které touží vychovávat své účastníky k odevzdání a dávání sebe, a tím přispívat k růstu živých společenství církve.

- Buď velebený Bože, v služebníku Božím Otci Františkovi, v jeho životě a díle a oslav své jméno, uděl mi na jeho přímluvu milost ....., o kterou s pokorou prosím.

Amen.

 
 Tony Melendez hraje na kytaru bez rukou - nohama
a rozdává naději!

© Provincie Řádu minoritů v ČR,       Správce: o. Josef, email: ju@minorite.cz,       Webdesign: www.pudu.cz  (2020)