OŽC I° a II° (Vendryně, 1995)
Jde o katolické hnutí, které se vyvinulo
v Polsku v době posledních 50-ti let.
Jeho zakladatelem je diecézní
kněz František Blachnicki. Jako mladý kněz hledal po svých záporných zkušenostech, (formální víra,
vyhlazovací tábor, ztráta víry v člověka, komunistická vláda, atd.) východisko jak oslovit především mladého člověka, jak přispět k upevnění a prohloubení jeho víry, jelikož byl vystavován velkému nátlaku propagandy, zastrašování, a uměle řízených tendencí...
Více...   
Oáza Choreb · O nás · Plánujeme · Stalo se · Různé · Oáza rodin · Svědectví · Kontakty · Foto · Linky · Vzkazy · Přihláška
Dnes je Pondělí 8. března  2021
Nejbližší akce:

Exercicie, dá-li Pán, se uskuteční v termínu 2.8. - 9.8.2015 (příjezd navečer, odjezd dopoledne) - 7 dní

Cena (zahrnuje ubytování, plnou penzi a zajištění péče o děti v době programu pro manžele - není-li v ceníku uvedeno jinak):

- dospělí a děti nad 10 let - 520 Kč/den

- 1. a 2. dítě ve věku od 2 do 9 let - 410 Kč/den

- další dítě ve věku 2 - 9 let - 360 Kč/den

- dítě do dvou let:

                      a) bez nároku na stravu, lůžko (vlastní postýlka) a péči chůviček) - 50 Kč/den

                      b) jinak než je uvedeno v bodu a) - 210 Kč/den

(Po přihlášení a potvrzení rezervace místa bude potřeba do 15.2.2015 zaplatit zálohu ve  výši 30% ceny. V případě neúčasti na rekolekcích se záloha vrací jen v případě, že účastník zajistí za sebe náhradu)

 

Termín konání akce (od - do):
02.08.2015 - 09.08.2015

OŽC I° a II° (Vendryně, 1995)

Moderátor: o. Josef
Animátoři: s. Františka, s. Lucie, Zuzka, Benji, Robo, Beáta, Jiřík, Dana František.

Vytvořili jsme 3 skupinky z I°a jednou skupinku dvojkařů, kteří si začali snad hned první den říkat „svatý zbytek Izraele“, byli totiž jen čtyři.
Soužití I°a II°probíhalo velice dobře, jelikož II°nebylo těžké v něčem přehlasovat. Ale vycházeli jsme si vstříc, jak jen to šlo.Mši svatou jsme slavili společně, jídlo jsme jedli společně a společně jsme i naříkali, když jsme se vlekli na některém z extrémních výletů za o. Josefem do extrémních kopců. Veselé i vážné večery jsme trávili společně, vánoce jsme slavili společně, večer jsme se modlili společně, na agape jsme se radovali společně.
Asi by vás zajímalo, jestli jsme vůbec něco dělali zvlášť. Tak I°nebylo dovoleno vyjít z Egypta – že prý až za rok. Evangelizovat jsme šli taky nespolečně, zvlášť jsme měli i skupinky a jednotlivé školy (kdo by to byl řek, co?) Je toho málo, co jsme měli nespolečně, a tak je z toho jasně vidět, že jsme vytvořili opravdové společenství a že nám jedničkářům bylo bez dvojkařů smutno.
I to tedy byl jeden z plodů oázy ve Vendryni – zažití opravdového společenství lásky a radosti, které jsme se snažili tvořit i na těch místech, do kterých jsme se v den odjezdu rozjeli.
Počet zobrazení: 1249,  Datum vydání: 27.04.2006  09:16:27
Oáza pod Chorebem na poloostrově Synaj
 Tato slova Jana Pavla II. vedla o. Blachnického k myšlence velké evangelizace
"Ad Christum Redemptorem"
Modlitba na přímluvu služebníka Božího Františka Blachnického.

- Bože, Otče všemohoucí, děkujeme Ti za Tvého kněze, sluhu Božího Františka, kterého jsi neobyčejným způsobem obdařil milostí pevné víry, a který svůj život odevzdal k Tvé službě.

- Děkujeme Ti za to, že jsi mu dovolil vroucně milovat Tvou církev a porozumět nejhlubší zásadě její životnosti a plodnosti, kterou je snoubenecké odevzdání sebe v lásce Tvému Synu, podle vzoru Neposkvrněné, Matky církve.

- Děkujeme Ti také za to, že skrze tvého kněze vzniklo v Polsku Hnutí Světlo-Život, které touží vychovávat své účastníky k odevzdání a dávání sebe, a tím přispívat k růstu živých společenství církve.

- Buď velebený Bože, v služebníku Božím Otci Františkovi, v jeho životě a díle a oslav své jméno, uděl mi na jeho přímluvu milost ....., o kterou s pokorou prosím.

Amen.

 
 Tony Melendez hraje na kytaru bez rukou - nohama
a rozdává naději!

© Provincie Řádu minoritů v ČR,       Správce: o. Josef, email: ju@minorite.cz,       Webdesign: www.pudu.cz  (2021)