Oáza modlitby (9.-11.12.2005, Potštát)
Jde o katolické hnutí, které se vyvinulo
v Polsku v době posledních 50-ti let.
Jeho zakladatelem je diecézní
kněz František Blachnicki. Jako mladý kněz hledal po svých záporných zkušenostech, (formální víra,
vyhlazovací tábor, ztráta víry v člověka, komunistická vláda, atd.) východisko jak oslovit především mladého člověka, jak přispět k upevnění a prohloubení jeho víry, jelikož byl vystavován velkému nátlaku propagandy, zastrašování, a uměle řízených tendencí...
Více...   
Oáza Choreb · O nás · Plánujeme · Stalo se · Různé · Oáza rodin · Svědectví · Kontakty · Foto · Linky · Vzkazy · Přihláška
Dnes je Pondělí 8. března  2021
Nejbližší akce:

Exercicie, dá-li Pán, se uskuteční v termínu 2.8. - 9.8.2015 (příjezd navečer, odjezd dopoledne) - 7 dní

Cena (zahrnuje ubytování, plnou penzi a zajištění péče o děti v době programu pro manžele - není-li v ceníku uvedeno jinak):

- dospělí a děti nad 10 let - 520 Kč/den

- 1. a 2. dítě ve věku od 2 do 9 let - 410 Kč/den

- další dítě ve věku 2 - 9 let - 360 Kč/den

- dítě do dvou let:

                      a) bez nároku na stravu, lůžko (vlastní postýlka) a péči chůviček) - 50 Kč/den

                      b) jinak než je uvedeno v bodu a) - 210 Kč/den

(Po přihlášení a potvrzení rezervace místa bude potřeba do 15.2.2015 zaplatit zálohu ve  výši 30% ceny. V případě neúčasti na rekolekcích se záloha vrací jen v případě, že účastník zajistí za sebe náhradu)

 

Termín konání akce (od - do):
02.08.2015 - 09.08.2015

Oáza modlitby (9.-11.12.2005, Potštát)

Ozvěny z Potštátu :o)

