Oáza modlitby (29. 1 . 2004 – 1. 2. 2004)
Jde o katolické hnutí, které se vyvinulo
v Polsku v době posledních 50-ti let.
Jeho zakladatelem je diecézní
kněz František Blachnicki. Jako mladý kněz hledal po svých záporných zkušenostech, (formální víra,
vyhlazovací tábor, ztráta víry v člověka, komunistická vláda, atd.) východisko jak oslovit především mladého člověka, jak přispět k upevnění a prohloubení jeho víry, jelikož byl vystavován velkému nátlaku propagandy, zastrašování, a uměle řízených tendencí...
Více...   
Oáza Choreb · O nás · Plánujeme · Stalo se · Různé · Oáza rodin · Svědectví · Kontakty · Foto · Linky · Vzkazy · Přihláška
Dnes je Pondělí 8. března  2021
Nejbližší akce:

Exercicie, dá-li Pán, se uskuteční v termínu 2.8. - 9.8.2015 (příjezd navečer, odjezd dopoledne) - 7 dní

Cena (zahrnuje ubytování, plnou penzi a zajištění péče o děti v době programu pro manžele - není-li v ceníku uvedeno jinak):

- dospělí a děti nad 10 let - 520 Kč/den

- 1. a 2. dítě ve věku od 2 do 9 let - 410 Kč/den

- další dítě ve věku 2 - 9 let - 360 Kč/den

- dítě do dvou let:

                      a) bez nároku na stravu, lůžko (vlastní postýlka) a péči chůviček) - 50 Kč/den

                      b) jinak než je uvedeno v bodu a) - 210 Kč/den

(Po přihlášení a potvrzení rezervace místa bude potřeba do 15.2.2015 zaplatit zálohu ve  výši 30% ceny. V případě neúčasti na rekolekcích se záloha vrací jen v případě, že účastník zajistí za sebe náhradu)

 

Termín konání akce (od - do):
02.08.2015 - 09.08.2015

Oáza modlitby (29. 1 . 2004 – 1. 2. 2004)

Vystúpili sme za Kristom a Jeho Matkou na vysokú horu – na Cvilín.

Po namáhavom, ťažkom a vyčerpávajúcom boji s vysvedčeniami, skúškami, prácou a životom sa zišlo na ďalšom oázackom „stretku“ dovedna až 19 natešených srdcí, aby načerpalo nové sily do ďalšieho životného boja.
Vystúpili sme (asi všetci s ťažkým dychom :-)) za Kristom na vysokú horu – na Cvilín, aby sme sa tam v tichu a samote, oprostení od každodennej rutiny, mohli stretnúť s Ním a Máriou a aby sme sa v Duchu Svätom modlili k nášmu spoločnému Otcovi. Chceli sme tam postaviť stany, pretože nám tam bolo dobre, ale fúkal príliš silný vietor :-), čím nám náš Otec asi chcel povedať niečo o svojej vôli.
Krásny, predĺžený, zimný víkend sme prežili podťa už tradičného oázackeho „Fahrplanu“ v radosti zo spoločenstva – jednak zo spoločenstva človiečikov s rovnakým cieťom na horizonte, ako aj zo spoločenstva nášho spoločenstva s Bohom, okrem iného aj v spoločnej modlitbe:-).
Vďaka všetkých zúčastnených patrí otcovi Juzkovi a otcovi Karlovi za to, že nám dali kúsok zo seba, za to, že otvorili Bohu svoje srdce a dali k dispozícii svoje ústa a Pánu Bohu za to, že On sám nás ich prostredníctvom účil ako sa máme modliť, ako k Nemu prichádzať, ako prísť k Nemu bližšie, rozprávať sa a ako s ním žiť.
Odchádzali sme s rozhodnutím a predsavzatím, že budeme každodenne a vytrvalo bojovať o modlitbu, ktorá je potravou našej duše.
Útechou pri odchode nám bola viera a nádej, že nás Láska v Ježišovom mene opäť zhromaždí a že sa spolu s Ježišom, Máriou a všetkými (zaiste „vetrom ošťahanými“) oázovými účastníkmi znova stretneme na ďalšej oázovej zástavke na našej ceste, aby sme tam prežili spoločné chvíle.

Zúčastnění:Juzek; Kája, Šaneta (Karviná); Terezka Koziel, Agatka Kow., Agatka Bran., Marian a Tereza Goryl, Karolinka; Lenka, Janka, Majka (Místek+); Monika, Terka, Monika a Renata, Peter (Brno); Miška, Janča, Vašek, Lukáš.(ja jsem nás napočítal 21:-))
(peter)


Počet zobrazení: 1554,  Datum vydání: 26.04.2006  23:56:04
Oáza pod Chorebem na poloostrově Synaj
 Tato slova Jana Pavla II. vedla o. Blachnického k myšlence velké evangelizace
"Ad Christum Redemptorem"
Modlitba na přímluvu služebníka Božího Františka Blachnického.

- Bože, Otče všemohoucí, děkujeme Ti za Tvého kněze, sluhu Božího Františka, kterého jsi neobyčejným způsobem obdařil milostí pevné víry, a který svůj život odevzdal k Tvé službě.

- Děkujeme Ti za to, že jsi mu dovolil vroucně milovat Tvou církev a porozumět nejhlubší zásadě její životnosti a plodnosti, kterou je snoubenecké odevzdání sebe v lásce Tvému Synu, podle vzoru Neposkvrněné, Matky církve.

- Děkujeme Ti také za to, že skrze tvého kněze vzniklo v Polsku Hnutí Světlo-Život, které touží vychovávat své účastníky k odevzdání a dávání sebe, a tím přispívat k růstu živých společenství církve.

- Buď velebený Bože, v služebníku Božím Otci Františkovi, v jeho životě a díle a oslav své jméno, uděl mi na jeho přímluvu milost ....., o kterou s pokorou prosím.

Amen.

 
 Tony Melendez hraje na kytaru bez rukou - nohama
a rozdává naději!

© Provincie Řádu minoritů v ČR,       Správce: o. Josef, email: ju@minorite.cz,       Webdesign: www.pudu.cz  (2021)