ORD (16.-20.11.2005 Brno)
Jde o katolické hnutí, které se vyvinulo
v Polsku v době posledních 50-ti let.
Jeho zakladatelem je diecézní
kněz František Blachnicki. Jako mladý kněz hledal po svých záporných zkušenostech, (formální víra,
vyhlazovací tábor, ztráta víry v člověka, komunistická vláda, atd.) východisko jak oslovit především mladého člověka, jak přispět k upevnění a prohloubení jeho víry, jelikož byl vystavován velkému nátlaku propagandy, zastrašování, a uměle řízených tendencí...
Více...   
Oáza Choreb · O nás · Plánujeme · Stalo se · Různé · Oáza rodin · Svědectví · Kontakty · Foto · Linky · Vzkazy · Přihláška
Dnes je Pátek 14. srpna  2020
Nejbližší akce:

Exercicie, dá-li Pán, se uskuteční v termínu 2.8. - 9.8.2015 (příjezd navečer, odjezd dopoledne) - 7 dní

Cena (zahrnuje ubytování, plnou penzi a zajištění péče o děti v době programu pro manžele - není-li v ceníku uvedeno jinak):

- dospělí a děti nad 10 let - 520 Kč/den

- 1. a 2. dítě ve věku od 2 do 9 let - 410 Kč/den

- další dítě ve věku 2 - 9 let - 360 Kč/den

- dítě do dvou let:

                      a) bez nároku na stravu, lůžko (vlastní postýlka) a péči chůviček) - 50 Kč/den

                      b) jinak než je uvedeno v bodu a) - 210 Kč/den

(Po přihlášení a potvrzení rezervace místa bude potřeba do 15.2.2015 zaplatit zálohu ve  výši 30% ceny. V případě neúčasti na rekolekcích se záloha vrací jen v případě, že účastník zajistí za sebe náhradu)

 

Termín konání akce (od - do):
02.08.2015 - 09.08.2015

ORD (16.-20.11.2005 Brno)

Tentokrát oáza proběhla v Brně, v klášteře u Minoritů.

Mnozí už dlouho nedočkavě čekali na „dobíjení baterek“. Toto nastavení bylo velmi nápomocné k vytvoření celkově dobré atmosféry. I když všechno neprobíhalo úplně podle představ účastníků, (opět se nám nabízel program zcela odlišný od těch, které už z oázové formace známe) svůj cíl ORD splnila. Cílem bylo seznámit se s Hnutím. Program ORD nás uvedl do hloubky i do šířky tajů Hnutí Světlo-Život, přiblížil nám význam i obsah služby a také povzbudil k novým předsevzetím a k úsilí o: integritu osobnosti, nového člověka, nové společenství a novou kulturu.
Hlouběji jsme si uvědomili; co to znamená nosit „fosku“ na sobě i v sobě, že člověk může sám sebe plně nalézt jen v opravdovém darování sebe samého (GS 24), že láska vyžaduje odpuštění a že Církev je společenstvím (Communio), které se sdílí a projevuje také novou kulturou.
Samozřejmě, že nechyběly procházky. Zvláště tu první jsme prožili velmi intenzívně. Posunula nás totiž v čase i prostoru do dětských let a dovolila nám nejen zavzpomínat jak jsme si kdysi hráli, ale skutečně umožnila dosednout na dřevěného koně, houpačku apod. Na poslední procházce naše průzkumnická četa plnila bojový úkol: dobýt polní kapli. Bohužel, úkol nebyl splněn. Kaple byla zamčená.
Poznali jsme blíže, dosud ne tak často na Chorebu využívanou, metodu práce se Slovem Božím – biblickou syntézu. Každý den jsme samozřejmě měli mši svatou, katechezi, večer nové kultury (většinou taneční) nebo také hodinu zodpovědnosti a školu modlitby.
Naše rekolekce byla zakončená společnou mší svatou s místní farností a pak následovalo agapé v atmosféře sdílení a svědectví.
Jsme plni vděčnosti za tak plodně prožitou rekolekci. Myslím, že jsme udělali další krůček na cestě do Božího království (alespoň v teorii).
(R+J)
Zůčastnění:o.Juzek(moderátor),Bodzio, Monča, Renča, Peter (Brno), Alča, Jitka (Olomouc), Miška (Hranice), Hanča (Karviná).
Počet zobrazení: 2239,  Datum vydání: 24.04.2006  00:06:47
Oáza pod Chorebem na poloostrově Synaj
 Tato slova Jana Pavla II. vedla o. Blachnického k myšlence velké evangelizace
"Ad Christum Redemptorem"
Modlitba na přímluvu služebníka Božího Františka Blachnického.

- Bože, Otče všemohoucí, děkujeme Ti za Tvého kněze, sluhu Božího Františka, kterého jsi neobyčejným způsobem obdařil milostí pevné víry, a který svůj život odevzdal k Tvé službě.

- Děkujeme Ti za to, že jsi mu dovolil vroucně milovat Tvou církev a porozumět nejhlubší zásadě její životnosti a plodnosti, kterou je snoubenecké odevzdání sebe v lásce Tvému Synu, podle vzoru Neposkvrněné, Matky církve.

- Děkujeme Ti také za to, že skrze tvého kněze vzniklo v Polsku Hnutí Světlo-Život, které touží vychovávat své účastníky k odevzdání a dávání sebe, a tím přispívat k růstu živých společenství církve.

- Buď velebený Bože, v služebníku Božím Otci Františkovi, v jeho životě a díle a oslav své jméno, uděl mi na jeho přímluvu milost ....., o kterou s pokorou prosím.

Amen.

 
 Tony Melendez hraje na kytaru bez rukou - nohama
a rozdává naději!

© Provincie Řádu minoritů v ČR,       Správce: o. Josef, email: ju@minorite.cz,       Webdesign: www.pudu.cz  (2020)