OŽC I° (Trnávka, 2003)
Jde o katolické hnutí, které se vyvinulo
v Polsku v době posledních 50-ti let.
Jeho zakladatelem je diecézní
kněz František Blachnicki. Jako mladý kněz hledal po svých záporných zkušenostech, (formální víra,
vyhlazovací tábor, ztráta víry v člověka, komunistická vláda, atd.) východisko jak oslovit především mladého člověka, jak přispět k upevnění a prohloubení jeho víry, jelikož byl vystavován velkému nátlaku propagandy, zastrašování, a uměle řízených tendencí...
Více...   
Oáza Choreb · O nás · Plánujeme · Stalo se · Různé · Oáza rodin · Svědectví · Kontakty · Foto · Linky · Vzkazy · Přihláška
Dnes je Pondělí 8. března  2021
Nejbližší akce:

Exercicie, dá-li Pán, se uskuteční v termínu 2.8. - 9.8.2015 (příjezd navečer, odjezd dopoledne) - 7 dní

Cena (zahrnuje ubytování, plnou penzi a zajištění péče o děti v době programu pro manžele - není-li v ceníku uvedeno jinak):

- dospělí a děti nad 10 let - 520 Kč/den

- 1. a 2. dítě ve věku od 2 do 9 let - 410 Kč/den

- další dítě ve věku 2 - 9 let - 360 Kč/den

- dítě do dvou let:

                      a) bez nároku na stravu, lůžko (vlastní postýlka) a péči chůviček) - 50 Kč/den

                      b) jinak než je uvedeno v bodu a) - 210 Kč/den

(Po přihlášení a potvrzení rezervace místa bude potřeba do 15.2.2015 zaplatit zálohu ve  výši 30% ceny. V případě neúčasti na rekolekcích se záloha vrací jen v případě, že účastník zajistí za sebe náhradu)

 

Termín konání akce (od - do):
02.08.2015 - 09.08.2015

OŽC I° (Trnávka, 2003)

