OŽC II° (Melč, 4.7. – 20. (19.) 7. 1997)
Jde o katolické hnutí, které se vyvinulo
v Polsku v době posledních 50-ti let.
Jeho zakladatelem je diecézní
kněz František Blachnicki. Jako mladý kněz hledal po svých záporných zkušenostech, (formální víra,
vyhlazovací tábor, ztráta víry v člověka, komunistická vláda, atd.) východisko jak oslovit především mladého člověka, jak přispět k upevnění a prohloubení jeho víry, jelikož byl vystavován velkému nátlaku propagandy, zastrašování, a uměle řízených tendencí...
Více...   
Oáza Choreb · O nás · Plánujeme · Stalo se · Různé · Oáza rodin · Svědectví · Kontakty · Foto · Linky · Vzkazy · Přihláška
Dnes je Pondělí 8. března  2021
Nejbližší akce:

Exercicie, dá-li Pán, se uskuteční v termínu 2.8. - 9.8.2015 (příjezd navečer, odjezd dopoledne) - 7 dní

Cena (zahrnuje ubytování, plnou penzi a zajištění péče o děti v době programu pro manžele - není-li v ceníku uvedeno jinak):

- dospělí a děti nad 10 let - 520 Kč/den

- 1. a 2. dítě ve věku od 2 do 9 let - 410 Kč/den

- další dítě ve věku 2 - 9 let - 360 Kč/den

- dítě do dvou let:

                      a) bez nároku na stravu, lůžko (vlastní postýlka) a péči chůviček) - 50 Kč/den

                      b) jinak než je uvedeno v bodu a) - 210 Kč/den

(Po přihlášení a potvrzení rezervace místa bude potřeba do 15.2.2015 zaplatit zálohu ve  výši 30% ceny. V případě neúčasti na rekolekcích se záloha vrací jen v případě, že účastník zajistí za sebe náhradu)

 

Termín konání akce (od - do):
02.08.2015 - 09.08.2015

OŽC II° (Melč, 4.7. – 20. (19.) 7. 1997)

Moderátor: o.Karel
Animátoři: Siarda, Maxa, Cejnidlo, Vlčák + o. Max Účastníci:Beatka, Dáša (holička), tenistky, Helena (zelená), Píšťalka, Jitka (Fialová), Lída, Lukáš, Marek (Růža), Monika (Chorzempa), Pavel (Raška), Petra Bůrová, Renata, Silvie, Šárka, Tomáš (mafioso), Vašek, Věrka

Jednoho zakaboněného červencového večera jsme se ocitli v malebné vesničce jménem Melč. První, co jsme uviděli při příchodu k faře, byl pracující otec Josef. Po ubytování a večeři jsme společně strávili klidný seznamovací večer, moderátor Kája nám vylíčil těžkosti vyjití z otroctví hříchu, doprovázen bouřením hromu a osvětlován jasnou září blesků…
Již první den jsme se rozdělili na skupinky. Animátory byli Siarda, Maxa a Kája. Ten měl též školu liturgie. Působila na nás tak mocně, že jsme se v průběhu oázy stále pečlivěji věnovali přípravě liturgie a stále více se na ní aktivně účastnili, čímž získávala na slavnostním rázu.
Velkým okamžikem byla pro nás oslava vánoc. Po celé odpoledne jsme se kochali vůněmi linoucími se z kuchyně a očekávali příchod Spasitele. Před štědrovečerní večeří jsme, podle polského zvyku, lámali chleba a dělili se jím s ostatními. Čtvrtý den byl završen slavností světla a vody. Po celodenním dešti nám při ní krásně zasvítilo sluníčko, přijali jsme Krista jako Spasitele a Pána – jako Světlo svého života.
V síle této slavnosti jsme se další den odvážně vydali na evangelizaci, pozvali jsme místní děti, aby se k nám přišli podívat na veselý večer. Většinu veselých večerů měla Maxina skupinka, která je povětšinou koncipovala jako vysílání avantgardní televizní stanice Krize. Obrázky brutálního násilí nebyly vyloučeny ani před 22. hodinou. Celkové ladění stanice směřovalo k tomu, ukázat svět v jeho nejsyrovější (nejsurovější) realitě. Slogan “to je krize” byl vskutku mottem všech účastníků a i některých animátorů.
Vlčákovo jídlo bylo velice dobré, ale i tak jsme ve své nenajedenosti doplňovali jídelníček třešněmi (zvláště po adoraci).
Osmý den jsme vyrazili na výlet. Bylo pravda trošku dštivo, ale i tak jsme si ho pěkně prožili.
Během desátého dne jsme se postupně vnitřně i navenek měnili v pravé Izraelity. Uprostřed noci jsme pak vstali, a duchovně i fyzicky posilněni, jsme vyrazili do provlhlého lesa hledat zaslíbenou zem. Kde jsme jen mohli, uchýlili jsme se na silnici a ťukání našich holí znělo jako práce gigantické datlí čety. Nad ránem jsme prožili obnovu křestních slibů u pramene na mariánském místě.
Život našeho společenství v zaslíbené zemi jsme upevnili slavením svátosti smíření s otci Maxem a Mirkem.
Vrcholem celé oázy byl bezesporu Den společenství na Cvilíně, kde nám bylo dáno setkat se s oázou 0°, která byla ve Vendryni, a s jedničkáři. Naše oáza připravila pro ostatní Hodinu zodpovědnosti, jež se dotýkala problematiky zodpovědnosti v mezilidských vztazích – nesení kříže druhého ve stáří a utrpení.
Agape bylo výjimečně juž čtrnáctý den, jelikož oáza den následující, v důsledku povodní, končila. Program byl naprosto spontánní, nezkalenou pohodu ještě zvyšovali časté scénky o zvířátkách.
Ani se nám nechtělo odjíždět do té pouště (záplavy) tam venku.
Počet zobrazení: 1515,  Datum vydání: 27.04.2006  09:18:10
Oáza pod Chorebem na poloostrově Synaj
 Tato slova Jana Pavla II. vedla o. Blachnického k myšlence velké evangelizace
"Ad Christum Redemptorem"
Modlitba na přímluvu služebníka Božího Františka Blachnického.

- Bože, Otče všemohoucí, děkujeme Ti za Tvého kněze, sluhu Božího Františka, kterého jsi neobyčejným způsobem obdařil milostí pevné víry, a který svůj život odevzdal k Tvé službě.

- Děkujeme Ti za to, že jsi mu dovolil vroucně milovat Tvou církev a porozumět nejhlubší zásadě její životnosti a plodnosti, kterou je snoubenecké odevzdání sebe v lásce Tvému Synu, podle vzoru Neposkvrněné, Matky církve.

- Děkujeme Ti také za to, že skrze tvého kněze vzniklo v Polsku Hnutí Světlo-Život, které touží vychovávat své účastníky k odevzdání a dávání sebe, a tím přispívat k růstu živých společenství církve.

- Buď velebený Bože, v služebníku Božím Otci Františkovi, v jeho životě a díle a oslav své jméno, uděl mi na jeho přímluvu milost ....., o kterou s pokorou prosím.

Amen.

 
 Tony Melendez hraje na kytaru bez rukou - nohama
a rozdává naději!

© Provincie Řádu minoritů v ČR,       Správce: o. Josef, email: ju@minorite.cz,       Webdesign: www.pudu.cz  (2021)