Oáza v mém životě
Jde o katolické hnutí, které se vyvinulo
v Polsku v době posledních 50-ti let.
Jeho zakladatelem je diecézní
kněz František Blachnicki. Jako mladý kněz hledal po svých záporných zkušenostech, (formální víra,
vyhlazovací tábor, ztráta víry v člověka, komunistická vláda, atd.) východisko jak oslovit především mladého člověka, jak přispět k upevnění a prohloubení jeho víry, jelikož byl vystavován velkému nátlaku propagandy, zastrašování, a uměle řízených tendencí...
Více...   
Oáza Choreb · O nás · Plánujeme · Stalo se · Různé · Oáza rodin · Svědectví · Kontakty · Foto · Linky · Vzkazy · Přihláška
Dnes je Pondělí 8. března  2021
Nejbližší akce:

Exercicie, dá-li Pán, se uskuteční v termínu 2.8. - 9.8.2015 (příjezd navečer, odjezd dopoledne) - 7 dní

Cena (zahrnuje ubytování, plnou penzi a zajištění péče o děti v době programu pro manžele - není-li v ceníku uvedeno jinak):

- dospělí a děti nad 10 let - 520 Kč/den

- 1. a 2. dítě ve věku od 2 do 9 let - 410 Kč/den

- další dítě ve věku 2 - 9 let - 360 Kč/den

- dítě do dvou let:

                      a) bez nároku na stravu, lůžko (vlastní postýlka) a péči chůviček) - 50 Kč/den

                      b) jinak než je uvedeno v bodu a) - 210 Kč/den

(Po přihlášení a potvrzení rezervace místa bude potřeba do 15.2.2015 zaplatit zálohu ve  výši 30% ceny. V případě neúčasti na rekolekcích se záloha vrací jen v případě, že účastník zajistí za sebe náhradu)

 

Termín konání akce (od - do):
02.08.2015 - 09.08.2015

Oáza v mém životě

Co mi dalo Hnutí Světlo-Život?

Když jsem jela poprvé na Oázu IO  tak mi bylo 15 let. Měla jsem v té době touhu být IN a zajímala jsem o alkohol, cigarety a drogy.  Můj největší cíl, čeho jsem chtěla v životě dosáhnout bylo „bejt dobrá feťačka“ (pořádně se sjet). Naštěstí jsem díky této formaci žádné drogy neskusila.
Rozhodla jsem se  jet na Oázu ze dvou důvodů-jeden proto, že jsem záviděla sestře, že se schází s jedním řeholníkem (což do teď nechápu-proč jsem jí to záviděla, když jsem věřící být nechtěla) a druhá věc byla ta, že jsem se platonicky zamilovala a ta daná osoba se zajímala o víru a já o víře moc nevěděla a tak jsem si řekla, že Oáza je skvělá příležitost k tomu, abych se tam něco dozvěděla a toho dotyčného pak „sbalila“.
Jenže se stalo něco s čím jsem vůbec nepočítala-zjistila jsem na ní, že víra by měla být živým vztahem s Bohem, který mi nabízí otcovství, svoji lásku. Měla jsem dilema - věděla jsem, že pokud uznám, že Bůh je a příjmu ho, jako svého Spasitele a Pán, bude to znamenat změnit svůj život i přátele, které jsem měla a co horšího, uznat, že jsem neměla dobrý názor.
Děkuji Bohu, že mi před těmi 5 lety dal odvahu, že jsem ho věřejně přijala do svého života za svého Spasitele a Pána - od té doby se můj život hodně změnil-mám jiné přátele, zakusila jsem radost, kterou jsem nikdy před tím nezažila  mám opravdový smysl života (být pro druhé a mám touhu dostat se do nebe, stát se svatou). Díky Oáze jsem  pochopila a nalezla  hluboký význam  mše sv. Stala se pro mě velice důležitou, také písmo sv., svátost smíření, začala jsem se i více modlit = setkávat s Kristem.
Přesto, že mě někdy potkávají těžké chvíle, vím, že nejsem sama, že je se mnou Ježíš. A že je třeba, aby Pán zkoušel mou víru, neboť těmito zkouškami ji  upevňuje.
Nikdy už bych nechtěla vyměnit víru (vztah s Bohem) za jiné věci, jako jsou drogy, cigerety, alkohol, předmanželský sex, mobil, počítač, dobrou práci, kariéru, vlastní pohodlí, televizi, internet, světskou zábavu, peníze....
Renata
Počet zobrazení: 3917,  Datum vydání: 21.09.2008  21:56:52
Oáza pod Chorebem na poloostrově Synaj
 Tato slova Jana Pavla II. vedla o. Blachnického k myšlence velké evangelizace
"Ad Christum Redemptorem"
Modlitba na přímluvu služebníka Božího Františka Blachnického.

- Bože, Otče všemohoucí, děkujeme Ti za Tvého kněze, sluhu Božího Františka, kterého jsi neobyčejným způsobem obdařil milostí pevné víry, a který svůj život odevzdal k Tvé službě.

- Děkujeme Ti za to, že jsi mu dovolil vroucně milovat Tvou církev a porozumět nejhlubší zásadě její životnosti a plodnosti, kterou je snoubenecké odevzdání sebe v lásce Tvému Synu, podle vzoru Neposkvrněné, Matky církve.

- Děkujeme Ti také za to, že skrze tvého kněze vzniklo v Polsku Hnutí Světlo-Život, které touží vychovávat své účastníky k odevzdání a dávání sebe, a tím přispívat k růstu živých společenství církve.

- Buď velebený Bože, v služebníku Božím Otci Františkovi, v jeho životě a díle a oslav své jméno, uděl mi na jeho přímluvu milost ....., o kterou s pokorou prosím.

Amen.

 
 Tony Melendez hraje na kytaru bez rukou - nohama
a rozdává naději!

© Provincie Řádu minoritů v ČR,       Správce: o. Josef, email: ju@minorite.cz,       Webdesign: www.pudu.cz  (2021)