Moderátor: o. Karel

V pátek 4. července 2003 se snažilo přibližně třicet mladých lidí dostat všemi dostupnými prostředky do malinkaté vesničky, která se nacházela v okrese Nový Jičín. Co se tam mělo dít? Měla zde proběhnout první část formace mladých, tzv. OÁZA NOVÉHO ŽIVOTA PRVNÍHO STUPNĚ. Představu, co to vlastně znamená bych asi přirovnala k počasí toho dne. Někteří měli poměrně jasno, nebo alespoň polojasno, protože s podobných akcí se už opakovaně účastnili na OÁZE DĚTÍCH BOŽÍCH. U jiných převládalo spíše zataženo. Byli to ti, kdo se přihlásili poprvé. Všichni však společně očekávali nějaký nový impuls do svého duchovního života.
Určité obavy jistě prožíval i moderátor otec Karel Houdek a jeho pomocníci - animátoři Bohdan, Píšťalka (Hvizdek), Janka, Monika, Šárka a Robert. Těm na rozdíl od nás byl znám program a náplň celých exercicií, ale zůstalo jim utajeno, co se skrývá pod jmény účastníků a jak se budou snažit spolupracovat na celém programu.
Naše myšlenky se po celou dobu exercicií ubíraly po stopách růžencových tajemství, takže jsme za patnáct dní probrali všechny radosti, bolesti a oslavení, která s Ježíšem prožívala i jeho matka Maria.
Den nultý - příjezdový: Proběhlo první seznámení sebe navzájem a vzájemné okukování. Někteří měli situaci značně zjednodušenou, protože se již znali z dřívějška. Při večeři jsme byli seznámeni s programem, který bude probíhat každý den. Vypadal takto:(takto vypadal běžný program, existovaly občasné výjimky, např. první den)
7.00 Budíček
7.30 Ranní chvály
8.00 Mše svatá
9.30 Stánek setkání
10.30 Evangelijní rozhovor
12.00 Škola zpěvu
13.00 Oběd
15.00 Výprava otevřených očí
16.45 Škola modlitby
18.00 Večeře
19.30 Veselý (vážný) večer
21.00 Adorace, apel a Sacrum silentium
Den byl ukončen společnou modlitbou v kostele před svatostánkem. Se zvláštními pocity jsme se ukládali ke spánku. Dny 1.- 14. patřily k objevování tajů každodenního programu. RANNÍMÍ CHVÁLAMI - začínal každý den. Obsahem této modlitby byl hymnus, žalm, hlavní myšlenku a slovo života. Pak jsme většinou plynule přecházeli ke mši. Pak následovala snídaně, která bodla. Poté následovalo rozdělení do skupinek a další program. STÁNEK SETKÁNÍ - podobně, jako Izraelité na poušti měli místo vyhrazené Bohu, tak i my jsme se učili nacházet Boha v samotě každý sám u sebe.
EVANGELIJNÍ ROZHOVOR - byla práce celé skupiny, kterou vedl animátor. Úkolem bylo najít odpověď na některé otázky v Bibli. ŠKOLA ZPĚVU - odpočinko-neodpočinková část v níž jsme se měli naučit všechny písně, které budeme zpívat následující den. Existovaly pro nás dvě důležité písně, a to hymna všech oáz, které v tomto roce probíhaly(Ku dojrzalosci chrzescijanskej) a potom hymna naší oázy - Tvoje jméno vyznávám.
VÝPRAVA OTEVŘENÝCH OČÍ - procházka při níž jsme objevovali boží působení ve věcech okolo nás. Asi ve dvou případech jsme se pokusili i o evangelizaci. Byly to pro mnohé zajímavé zkušenosti.
ŠKOLA MODLITBY - těžká chvíle pro bratra Bohdana, ve které se nám snažil přiblížit, jak má modlitba vypadat.
VESELÝ (VÁŽNÝ) VEČER - chvíle zábavy, ale i poučení, odreagování a vybití přebytečné energie hravou formou. Ve večerech se také odráželo téma prožitého dne, takže jsme například v červenci slavili vánoce. Často se stávalo, že vážný večer nás obohatil a pobavil více než ty nejzábavnější hry. V našich myslích jistě zůstane vyprávění manželského páru o tom, jak se poznávali, nebo poutavé vyprávění o. Víta Zatloukala o jeho putování do Compostely, nebo speciální hra o. Karla.
ADORACE A SILENCIUM - adorace byla většinou zakončena chválou Boha, díky za prožitý den, prosbou za odpuštění chyb, kterých jsme se dopustili a prosbami za naše společenství, celou církev a svět. Celý den pak byl ukončen latinským chorálem Maria regina mundi, po níž mělo následovat silencium - ticho pro Ježíše a s Ježíšem, úkol jenž býval často nad naše síly. Některé adorace byly nahrazeny různými slavnostmi.
Výjimkou pak byl den patnáctý, kdy jsme se všichni připravovali na odjezd. Celý den byl naplněn úklidem, rozhodováním o dalších našich stopách a přípravou neopakovatelné AGAPÉ ukončené mší svatou.
Den poslední obsahoval společné slavení mše svaté rychlé sbalení všech našich věcí, spoustu slziček, ale také obrovskou naději, že se nevidíme naposled a že budeme alespoň nějakou dobu kráčet spolu za Pánem.
Ještě mnoho jsme toho na oáze zažili, co není zde zapsáno. Ale toto jsme napsali, aby jste neváhali v následování Krista.
Zapsala Janča Pitrová.
Počet zobrazení: 1415,  Datum vydání: 27.04.2006  09:10:43
Oáza pod Chorebem na poloostrově Synaj
 Tato slova Jana Pavla II. vedla o. Blachnického k myšlence velké evangelizace
"Ad Christum Redemptorem"
Modlitba na přímluvu služebníka Božího Františka Blachnického.

- Bože, Otče všemohoucí, děkujeme Ti za Tvého kněze, sluhu Božího Františka, kterého jsi neobyčejným způsobem obdařil milostí pevné víry, a který svůj život odevzdal k Tvé službě.

- Děkujeme Ti za to, že jsi mu dovolil vroucně milovat Tvou církev a porozumět nejhlubší zásadě její životnosti a plodnosti, kterou je snoubenecké odevzdání sebe v lásce Tvému Synu, podle vzoru Neposkvrněné, Matky církve.

- Děkujeme Ti také za to, že skrze tvého kněze vzniklo v Polsku Hnutí Světlo-Život, které touží vychovávat své účastníky k odevzdání a dávání sebe, a tím přispívat k růstu živých společenství církve.

- Buď velebený Bože, v služebníku Božím Otci Františkovi, v jeho životě a díle a oslav své jméno, uděl mi na jeho přímluvu milost ....., o kterou s pokorou prosím.

Amen.

 
 Tony Melendez hraje na kytaru bez rukou - nohama
a rozdává naději!

© Provincie Řádu minoritů v ČR,       Správce: o. Josef, email: ju@minorite.cz,       Webdesign: www.pudu.cz  (2021)