O víkendu 9.-11. prosince L.P. 2005 zažila renovující se fara na Potštátě Oázu modlitby, kterou tentokrát naplánovala oáza z Čech a Moravy společně. Mnozí jsme se neznali, někteří jen zběžně, přesto však, aspoň podle mého názoru, vzniklo pěkné společenství :o) Měli jsme mezi sebou 2 (přechodně 3) kněze, o.Josefa a o.Pavla (o.Karla) .. a ještě další 2 řeholníky, "černého" a "bílého", tedy minoritu Bodzia a dominikána Josefa Kryštofa, který dojel až z Plzně !! (obdivuhodné :o) )
Bylo nás v pátek 24, v sobotu dopoledne přechodně 27, neboť bleskovou, ale velmi aktivní vizitaci vykonal o.Karel, Janka, naše "čerstvá" mladá paní, a Láďa ("konvikťák", který měl nyní krátký přechodný pobyt v lázních Karviná) ... první dva jmenovaní se ihned po příjezdu ujali vedení skupinky, za což jim patří velké dík :o)
Fara v Potštátě již má v podstatě všechno, co je třeba k základním lidským potřebám . V místnostech, kde jsme spali, jsou nádherná kachlová kamna, do kterých bylo třeba velmi často dokládat dřevo .. ale my jsme to dělali velmi ochotně, protože jinak by se z účastníků oázy brzy staly rampouchy ... zima byla opravdu dost hrozná, i pohyb po faře musel být zajištěn několika vrstvami různých roláků, mikin, svetrů, šálů apod. Po zkušenostech první noci někteří zvolili i do spacáků variantu zdvojení stávajícího nočního úboru, dokonce s čepicí na hlavě .. a jedna nejmenovaná oazmenka dokonce vynalezla "sandwichovou" metodu spaní mezi dvěma matracemi :o) Stánky setkání, proti všem doporučením, tentokrát nemohly probíhat jinak než ve spacáku .. neboť "nadpřirozené předpokládá přirozené" a tedy i teplotní pohodu, alespoň relativní ..
Dva oazmeni tyto sibiřské podmínky nevydrželi ( ne, že by zahynuli, ale odjeli ..), návštěva také odjela, a tak počet zmrzlíků v sobotu k večeru náhle klesl na 22.
Krutou zimu nám ale vynahrazovala hřejivá, mateřská péče Miščiny maminky Danky, která měla tentokrát chod naší oázové domácnosti pevně v rukou ... vaření, topení a nakonec i uklízení ... vše dobře promyšlené, vše klapalo .. a nám došlo, že takovou mateřskou péči jsme ještě na oáze nezažili (klasický oázový stravovací pořádek byl "narušen" absencí rybí pomazánky v pátek, překvapivou svačinkou v sobotu odpoledne a následně teplou večeří ..) Prostě jsme žasli a byli vděční :o)
Jinak měl oázový víkend klasickou strukturu - modlitba breviáře, evangelijní rozhovor (resp. revize života), mše sv., výprava otevřených očí, veselý večer a adorace před Nejsvětější Svátostí.
Hlavním tématem byla tentokrát ctnost SPRAVEDLNOSTI. Přiznám se, že pro mě dost náročné téma ... po evangelijní revizi života (ve světle této ctnosti) se ve mně pozvolna vytrácela naděje, že jsem schopna jí jednou dosáhnout, a co víc .. nadchnout pro ni své okolí ... Ale jak se ukázalo při mši sv., ve které k nám Bůh promlouval skrze o.Pavla, "... u Boha není nic nemožného! " Boží spravedlnost je opravdu jiná než ta lidská ... a proč?? Protože z nás spravedlivé teprve dělá .. pomalu, ale stále, s láskou a milosrdenstvím, bez odsuzování, stále s novou šancí a možnostmi .. CHVÁLA PÁNU !
Při výpravě jsme navštívili nedaleký kostel na hřbitově, bohatě vyzdobený freskami (jedna dokonce znázorňovala ďábla u lůžka umírajícího, slizce číhajícího u nohou nemocného .. dost nepříjemný pohled).
Poté jsme se vydali na cestu polem i lesem, se studeným větrem dotírajícím ze všech stran. Snad jsme si pak více vážili "tepla" fary, na které nás čekala již zmíněná dobrá svačinka (koláčky a teplý čajíček). No, a potom jsme se, myslím, všichni rozehřáli při velmi veselém večeru ... pantomima se ujala stejně jako na ORD ... fantazie a představivost oázáků prostě nezná hranic :o) Lehce vážnější tón měla Vaškova hra, při které jsme zjišťovali, jací jsme to vlastně "empatici", jak moc se dokážeme shodnout a odhadnout myšlení těch druhých. A než jsme zalezli do spacáčků, ... "šli jsme se Mu poklonit ", chválit Jeho velikost, děkovat za krásný, smysluplně prožitý čas na Potštátě a novou naději, že máme šanci být spravedliví .. Bůh to může učinit :o), jen Mu to dovolit .. A tuhle otevřenost k Boží lásce, spravedlivé a milosrdné, přeji ze srdce nám všem i celému světu :o) DEO GRATIAS !
(Hanka)
P.S. Opravdu speciální poděkování chci vyjádřit Mišce a její mamince Dance za to, že nám zařídily a připravily zázemí :o) A to si troufám říct, že tady mluvím za všechny na Potštátě přítomné :o)
Počet zobrazení: 2792,  Datum vydání: 24.04.2006  00:02:51
Oáza pod Chorebem na poloostrově Synaj
 Tato slova Jana Pavla II. vedla o. Blachnického k myšlence velké evangelizace
"Ad Christum Redemptorem"
Modlitba na přímluvu služebníka Božího Františka Blachnického.

- Bože, Otče všemohoucí, děkujeme Ti za Tvého kněze, sluhu Božího Františka, kterého jsi neobyčejným způsobem obdařil milostí pevné víry, a který svůj život odevzdal k Tvé službě.

- Děkujeme Ti za to, že jsi mu dovolil vroucně milovat Tvou církev a porozumět nejhlubší zásadě její životnosti a plodnosti, kterou je snoubenecké odevzdání sebe v lásce Tvému Synu, podle vzoru Neposkvrněné, Matky církve.

- Děkujeme Ti také za to, že skrze tvého kněze vzniklo v Polsku Hnutí Světlo-Život, které touží vychovávat své účastníky k odevzdání a dávání sebe, a tím přispívat k růstu živých společenství církve.

- Buď velebený Bože, v služebníku Božím Otci Františkovi, v jeho životě a díle a oslav své jméno, uděl mi na jeho přímluvu milost ....., o kterou s pokorou prosím.

Amen.

 
 Tony Melendez hraje na kytaru bez rukou - nohama
a rozdává naději!

© Provincie Řádu minoritů v ČR,       Správce: o. Josef, email: ju@minorite.cz,       Webdesign: www.pudu.cz  (2021)