Oáza modlitby (9. - 11. 6. 2006, Vendryně)
Jde o katolické hnutí, které se vyvinulo
v Polsku v době posledních 50-ti let.
Jeho zakladatelem je diecézní
kněz František Blachnicki. Jako mladý kněz hledal po svých záporných zkušenostech, (formální víra,
vyhlazovací tábor, ztráta víry v člověka, komunistická vláda, atd.) východisko jak oslovit především mladého člověka, jak přispět k upevnění a prohloubení jeho víry, jelikož byl vystavován velkému nátlaku propagandy, zastrašování, a uměle řízených tendencí...
Více...   
Oáza Choreb · O nás · Plánujeme · Stalo se · Různé · Oáza rodin · Svědectví · Kontakty · Foto · Linky · Vzkazy · Přihláška
Dnes je Středa 28. července  2021
Nejbližší akce:

Exercicie, dá-li Pán, se uskuteční v termínu 2.8. - 9.8.2015 (příjezd navečer, odjezd dopoledne) - 7 dní

Cena (zahrnuje ubytování, plnou penzi a zajištění péče o děti v době programu pro manžele - není-li v ceníku uvedeno jinak):

- dospělí a děti nad 10 let - 520 Kč/den

- 1. a 2. dítě ve věku od 2 do 9 let - 410 Kč/den

- další dítě ve věku 2 - 9 let - 360 Kč/den

- dítě do dvou let:

                      a) bez nároku na stravu, lůžko (vlastní postýlka) a péči chůviček) - 50 Kč/den

                      b) jinak než je uvedeno v bodu a) - 210 Kč/den

(Po přihlášení a potvrzení rezervace místa bude potřeba do 15.2.2015 zaplatit zálohu ve  výši 30% ceny. V případě neúčasti na rekolekcích se záloha vrací jen v případě, že účastník zajistí za sebe náhradu)

 

Termín konání akce (od - do):
02.08.2015 - 09.08.2015

Oáza modlitby (9. - 11. 6. 2006, Vendryně)

Po predchádzajúcom upršanom dni nám počasie prialo, takže výlet bol podarený.

Cez víkend 9.-11.6.2006 sa konala v malebnej dedinke Vendryně, neďaleko Třinca, ďalšia oáza modlitby, ktorá tentokrát bola zároveň predoázovým stretnutím. Ústrednou témou tejto víkendovky bola otázka istého biblického bohatého mládenca Ježišovi – čo dobré mám robiť, aby som získal večný život – a Ježišova odpoveď – predaj všetko čo máš a poď za mnou. A práve o tom, akými rôznymi cestami je možné za Ježišom ísť, sme premýšľali cestou do Nýdku, kde sme v tamojšom drevenom kostolíku slávili na obed svätú omšu. Rozdelení na tri skupinky reprezentujúce tri možné cesty nasledovania Krista – cestu v rehoľnom spoločenstve alebo komunite, cestu v manželstve a cestu v osamotení – sme sa pokúšali vystopovať, či sa naozaj všetkými týmito cestami dá za Ježišom kráčať a aké sú špecifiká tej ktorej cesty oproti cestám ostatným. Výsledky našich úvah a debát sme potom ostatným skupinkám v scénickom prevedení prezentovali. Scénky boli humorné i vážne, väčšinou oboje zároveň. :-) Po posilnení duchovnom aj fyzickom sme sa potom mohli vydať ďalšími dvoma cestami. Tá prvá viedla na našu základňu – na faru vo Vendryni a tá druhá na Čantoryju, vrch, ktorým prechádza česko-poľská štátna hranica a z ktorého je skvelý výhľad. Po predchádzajúcom upršanom dni nám počasie prialo, takže výlet bol podarený. Naše cesty sa nakoniec stretli pri hrnci domácej šošovice a o niečo neskôr pri ohni. O dojmoch z veľmi príjemnej, pohodovej a oddychovej víkendovky sme sa po nedeľnej svätej omši pobavili v altánku a po tradičnom obede a´la italiano sme sa navzájom rozlúčili a vydali sa na cesty do svojich domovov. Všetkým zúčastneným (priemerný počet účastníkov bol asi niečo málo cez dvadsať) týmto vzdávam dík za akúkoľvek službu a za společenstvo, ale predovšetkým Pánovi, ktorý nám dal tak pekný weekend so všetkými senzačnými ľudmi.
Dovi na oáze!!
Váš Šašo


Počet zobrazení: 2302,  Datum vydání: 22.06.2006  18:07:52
Oáza pod Chorebem na poloostrově Synaj
 Tato slova Jana Pavla II. vedla o. Blachnického k myšlence velké evangelizace
"Ad Christum Redemptorem"
Modlitba na přímluvu služebníka Božího Františka Blachnického.

- Bože, Otče všemohoucí, děkujeme Ti za Tvého kněze, sluhu Božího Františka, kterého jsi neobyčejným způsobem obdařil milostí pevné víry, a který svůj život odevzdal k Tvé službě.

- Děkujeme Ti za to, že jsi mu dovolil vroucně milovat Tvou církev a porozumět nejhlubší zásadě její životnosti a plodnosti, kterou je snoubenecké odevzdání sebe v lásce Tvému Synu, podle vzoru Neposkvrněné, Matky církve.

- Děkujeme Ti také za to, že skrze tvého kněze vzniklo v Polsku Hnutí Světlo-Život, které touží vychovávat své účastníky k odevzdání a dávání sebe, a tím přispívat k růstu živých společenství církve.

- Buď velebený Bože, v služebníku Božím Otci Františkovi, v jeho životě a díle a oslav své jméno, uděl mi na jeho přímluvu milost ....., o kterou s pokorou prosím.

Amen.

 
 Tony Melendez hraje na kytaru bez rukou - nohama
a rozdává naději!

© Provincie Řádu minoritů v ČR,       Správce: o. Josef, email: ju@minorite.cz,       Webdesign: www.pudu.cz  (2021)